Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Presude Suda Europske unije iz područja PDV-a: sprječavanje utaja i prijevara
 
Članstvom u Europskoj Uniji Republika Hrvatska postala je dio zajedničkog EU tržišta, na kojem je uspostavljen zajednički sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV).

Nužnost prilagodbe odnosno promjene načina upravljanja PDV-om i primjena propisa o PDV-u u odnosu na razdoblje prije pridruživanja EU determinirana je, sažeto, neusporedivo složenijim administrativnim i pravnim okvirom zajedničkog sustava PDV-a te znatno naglašenijom obvezom uvažavanja/primjene temeljnih načela sustava PDV-a i istovremeno sprječavanje zlouporabe tih načela, prvenstveno načela neutralnosti (za poduzetnike) i prava na odbitak pretporeza/pravovremenog povrata radi neometanog odvijanja poduzetničkih aktivnosti i omogućavanja ravnopravne tržišne utakmice.

Propisi koji reguliraju područje PDV-a u EU su Direktive Vijeća i provedbene uredbe Vijeća. Hrvatski propisi o porezu na dodanu vrijednost usklađeni su te se i dalje kontinuirano usklađuju sa zakonodavstvom/pravnom stečevinom EU.

Izvor prava EU su i presude Suda Europske unije (SEU) te su obvezujuće za sve države članice, njihova državna tijela i nacionalne sudove u okvirima njihove nadležnost. Isto tako, porezni obveznici se u postupcima pred državnim tijelima država članica i nacionalnim sudovima (u slučaju RH i pred Samostalnim sektorom Ministarstva financija za drugostupanjski upravni postupak) mogu pozivati na pravo Europske unije a ta tijela imaju obvezu primjenjivati ga.

Presude iz područja PDV-a značajne su i za postupanje poreznih tijela – možemo ustvrditi da su porezni postupci poreznih tijela u području primjene PDV-a u značajnoj mjeri određeni presudama SEU. Uz značajan utjecaj na praksu hrvatskih poreznih tijela i pristup poreznim obveznicima nakon pristupanju EU, presude SEU nužno oblikuju i hrvatsku sudsku praksu - predstavljaju svojevrsno uvođenje presedana u hrvatsko pravo.

Kako se radi o specifičnoj i relativno novoj problematici za hrvatska porezna i pravosudna tijela pa, u dijelu utaja i prijevara, i za policijska i tijela kaznenog progona, od iznimne važnosti je praćenje sudske prakse, poznavanje pravnih učinaka izvora prava EU a time i presuda SEU te njihova odgovarajuća primjena u RH od strane poreznih tijela, drugostupanjskog tijela Ministarstva financija i sudova.

Smatramo da će ova publikacija dodatno afirmirati, s aspekta oporezivanja PDV-om, važnost općeg usvajanja i primjene temeljnih načela funkcioniranja pravnog sustava RH u okviru pravnog sustava Europske unije, prvenstveno načela vladavine prava u postupanju državnih tijela i pravne sigurnosti poduzetnika.


Priredili: Ana Zakarija, Ante Čilić, Radoslav Raspudić
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 100,00 kn
Broj stranica: 95


NARUDŽBENICA
 

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija