Tražilica
 
 
O Institutu :: EURAXESS
 
Institut za javne financije (IJF) potpisao je 28. svibnja 2010. godine Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Time je IJF naglasilo svoju opredijeljenost u podupiranju europske inicijative u daljnjem razvoju mobilnosti istraživača u Europi. Istovremeno, potpisivanjem ove Deklaracije, IJF jasno izražava svoju podršku europskoj inicijativi koju istovremeno smatra i prilikom da dodatno pojača svoje dugogodišnje napore u poboljšanju zapošljavanja, uvjeta rada i poticanju karijera istraživača.

Prema preporukama Europske komisije, a u cilju izrade Strategije ljudskih resursa za istraživače - Akcijskog plana, IJF je proveo internu analizu koja je imala za svrhu ocjenu postojećih institucionalnih procedura u provedbi odredbi Povelje i Kodeksa. Konačan rezultat analize bio je popunjavanje Upitnika interne analize koja je trebala pružiti odgovore na 40 pitanja razvrstanih u četiri poglavlja: I. Etički i profesionalni aspekti, II. Zapošljavanje, III. Uvjeti rada i socijalna sigurnost, IV. Usavršavanje.

Nakon provedene interne analize radna je skupina zaključila da IJF već u velikoj mjeri poštuje i provodi opća načela iz Povelje i Kodeksa. Istovremeno je radna skupina ukazala na područja gdje postoji još dodani prostor za poboljšanje te je zato izradila prijedlog Strategije ljudskih resursa za istraživače - Akcijski plan, u kojoj su određena prioritetna područja na kojim IJF treba uložiti dodatne napore na primjeni načela iz Povelje i Kodeksa. Znanstveno vijeće IJF-a je 20. rujna 2012. usvojilo Strategiju ljudskih resursa za istraživače - Akcijski plan.

Glavna uprava za istraživanje i inovacije Europske komisije nakon provedenog vrednovanja Strategije ljudskih resursa za istraživače - Akcijskog plana dodijelila je 28. rujna 2012. IJF-u priznanje „HR Excellence in Research“. Time je potvrđeno da IJF u velikoj mjeri poštuje pravila „Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača“.

Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača
Strategija ljudskih resursa za istraživače - Akcijski plan
Step 4: Self-assessment

Detaljnije vidjeti na: EURAXESS Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU.

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija