Tražilica
 
 
O Institutu :: Natječaji
 

Institut za javne financije, Zagreb, Smičiklasova 21, temeljem odluke Znanstvenog vijeća Instituta za javne financije, u skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i člankom 29. Statuta Instituta te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 10. listopada 2017., Klasa: 640-02/17-04/00146, Urbroj: 533-19-17-0002), raspisuje

NATJEČAJ

1. Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Prednost prilikom odabira imat će pristupnici s objavljenim radovima i iskustvom rada na znanstvenim projektima iz ekonomike javnog sektora, uz naglasak na mirovinski sustav i kvalitetu javnog upravljanja.

2. Za izbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda (financirano vlastitim sredstvima Instituta), znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom. Prednost prilikom odabira imat će pristupnici s objavljenim radovima i iskustvom rada na znanstvenim projektima iz ekonomike javnog sektora, uz naglasak na tržište rada i neprijavljeni rad.

Uvjeti za izbor na radna mjesta: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Instituta za javne financije.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

  1. životopis s detaljnim popisom objavljenih radova i sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima,
  2. preslik isprave o stečenom doktoratu znanosti te
  3. preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (za radno mjesto 1.).

Prijava na natječaj podnosi se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, Zagreb, s naznakom: „Za natječaj“ i naznakom radnog mjesta na koje se odnosi prijava.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zagreb, 10. studenoga 2017.

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija