Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA
 
Časopisi
  Jed. cijena Komada Ukupno
Carinski vjesnik - pretplata za 2017. 768,40 kn 0,00 kn
Porezni vjesnik - pretplata za 2017. 791,00 kn 0,00 kn
 
Knjige
  Jed. cijena Komada Ukupno
Zakon o porezu na promet nekretnina s komentarom, 2017 150,00 kn 0,00 kn
Vodič kroz europske direktive o porezu na dodanu vrijednost 94,50 kn 0,00 kn
Vjekoslav Bratić: Skrivena javna potrošnja - porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima? 100,00 kn 0,00 kn
Anto Bajo, Marko Primorac, Ana Andabaka Badurina: Osnove upravljanja javnim dugom 100,00 kn 0,00 kn
Harvey S. Rosen, Ted Gayer: Javne financije 270,00 kn 0,00 kn
Harvey S. Rosen, Ted Gayer: Javne financije (cijena za studente) 100,00 kn 0,00 kn
Vjekoslav Bratić: Odlučivanje o lokalnim proračunima: između sna i jave 40,00 kn 0,00 kn
Tonka Jokić: Carinski sustav: carinski postupci i postupanja sa stranom i domaćom robom 100,00 kn 0,00 kn
Murray N. Rothbard: Moć i tržište - država i gospodarstvo 37,50 kn 0,00 kn
Anto Bajo: Proračunski sustav - ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama 62,50 kn 0,00 kn
Carinski glosar: peterojezični rječnik glavnih carinskih pojmova 55,00 kn 0,00 kn
Osnove carinske tarife i carinsko poznavanje robe 42,50 kn 0,00 kn
Anto Bajo: Financiranje visokog školstva i znanosti 28,00 kn 0,00 kn
Porezni leksikon s višejezičnim rječnikom 50,00 kn 0,00 kn
Richard Musgrave: Kratka povijest fiskalne doktrine 35,00 kn 0,00 kn
 
Zbirka
  Jed. cijena Broj licenci Ukupno
Zbirka monetarnih, bankovnih i deviznih propisa Republike Hrvatske 1.200,00 kn 0,00 kn
 
Sveukupno 0,00 kn


NARUČITELJ
Naručitelj je: Pravna osoba Fizička osoba
OIB*:
Naziv*:
Email*:
Mobitel/telefon*:
Ulica i kućni broj*:
Poštanski broj*:
Mjesto*:
 
PLATITELJ
Isti kao naručitelj: DA NE
 
DOSTAVA
Na adresu: Naručitelja Platitelja Treću osobu
 
 
 

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija