Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o doprinosima s komentarom
 
Sustav doprinosa za obvezna osiguranja uveden je u hrvatski porezni sustav 2009. godine i od tada je objavljeno nekoliko izmjena i dopuna. Zakon uređuje sva pitanja vezana uz doprinose kao što su: vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. U ovom je priručniku objavljen pregled svih promjena tijekom godina, a okosnicu priručnika čini novi Zakon koji je u primjeni od 2017. godine s detaljnim komentarima svakog pojedinog članka.

Naime, od 1. siječnja 2017. na snagu su stupile odredbe izmjena i dopuna Zakona u kojem se, između ostalih, promijenio način izvješćivanja o obvezi doprinosa za osiguranike po osnovi učenika i studenata na praksi, propisana je osnovica za obračun doprinosa za osobe u radnom odnosu koji su istovremeno u istom društvu članovi uprave trgovačkog društva, povećana je najniža osnovice za utvrđivanje doprinosa, smanjena je stopa za obračun doprinosa prema drugom dohotku i drugoj djelatnosti, ukinuta su izuzeća od plaćanja doprinosa prema drugom dohotku itd. Osim navedenoga, odredbe Zakona usklađuju se s odredbama Općeg poreznog zakona u pogledu instituta zastare.

Priručnik je namijenjen poslodavcima, poreznim savjetnicima i knjigovodstvenim servisima, kao i svim fizičkim i pravnim osobama obveznicima doprinosa.


Priredili: Ksenija Cipek, Dražen Opalić i Jasna Prepeljanić
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 100,00 kn
Broj stranica: 168


NARUDŽBENICA
 

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija