Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o lokalnim porezima s komentarom
 
Zakon o lokalnim porezima objavljen je u Narodnim novinama broj 115/16 te je većim dijelom stupio na snagu 1. siječnja 2017. Zakonom je reguliran sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Međutim, Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17) brisane su odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2018. Kao posljedica navedenog, proizlazi činjenica da se s 1. siječnja 2018. zadržava sustav poznatih javnih davanja: komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Ovim izmjenama Zakona, donesena je i promjena kod obuhvata poreza na cestovna motorna vozila. Naime porez na cestovna motorna vozila, kao jedan od lokalnih poreza, plaćaju vlasnici osobnih automobila i motocikala, jednom godišnje prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, a utvrđuje se ovisno o godini starosti i snazi motora izraženoj u kilovatima (kW). Za osobne automobile se porez na cestovna motorna vozila plaća na način da se izjednačava kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se porez utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti.

Priručnik sadrži tekst Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) te su uz pojedine članke Zakona dani komentari o primjeni zakonskih odredbi te tekst Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17). Namijenjen je lokalnim službenicima koji samostalno naplaćuju lokalne poreze kao vlastiti prihod, s ciljem pravilne primjene Zakona, kao i ostalih podzakonskih propisa, te svim poreznim obveznicima na koje se odnose odredbe Zakona.


Priredili: Andreja Jakšić i Nikolina Pratzer
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 100,00 kn
Broj stranica: 120


NARUDŽBENICA
 

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija