Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 14 (2005)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2005

 • Vladimir Batestin: Prestanak obveze plaćanja carinskog duga
 • Željko Dominis: Podnošenje manifesta za zrakoplove kad ne prenose teret
 • Boris Šoštarić: Provedba propisa o obavljanju poslova zastupanja u carinskom postupku
 • Nikola Mijatović: Posebni porezi kao mogući prihodi Europske unije
 • Željka Marinović: Godišnja izvješća o posebnim porezima za 2004.
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje u Carinsku tarifu sportske i ortopedske obuće
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2005

 • Boris Šoštarić: Carinske i porezne olakšice prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • Željko Dominis: Novi Pomorski zakonik s motrišta carinskoga i poreznog prava
 • Branka Tuđen Hrastnik: Naknade za licencije i tantijeme i njihovo uključivanje u carinskuu vrijednost uvezene robe
 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2005.
 • Josip Tomašić: Još o razlikama klasifikacije motornih vozila u Carinskoj tarifi i po nekima domaćim propisima
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2005

 • Željko Dominis: Vinjetom protiv crnog chartera
 • Jasmina Raić: Postupak certificiranja Kimberley procesa
 • Slavko Andrijević: Pravna osoba u kaznenom i prekršajnom postupku
 • Davor Galinec: Zaustavljen rast deficita hrvatske robne razmjene s inozemstvom u 2004.
 • Zdravko Vukšić: Oporezivanje naftnih derivata
 • Josip Tomašić: Primjeri korištenja Općeg pravila 6 za primjenu Carinske tarife
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2005

 • Antonija Kursar Hajnić: Sustav trošarina Europske unije uz opis slovenskoga trošarinskog sustava
 • Željka Marinović: Porezni tretman bezalkoholnih pića
 • Željko Dominis: Zakonit upis nezakonito uvezenih plovila
 • Slavko Andrijević: Dokazivanje i dokazi u prekršajnom postupku
 • Darko Mohar i Josip Tomašić: Visokonaponski i sklopni aparati
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska presuda Europskog suda
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2005

 • Branka Tuđen Hrastnik: O pomoćnim sredstvima iz članka 38. stavka 1b) Carinskog zakona
 • Željko Dominis: Novi Pravilnik i pitanje ustavnosti zabrane djelatnosti iznajmljivanja stranih plovila
 • Vladimir Batestin: Kabotaža
 • Slavko Andrijević: Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
 • Alan Škudar: Učinci od izravnih ulaganja u Hrvatsku
 • Ljiljana Lepotinec: Obvezujuće mišljenje o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska presuda Europskog suda
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2005

 • Naputak za provedbu postupka vanjske proizvodnje
 • Oskar Cukrov: Glavne odrednice trošarinskoga prava
 • Nikola Mijatović: Smjernica Europske unije o oporezivanju energetskih proizvoda
 • Jadranka Brlić: Stranke kao dokazno sredstvo i procesni način dobivanja iskaza svjedoka
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje motornog jedrenjaka u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska presuda Europskog suda
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2005

 • Tatjana Tomić: Mjere zaštite domaće proizvodnje
 • Zdravko Adamović: Suzbijanje carinskih prijevara
 • Martin Čelina: Carinske povlastice prema međunarodnim ugovorima
 • Željka Marinović: Novosti u označavanju i oporezivanju kave
 • Jelena Mošić i Josip Tomašić: Podjela vina na razini Kombiniranog nazivlja i na hrvatskoj razini Carinske tarife
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska presuda Europskog suda
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2005

 • Mladen Barišić: Četrnaest značajnih godina za hrvatske carinike
 • Zdravko Adamović: Integrirano upravljanje granicom: jačanje međuagencijske suradnje
 • Davor Galinec: Izjednačene stope rasta hrvatskog izvoza i uvoza tijekom prvih šest mjeseci 2005
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje proizvoda koji su predmet oporezivanja posebnim porezom na kavu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2005

 • Boris Šoštarić: Carinski aspekti putničkog prometa s inozemstvom
 • Bosiljko Zlopaša: Prijevoz tereta u cestovnom prometu i CMR – konvencija
 • Željka Marinović: Označivanje kave obilježavajućim markicama
 • Darko Mohar: Uređaji za upravljanje, nadzor i regulaciju
 • Josip Tomašić: Mehanički uređaji za upravljanje
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska presuda Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2005

 • Međunarodna konvencija o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka (Kyoto – konvencija)

Carinski vjesnik, br. 11/2005

 • Željko Jakšić, Tonka Jokić i Sanja Šeničnjak: Nastavlja se proces usklađivanja propisa hrvatskog carinskog sustava s europskim carinskim propisima
 • Vladimir Šimundić: Obračun carinskog duga kad korisnik unutarnje proizvodnje ne vodi propisane evidencije
 • Vladimir Batestin: Neke aktualnosti u carinskoj praksi
 • Nikola Mijatović: Trošarina na struju u Njemačkoj i pravo Europske unije
 • Željka Marinović: Popunjavanje propisanih obrazaca za kavu
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje tricikala u Carinsku i Poreznu tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska presuda Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Popis radova objavljenih u časopisu « Carinski vjesnik » u 2005. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija