Tražilica
 
 
O Institutu :: Natječaji
 
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te članaka 12. i 15. Statuta Instituta za javne financije, Upravno vijeće Instituta za javne financije raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za javne financije


Ravnatelja se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja ima:

  • akademski stupanj doktora znanosti,
  • izbor najmanje u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika,
  • objavljene znanstvene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama s područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija,
  • aktivno znanje engleskog jezika te
  • 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

  • životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova, projekata koje je vodio ili na kojima je surađivao te opisom dosadašnjeg radnog iskustva,
  • diplomu o akademskom stupnju i dokaz o izboru u znanstveno zvanje,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci te
  • pisani prijedlog programa vođenja Instituta u izbornom razdoblju.

U skladu sa čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja sukladno navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Institut za javne financije, 10000 Zagreb, Smičiklasova 21, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Instituta za javne financije“.

O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
 

Zagreb, 3. 4. 2019.

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića