Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Leksikon javnih financija :: P
 
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z  

paušalni porez
paušalni porez (Lump sum tax) - porez čiji je iznos neovisan o ponašanju pojedinca


pomoć ovisna o imovinskom stanju
pomoć ovisna o imovinskom stanju (Means-tested) - program javnih rashoda usmjeren samo prema onima čija su financijska sredstva ispod određene granice


porez
porez (Tax) - vrsta javnog prihoda koji država može naplatiti prisilom i za koji nema izravne protunaknade


porez na dobit
porez na dobit (Corporate income tax) - izravni porez koji se nameće na dobit što ju ostvaruje poduzeće


porez na dodanu vrijednost (PDV)
porez na dodanu vrijednost (PDV) (Value added tax, VAT) - vrsta poreza na promet kod kojeg se oporezuje vrijednost dodana u svakoj fazi proizvodnje ili distribucije


porez na dohodak
porez na dohodak (Personal income tax) - izravni porez koji se nameće na dohodak pojedinca


porez na neto bogatstvo pojedinca
porez na neto bogatstvo pojedinca (Personal net worth tax) - porez koji se zasniva na razlici između tržišne vrijednosti cjelokupne aktive i pasive poreznog obveznika


porez na promet
porez na promet (Sales tax) - porez koji plaća kupac prilikom kupnje dobra ili usluge, ali je prodavatelj odgovoran za njegovo prikupljanje i uplatu poreznoj vlasti


porez na stečevinu
porez na stečevinu (Accessions tax) - porez koji se ubire na ukupno nasljedstvo i darove što ih neka osoba primi tijekom svojega životnog vijeka


porez po odbitku ili porez u izvoru
porez po odbitku ili porez u izvoru (Withholding tax) - porez koji isplatitelj dohotka pri određenoj isplati uplaćuje izravno državi, a ne poreznom obvezniku primatelju dohotka


porezna osnovica
porezna osnovica (Tax base) - iznos nakon umanjenja za pojedine porezne olakšice i odbitke na koji se primjenjuje zakonska porezna stopa


porezna prijava
porezna prijava (Tax return) - izjava o dohotku/dobiti, prodaji i drugim poreznim činjenicama što je poreznoj upravi podnosi porezni obveznik ili druga osoba u njegovo ime i za njegov račun


porezna stopa
porezna stopa (Tax rate) - postotak porezne osnovice koja se plaća u obliku poreza


porezna uprava
porezna uprava (Tax administration) - tijelo odgovorno za provedbu poreznih propisa određene države, regionalne ili lokalne vlasti


porezni klin
porezni klin (Tax wedge) - zbog poreza nastala razlika između cijene koju plaćaju potrošači i cijene koju dobivaju proizvođači


porezni rashod
porezni rashod (Tax expenditure) - gubitak državnog poreznog prihoda zbog priznavanja (1) odbitaka, izuzeća i sl. od porezne osnovice; (2) odbitka od porezne obveze; (3) povlaštenih poreznih stopa


porezno izuzeće
porezno izuzeće (Tax exemption) - izuzimanje od plaćanja poreza za osobe, poduzeća, transakcije, itd. koje bi inače bile oporezivane, a mogu biti odobrena zbog socijalnih, gospodarskih ili drugih razloga


pretporez
pretporez (Tax prepayment) - PDV što ga prodavatelj (dobavljač) obračunao kupcu - poreznom obvezniku PDV-a, a koji kupac može odbiti od svoje obveze PDV-a


primarni deficit
primarni deficit (Primary deficit) - razlika prihoda i rashoda države iz kojih su isključeni rashodi za kamate, te služi kao pokazatelj tekuće fiskalne politike


pripisana najamnina
pripisana najamnina (Imputed rent) - neto novčana vrijednost usluga koje vlasnik stana uživa stanujući u svom stanu


prirez porezu na dohodak
prirez porezu na dohodak (Income tax surcharge) - dodatni porez koji se plaća na porez na dohodak, a služi za financiranje jedinica lokalne samouprave


procijenjena vrijednost
procijenjena vrijednost (Assessed value) - vrijednost koju u porezne svrhe zakonodavac odredi za imovinu


progresivni porezni sustav
progresivni porezni sustav (Progressive tax) - porezni sustav u kojemu prosječna porezna stopa pojedinca raste s povećanjem dohotka


proporcionalni porezni sustav
proporcionalni porezni sustav (Proportional tax) - sustav u kojemu je prosječna porezna stopa pojedinca jednaka za svaku razinu dohotka


proračun
proračun (Budget) - plan prihoda i rashoda za neko vremensko razdoblje


proračunski deficit
proračunski deficit (Budget deficit) - višak rashoda nad prihodima proračuna u u određenom vremenskom razdoblju


proračunski suficit
proračunski suficit (Budget surplus) - višak prihoda nad rashodima proračuna u određenom vremenskom razdoblju


prosječna porezna stopa
prosječna porezna stopa (Average tax rate) - udio plaćenih poreza u poreznoj osnovici


 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija