Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 13 (2004)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8-9 Br. 9 Br. 10

 

Carinski vjesnik, br. 1/2004

 • Mihaela Pitarević: Troškovi ispunjavanja carinske obveze 2001. u Hrvatskoj
 • Bosiljko Zlopaša: Upravljanje rizicima u radu carinske službe
 • Tonka Jokić: Isprave kojima se dokazuje carinsku vrijednost robe
 • Željka Marinović: Porezna davanja pri uvozu osobnih automobila i plovila
 • Josip Tomašić: Pregled kvota za uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uz povoljnije cijene
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2004

 • Mladen Barišić: Prioritetna zadaća - prilagodba standardima Europske unije
 • Boris Šoštarić: Carinska pravila putničkog prometa u Europskoj uniji
 • Ivana Javor: Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženih vrsta divlje flore i faune
 • Davor Galinec: Poticanje vanjskotrgovinske razmjene zemalja jugoistočne Europe
 • Predrag Bejaković: Korupcija u carinskoj službi: iskustva u više zemalja u razvoju i tranziciji
 • Nada Murković: Izvanredni pravni lijekovi
 • Nikola Mijatović: Usklađivanje trošarina u Europskoj Uniji
 • Dubravka Begović: Prehrambeni proizvodi s kakaom
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Visokog prekršajnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2004

 • Melita Belavić: Ovlašten pošiljatelj
 • Stanko Karačić: Organizacija kontrole carinske vrijednosti
 • Dubravka Pekić: Odgovornost pravne i odgovornih osoba u njoj i kaznena djela
 • Tugomir Gelenčer: Povratak "balkanske rute"
 • Davor Galinec: Rekordan deficit robne razmjene u 2003.: ima li nade za oporavak u 2004?
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda
  • Vladimir Batestin: Obrazovanje u Carinskoj upravi
  • Program stručne i praktične izobrazbe vježbenika u Ministarstvu financija
  • Program posebnog dijela državnog stručnog ispita s upravnog područja financija
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2004

 • Branka Tuđen Hrastnik: Povezanost kupca i prodavatelja: utjecaj povezanosti na cijenu robe
 • Nada Murković: Sustav zaštite tržišnog natjecanja
 • Lidija Švaljek: Tehničke prepreke u trgovini
 • Ivana Javor: Suradnja u borbi protiv prekograničnog kriminala
 • Marija Čogurić: Oslobođenja od plaćanja carine u putničkom prometu s inozemstvom
 • Oskar Cukrov: Obračun poreza po osnovi nenaplaćenog izvoza
 • Tatjana Tomić: Trgovina industrijskim proizvodima nakon proširenja Europske unije
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Visokog prekršajnog suda
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2004

 • Davor Galinec, Alen Škudar: Dinamika i struktura izravnih inozemnih ulaganja u Hrvatsku
 • Vlado Šimundić: Vođenje evidencija kod korisnika unutarnje proizvodnje
 • Nada Murković: Osobine upravnog akta
 • Darko Mohar, Josip Tomašić: Uređaji za snimanje slike - pojmovne i tehnološke razlike uređaja iz tarifnog broja 8525 i onih iz poglavlja 90
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Prikaz - Kako razumjeti ekonomiju za jedan sat?
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2004

 • Mladen Barišić: Korak bliže Europi
 • Vesna Kadić: Provedba CARDS-projekta
 • Tonka Jokić: Postupak provoza - osiguranje mogućeg carinskog duga i naplata nastalog duga
 • Željko Dominis: Posljedice nedefiniranosti pojma "strani brod"
 • Boris Šoštarić: Nadzor nad izvozom robe dvojne namjene
 • Nada Murković: Ustrojstvo tijela državne uprave
 • Josip Tomašić: Određivanje pravne osnove na kojoj se temelji razvrstavanje robe u carinsku tarifu
 • Naputak za provedbu Ugovora o slobodnoj trgovini Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore
 • Naputak za provedbu carinskog postupka pri uvozu plovila za djelatnost iznajmljivanja
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
  • Prikaz - Intelektualno vlasništvo: pokretačka snaga gospodarskog rasta
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2004

 • Željka Marinović: Izmjene i dopune zakona o posebnim porezima
 • Sanja Šeničnjak: Sustav slobodne trgovine i zabrana povrata carine ili izuzeća od carine
 • Lidija Švaljek: Regionalni i trgovinski sporazumi
 • Boris Šoštarić: Novi zakon o poticanju ulaganja
 • Josip Tomašić: Sadržaj nekih podbrojeva Kombiniranog nazivlja
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika
 • Popis literature za pripremu stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8-9/2004

 • Primjena Protokola 4 i Protokola 7 u trgovini s Europskom unijom
  • Predgovor
  • Uvod
  • Protokol 4 s komentarom
  • Protokol 7
  • Dodaci uz Protokol 7
  • Popis prerada ili obrada što ih je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom - Dodatak XII

Carinski vjesnik, br. 10/2004

 • Tatjana Tomić: Ugovor o slobodnoj trgovini između Hrvatske i Srbije i Crne Gore
 • Davor Galinec: Robna razmjena Hrvatske: konačni podaci za 2003. i kretanja u prvom polugodištu 2004.
 • Ivana Soić: Carinska zaštita prava intelektualnog vlasništva prema TRIP'su
 • Zdravko Adamović: Krijumčarenje kao oblik carinske prijevare
 • Nikola Mijatović: Oporezivanje duhanskih proizvoda: Njemačka, Europska unija
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje nekih plovila i vozila u Carinsku i Poreznu tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija