Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Presude Suda Europske unije iz područja PDV-a: sprječavanje utaja i prijevara
 
Članstvom u Europskoj Uniji Republika Hrvatska postala je dio zajedničkog EU tržišta, na kojem je uspostavljen zajednički sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (PDV).

Nužnost prilagodbe odnosno promjene načina upravljanja PDV-om i primjena propisa o PDV-u u odnosu na razdoblje prije pridruživanja EU determinirana je, sažeto, neusporedivo složenijim administrativnim i pravnim okvirom zajedničkog sustava PDV-a te znatno naglašenijom obvezom uvažavanja/primjene temeljnih načela sustava PDV-a i istovremeno sprječavanje zlouporabe tih načela, prvenstveno načela neutralnosti (za poduzetnike) i prava na odbitak pretporeza/pravovremenog povrata radi neometanog odvijanja poduzetničkih aktivnosti i omogućavanja ravnopravne tržišne utakmice.

Propisi koji reguliraju područje PDV-a u EU su Direktive Vijeća i provedbene uredbe Vijeća. Hrvatski propisi o porezu na dodanu vrijednost usklađeni su te se i dalje kontinuirano usklađuju sa zakonodavstvom/pravnom stečevinom EU.

Izvor prava EU su i presude Suda Europske unije (SEU) te su obvezujuće za sve države članice, njihova državna tijela i nacionalne sudove u okvirima njihove nadležnost. Isto tako, porezni obveznici se u postupcima pred državnim tijelima država članica i nacionalnim sudovima (u slučaju RH i pred Samostalnim sektorom Ministarstva financija za drugostupanjski upravni postupak) mogu pozivati na pravo Europske unije a ta tijela imaju obvezu primjenjivati ga.

Presude iz područja PDV-a značajne su i za postupanje poreznih tijela – možemo ustvrditi da su porezni postupci poreznih tijela u području primjene PDV-a u značajnoj mjeri određeni presudama SEU. Uz značajan utjecaj na praksu hrvatskih poreznih tijela i pristup poreznim obveznicima nakon pristupanju EU, presude SEU nužno oblikuju i hrvatsku sudsku praksu - predstavljaju svojevrsno uvođenje presedana u hrvatsko pravo.

Kako se radi o specifičnoj i relativno novoj problematici za hrvatska porezna i pravosudna tijela pa, u dijelu utaja i prijevara, i za policijska i tijela kaznenog progona, od iznimne važnosti je praćenje sudske prakse, poznavanje pravnih učinaka izvora prava EU a time i presuda SEU te njihova odgovarajuća primjena u RH od strane poreznih tijela, drugostupanjskog tijela Ministarstva financija i sudova.

Smatramo da će ova publikacija dodatno afirmirati, s aspekta oporezivanja PDV-om, važnost općeg usvajanja i primjene temeljnih načela funkcioniranja pravnog sustava RH u okviru pravnog sustava Europske unije, prvenstveno načela vladavine prava u postupanju državnih tijela i pravne sigurnosti poduzetnika.


Priredili: Ana Zakarija, Ante Čilić, Radoslav Raspudić
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 100,00 kn
Broj stranica: 95


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića