Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Pojmovnik javnih financija :: Europska unija
 
ekonomska i socijalna kohezija

Ekonomska i socijalna kohezija izraz je solidarnosti između država članica i regija Europske unije. Cilj je ostvarenje uravnoteženog razvoja u cijeloj Uniji, smanjivanje strukturnih razlika između regija i promicanje jednakih mogućnosti za sve. U praksi se navedeno postiže kroz niz financijskih operacija, prvenstveno kroz Strukturne fondove i Kohezijski fond. Svake tri godine Europska komisija predstavlja izvješće o napretku u postizanju ekonomske i socijalne kohezije te načinu na koji su politike Zajednice doprinijele njihovom napretku.

Na europskoj razini, porijeklo ekonomske i socijalne kohezije seže do Rimskog ugovora (1957.), čija preambula spominje smanjenje regionalnih razlika. Akcija Zajednice poduzeta je 1970-ih godina s ciljem koordinacije nacionalnih instrumenata i pribavljanja dodatnih financijskih resursa. Mjere su se kasnije pokazale neodgovarajućima s obzirom na okolnosti u Zajednici, gdje ustrojstvo unutarnjeg tržišta, suprotno prognozama, nije uspjelo smanjiti regionalne razlike. Uz dovršavanje ustroja jedinstvenog tržišta ekonomska i socijalna kohezija navedene su kao ciljevi u Jedinstvenom europskom aktu 1986. godine. Maastrichtskim je ugovorom 1992. ova politika napokon uključena u sam Ugovor o Europskoj zajednici.

Ekonomska i socijalna kohezija primjenjuje se u okviru regionalne politike Europske unije. Uz reformu zajedničke poljoprivredne politike i proširenja Unije na zemlje Središnje i Istočne Europe 2004. godine, regionalna politika je bila jedno od glavnih pitanja o kojem se raspravljalo u Agendi 2000 za razdoblje od 2000. do 2006. godine, uglavnom zbog financijskih implikacija.

Regionalna je politika druga najveća stavka proračuna Europske unije, a dodijeljeno joj je 348 milijardi eura (prema cijenama iz 2006) za razdoblje od 2007. do 2013. godine (278 milijardi eura za Strukturne fondove i 70 milijardi za Kohezijski fond), što predstavlja 35% proračuna Zajednice.

Proširenje Unije na 27 zemalja članica u siječnju 2007. godine donijelo je potpuno nove odnose. Površina Europske unije povećana je 25%, stanovništvo za više od 20%, no njeno bogatstvo samo otprilike za 5%. Prosječni BDP po glavi stanovnika u Europskoj uniji smanjio se za više od 10%, a regionalne nejednakosti su udvostručene. Budući da se 60% regija koje zaostaju u razvoju nalazi u 12 zemalja članica koje su se priključile Europskoj uniji 2004. godine, centar ravnoteže regionalne politike pomaknut je prema istoku.

U razdoblju od 2007. do 2013. godine ekonomska i socijalna kohezija morat će biti usmjerena prema bitnim pitanjima razvoja u područjima ekonomskog rasta i zapošljavanja te istovremeno podržavati regije koje nisu dovršile proces konvergencije u pravom smislu. Strukturna pomoć također ostaje potrebna u zemljopisnim područjima suočenima sa specifičnim strukturalnim problemima (područja koja prolaze kroz postupak industrijskog restrukturiranja, urbana područja, ruralna područja, područja ovisna o ribarstvu te područja s prirodnim ili demografskim nedostacima). Konačno, pojednostavljenje i decentralizacija upravljanja financijskim instrumentima regionalnih politika (Strukturni fondovi i Kohezijski fond) biti će ključni elementi reforme regionalne politike u razdoblju od 2007. do 2013. godine.

Kao što je ranije spomenuto, Strukturni fondovi i Kohezijski fond su financijski instrumenti regionalne politike Europske Unije, kojoj je cilj smanjenje razlika u stupnju razvijenosti među regijama i državama članicama. Fondovi, stoga, u potpunosti sudjeluju u ispunjavanju ciljeva ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Postoje dva Strukturna fonda:

Europski regionalni razvojni fond (European Regional Development Fund, ERDF) je trenutačno najveći. Od 1975. pruža podršku razvoju infrastrukture i produktivnim investicijama koje stvaraju radna mjesta uglavnom u poduzećima;

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF), osnovan je 1958. i doprinosi integraciji nezaposlenih i osoba u nepovoljnom položaju u svijet rada, uglavnom financirajući programe obuke.

Kako bi se ubrzala ekonomska, socijalna i teritorijalna konvergencija, Europska je unija 1994. ustanovila Kohezijski fond. Namijenjen je zemljama čiji je BDP po glavi stanovnika ispod razine od 90% prosjeka Zajednice. Svrha je Kohezijskog fonda financiranje infrastrukturnih projekata na područjima očuvanja okoliša i prometa. Međutim, pomoć se od Kohezijskog fonda prima pod određenim uvjetima. Ako javni deficit države članice korisnice pomoći prijeđe 3% nacionalnog BDP-a (kriterij konvergencije Europske monetarne unije), neće se odobravati novi projekti dok se deficit ne stavi pod kontrolu.


Literatura 

EnterEurope.
Europa - Gateway to the European Union.
European Parliament. Fact Sheets on the European Union
Glossary.


autorica: Marina Kesner-Škreb  
izvor: Financial Theory and Practice, 2010, 34 (4), 435-436

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija