Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o doprinosima s komentarom i provedbeni propisi u 2020.
 
Sustav doprinosa za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o doprinosima, a objavljen je u Narodnim novinama, broj 84/08. od 18. srpnja 2008. Odredbama Zakona uređena su sva pitanja vezana uz doprinose kao što su: vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. Tijekom godina Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, a posljednjim izmjenama (NN 106/18.) ukinut je doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje, čime se pojednostavljuje sustav obračuna doprinosa za obvezna osiguranja u pogledu administriranja i plaćanja, te povećanje opće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje što ima za cilj doprinijeti saniranju financijskih poteškoća u sustavu zdravstva. 

Ovaj priručnik sadrži redakcijski pročišćeni tekst odredbi i komentar svakog pojedinog članka Zakona te pročišćene tekstove osnovnih provedbenih propisa koji su, prema mišljenju autorica, najpotrebniji u svakodnevnom radu. Priručnik je namijenjen poslodavcima, poreznim savjetnicima i knjigovodstvenim servisima, kao i svim fizičkim i pravnim osobama obveznicima doprinosa, a sadrži:

 • Zakon o doprinosima s komentarom
 • Pravilnik o doprinosima
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
 • Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu
 • Izvadak iz naputaka o načinu uplaćivanja prihoda financiranja drugih javnih potreba u 2020. godini
 • Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
 • Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
 • Izvadak iz Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Izvadak iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Izvadak iz Pravilnika o porezu na dohodak
 • Dodatna pojašnjenja i primjere

Priredile: Sandra Pezo i Jasna Prepeljanić
Godina izdanja: 2020.
Cijena: 300,00 kn
Broj stranica: 410


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića