Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Međunarodni porezni propisi – DRM, Arbitražna konvencija, MAC, MLI
 
Globalno povezivanje poslovnih subjekata i otvorenost svjetskog tržišta radne snage uvjetovalo je potrebom da i države međusobno odrede jasna međunarodna pravila u području oporezivanja. Iz te potrebe stvoreni su međunarodni porezno-pravni instrumenti kojima se ureduju postupovna i materijalna pitanja raspodjele prava oporezivanja između država te postupci rješavanja sporova između država vezani za primjenu tih međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija.

Radi svjesnosti o postojanju nekih od tih međunarodnih instrumenata i snalaženju među njima, u Priručniku su objavljeni hrvatski tekstovi sljedećih medunarodnih instrumenata koji služe kao izvor poreznog prava:

  • Direktiva Vijeća (EU) 2017/1852 od 10. listopada 2017. o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji (Council directive (EU) on tax dispute resolution mechanisms - DRM)
  • Konvencija o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća (90/436/EEZ)
  • Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (Multilateral administrative convention - MAC)
  • Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti (Multilateral instrument - MLI)

Priredili: Željko Martinović i Dalibor Legac
Godina izdanja: 2019.
Cijena: 150,00 kn
Broj stranica: 248


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića