Tražilica
 
 
O Institutu :: Natječaji
 
Institut za javne financije, Smičiklasova 21, Zagreb temeljem članka 40. stavka 2., članka 42. stavka 6. i članka 43. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te članka 29. Statuta Instituta, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor 1 doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za rad na HRZZ projektu Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 4 godine. Kandidat će aktivno sudjelovati na znanstvenim istraživanjima u sklopu HRZZ projekta Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije – Indeks otvorenosti lokalnih proračuna (OLBI), pohađati Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz Ekonomije i Poslovne ekonomije, smjer Ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i u roku od 4 godine steći akademski stupanj doktora znanosti.

Obvezni uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) iz ekonomije te ukupni prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na navedeni doktorski studij,
  • izvrsno znanje engleskog jezika u pismu i govoru.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji već pohađaju navedeni doktorski studij.

Dodatno će se vrednovati sljedeći kriteriji: priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni znanstveno-istraživački i stručni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama te motiviranost i interes za temu istraživanja.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

  • motivacijsko pismo,
  • životopis,
  • preslik diplome,
  • preslik dokumenta u kojemu su navedeni položeni ispiti i ocjene,
  • dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, Zagreb, s naznakom: „Za natječaj“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zagreb, 16. 5. 2018.

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića