Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 17 (2008)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2008

 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima
 • Vesna Focht: Nova Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
 • Davor Galinec: Analiza platne bilance Hrvatske 1999-2006: povezanost rasta deficita tekućeg računa i inozemnog duga
 • Nikola Mijatović: Europski sustav za kontrolu prijevoza trošarinske robe
 • Josip Tomašić: Roba jednakih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (III)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2008

 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima (II)
 • Ivana Javor: CITES i Europska unija
 • Andrea Baković, Višnja Marković: PHARE 2005 - projekt EMCS
 • Davor Galinec: Robna razmjena Hrvatske u 2007: rekordan vanjskotrgovinski deficit
 • Josip Tomašić: Roba jednakih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (IV)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (I)
 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti carinske službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima (III)
 • Boris Barbalić: Pomorski kontejnerski prijevoz robe
 • Ljiljana Lepotinec: Pravni učinak obvezujućih mišljenja
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (II)
 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti carinske službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima (IV)
 • Jadranka Brlić: Odredbe Prekršajnog zakona važne za inspekcijski nadzor
 • Oskar Cukrov: Pravo povrata plaćenog poreza temeljem nekih zakona o posebnim porezima, porezni obveznici i neki drugi stavovi o porezima
 • Dubravka Begović: TARIC i tarifni propisi Europske unije
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (III)
 • Ivana Javor: Prekogranični kriminal i zaštita okoliša
 • Željko Kokorić: Prekogranični promet otpadom
 • Željka Marinović: Trošarinsko zakonodavstvo Europske unije
 • Josip Tomašić: Roba istih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (V)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (IV)
 • Sanja Šeničnjak: Prilagodba pravnoj stečevini u području carina kroz aktualne izmjene carinskih propisa
 • Sanja Šeničnjak: Odobravanje odgode plaćanja duga u okolnostima skraćenja roka za plaćanje
 • Bosiljko Zlopaša: Utvrđivanje mogućeg duga u postupku provoza
 • Zdravko Adamović: Sigurnost i rizici pri plombiranju vozila
 • Lidija Švaljek: Upute za privremeni uvoz stručne opreme za potrebe Olimpijskih igara u Pekingu
 • Josip Tomašić: Roba istih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (VI)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (V)
 • Mario Demirović: Inkvizitornost i akuzatornost u kontekstu pokretanja i vođenja carinsko-prekršajnog postupka
 • Bosiljko Zlopaša: Najnovije izmjene u postupku izvoza
 • Antonija Kursar-Hajnić: Osnovna trošarinska direktiva 92/12
 • Davor Galinec: Rekordan deficit tekućeg računa platne bilance u 2007. godini: je li održiv i koliko?
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje vina u Carinsku tarifu (VI)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (VI)
 • Vesna Focht: Izmjene i dopune Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom
 • Snježana Ivančić: Izvoz i uvoz robe vojne namjene i njihovih ubojnih sredstava
 • Ivana Javor: Suzbijanje krijumčarenja i krivotvorenja cigareta: suradnja Europske komisije i proizvođača duhanskih proizvoda
 • Danijel Golub: Antikorupcijski program Carinske uprave
 • Zdravko Adamović: Poticaji za privlačenje stranih investicija i carinske povlastice
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje kovinskih cijevi u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2008

 • Vesna Focht: Odredbe Zakona o trgovini koje se odnose na obavljanje trgovine s inozemstvom
 • Tonka Jokić: Gospodarska djelatnost u slobodnim zonama sukladno novim izmjenama Zakona
 • Slavica Pezer Blečić: Platni promet s inozemstvom za korisnike slobodnih zona
 • Davor Galinec: Trendovi robne razmjene s inozemstvom u prvoj polovici 2008. godine
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje kovinskih cijevi u Carinsku tarifu (II)
 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2008

 • Branka Tuđen: Sumnja carinske službe u vjerodostojnost deklarirane carinske vrijednosti: prava i obveze uvoznika/carine
 • Jadranka Brlić: Primjena novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Boris Barbalić: Postupanje carinskih službenika pri pregledu prijevoznih sredstava za prijevoz opasnih tvari
 • Slavko Andrijević: Što treba znati, kako raditi i što učiniti prije pokretanja prekršajnog postupka?
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje kovinskih cijevi u Carinsku tarifu (III)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 11/2008

 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2009. godinu
 • Bosiljko Zlopaša, Željko Devčić: Uključivanje postupka TIR u NCTS sustav Europske unije: obveze naših prijevoznika
 • Vladimir Batestin: Privremeni uvoz plovila i praksa
 • Željko Andrijanić: Upravljanje rizicima u poslovnim procesima
 • Nikola Mijatović, Petra Jurčević: Najavljene izmjene smjernica Europske unije o trošarini na duhanske proizvode
 • Josip Tomašić: Razlika između funkcije i namjene kao kriterija klasifikacije robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis radova objavljenih u časopisu “Carinski vjesnik” u 2008. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija