Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Pojmovnik javnih financija :: Europska unija
 
ekonomska i socijalna kohezija

Ekonomska i socijalna kohezija izraz je solidarnosti između država članica i regija Europske unije. Cilj je ostvarenje uravnoteženog razvoja u cijeloj Uniji, smanjivanje strukturnih razlika između regija i promicanje jednakih mogućnosti za sve. U praksi se navedeno postiže kroz niz financijskih operacija, prvenstveno kroz Strukturne fondove i Kohezijski fond. Svake tri godine Europska komisija predstavlja izvješće o napretku u postizanju ekonomske i socijalne kohezije te načinu na koji su politike Zajednice doprinijele njihovom napretku.

Na europskoj razini, porijeklo ekonomske i socijalne kohezije seže do Rimskog ugovora (1957.), čija preambula spominje smanjenje regionalnih razlika. Akcija Zajednice poduzeta je 1970-ih godina s ciljem koordinacije nacionalnih instrumenata i pribavljanja dodatnih financijskih resursa. Mjere su se kasnije pokazale neodgovarajućima s obzirom na okolnosti u Zajednici, gdje ustrojstvo unutarnjeg tržišta, suprotno prognozama, nije uspjelo smanjiti regionalne razlike. Uz dovršavanje ustroja jedinstvenog tržišta ekonomska i socijalna kohezija navedene su kao ciljevi u Jedinstvenom europskom aktu 1986. godine. Maastrichtskim je ugovorom 1992. ova politika napokon uključena u sam Ugovor o Europskoj zajednici.

Ekonomska i socijalna kohezija primjenjuje se u okviru regionalne politike Europske unije. Uz reformu zajedničke poljoprivredne politike i proširenja Unije na zemlje Središnje i Istočne Europe 2004. godine, regionalna politika je bila jedno od glavnih pitanja o kojem se raspravljalo u Agendi 2000 za razdoblje od 2000. do 2006. godine, uglavnom zbog financijskih implikacija.

Regionalna je politika druga najveća stavka proračuna Europske unije, a dodijeljeno joj je 348 milijardi eura (prema cijenama iz 2006) za razdoblje od 2007. do 2013. godine (278 milijardi eura za Strukturne fondove i 70 milijardi za Kohezijski fond), što predstavlja 35% proračuna Zajednice.

Proširenje Unije na 27 zemalja članica u siječnju 2007. godine donijelo je potpuno nove odnose. Površina Europske unije povećana je 25%, stanovništvo za više od 20%, no njeno bogatstvo samo otprilike za 5%. Prosječni BDP po glavi stanovnika u Europskoj uniji smanjio se za više od 10%, a regionalne nejednakosti su udvostručene. Budući da se 60% regija koje zaostaju u razvoju nalazi u 12 zemalja članica koje su se priključile Europskoj uniji 2004. godine, centar ravnoteže regionalne politike pomaknut je prema istoku.

U razdoblju od 2007. do 2013. godine ekonomska i socijalna kohezija morat će biti usmjerena prema bitnim pitanjima razvoja u područjima ekonomskog rasta i zapošljavanja te istovremeno podržavati regije koje nisu dovršile proces konvergencije u pravom smislu. Strukturna pomoć također ostaje potrebna u zemljopisnim područjima suočenima sa specifičnim strukturalnim problemima (područja koja prolaze kroz postupak industrijskog restrukturiranja, urbana područja, ruralna područja, područja ovisna o ribarstvu te područja s prirodnim ili demografskim nedostacima). Konačno, pojednostavljenje i decentralizacija upravljanja financijskim instrumentima regionalnih politika (Strukturni fondovi i Kohezijski fond) biti će ključni elementi reforme regionalne politike u razdoblju od 2007. do 2013. godine.

Kao što je ranije spomenuto, Strukturni fondovi i Kohezijski fond su financijski instrumenti regionalne politike Europske Unije, kojoj je cilj smanjenje razlika u stupnju razvijenosti među regijama i državama članicama. Fondovi, stoga, u potpunosti sudjeluju u ispunjavanju ciljeva ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Postoje dva Strukturna fonda:

Europski regionalni razvojni fond (European Regional Development Fund, ERDF) je trenutačno najveći. Od 1975. pruža podršku razvoju infrastrukture i produktivnim investicijama koje stvaraju radna mjesta uglavnom u poduzećima;

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF), osnovan je 1958. i doprinosi integraciji nezaposlenih i osoba u nepovoljnom položaju u svijet rada, uglavnom financirajući programe obuke.

Kako bi se ubrzala ekonomska, socijalna i teritorijalna konvergencija, Europska je unija 1994. ustanovila Kohezijski fond. Namijenjen je zemljama čiji je BDP po glavi stanovnika ispod razine od 90% prosjeka Zajednice. Svrha je Kohezijskog fonda financiranje infrastrukturnih projekata na područjima očuvanja okoliša i prometa. Međutim, pomoć se od Kohezijskog fonda prima pod određenim uvjetima. Ako javni deficit države članice korisnice pomoći prijeđe 3% nacionalnog BDP-a (kriterij konvergencije Europske monetarne unije), neće se odobravati novi projekti dok se deficit ne stavi pod kontrolu.


Literatura 

EnterEurope.
Europa - Gateway to the European Union.
European Parliament. Fact Sheets on the European Union
Glossary.


autorica: Marina Kesner-Škreb  
izvor: Financial Theory and Practice, 2010, 34 (4), 435-436

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića