Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Leksikon javnih financija :: P
 
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z  

paušalni porez
paušalni porez (Lump sum tax) - porez čiji je iznos neovisan o ponašanju pojedinca


pomoć ovisna o imovinskom stanju
pomoć ovisna o imovinskom stanju (Means-tested) - program javnih rashoda usmjeren samo prema onima čija su financijska sredstva ispod određene granice


porez
porez (Tax) - vrsta javnog prihoda koji država može naplatiti prisilom i za koji nema izravne protunaknade


porez na dobit
porez na dobit (Corporate income tax) - izravni porez koji se nameće na dobit što ju ostvaruje poduzeće


porez na dodanu vrijednost (PDV)
porez na dodanu vrijednost (PDV) (Value added tax, VAT) - vrsta poreza na promet kod kojeg se oporezuje vrijednost dodana u svakoj fazi proizvodnje ili distribucije


porez na dohodak
porez na dohodak (Personal income tax) - izravni porez koji se nameće na dohodak pojedinca


porez na neto bogatstvo pojedinca
porez na neto bogatstvo pojedinca (Personal net worth tax) - porez koji se zasniva na razlici između tržišne vrijednosti cjelokupne aktive i pasive poreznog obveznika


porez na promet
porez na promet (Sales tax) - porez koji plaća kupac prilikom kupnje dobra ili usluge, ali je prodavatelj odgovoran za njegovo prikupljanje i uplatu poreznoj vlasti


porez na stečevinu
porez na stečevinu (Accessions tax) - porez koji se ubire na ukupno nasljedstvo i darove što ih neka osoba primi tijekom svojega životnog vijeka


porez po odbitku ili porez u izvoru
porez po odbitku ili porez u izvoru (Withholding tax) - porez koji isplatitelj dohotka pri određenoj isplati uplaćuje izravno državi, a ne poreznom obvezniku primatelju dohotka


porezna osnovica
porezna osnovica (Tax base) - iznos nakon umanjenja za pojedine porezne olakšice i odbitke na koji se primjenjuje zakonska porezna stopa


porezna prijava
porezna prijava (Tax return) - izjava o dohotku/dobiti, prodaji i drugim poreznim činjenicama što je poreznoj upravi podnosi porezni obveznik ili druga osoba u njegovo ime i za njegov račun


porezna stopa
porezna stopa (Tax rate) - postotak porezne osnovice koja se plaća u obliku poreza


porezna uprava
porezna uprava (Tax administration) - tijelo odgovorno za provedbu poreznih propisa određene države, regionalne ili lokalne vlasti


porezni klin
porezni klin (Tax wedge) - zbog poreza nastala razlika između cijene koju plaćaju potrošači i cijene koju dobivaju proizvođači


porezni rashod
porezni rashod (Tax expenditure) - gubitak državnog poreznog prihoda zbog priznavanja (1) odbitaka, izuzeća i sl. od porezne osnovice; (2) odbitka od porezne obveze; (3) povlaštenih poreznih stopa


porezno izuzeće
porezno izuzeće (Tax exemption) - izuzimanje od plaćanja poreza za osobe, poduzeća, transakcije, itd. koje bi inače bile oporezivane, a mogu biti odobrena zbog socijalnih, gospodarskih ili drugih razloga


pretporez
pretporez (Tax prepayment) - PDV što ga prodavatelj (dobavljač) obračunao kupcu - poreznom obvezniku PDV-a, a koji kupac može odbiti od svoje obveze PDV-a


primarni deficit
primarni deficit (Primary deficit) - razlika prihoda i rashoda države iz kojih su isključeni rashodi za kamate, te služi kao pokazatelj tekuće fiskalne politike


pripisana najamnina
pripisana najamnina (Imputed rent) - neto novčana vrijednost usluga koje vlasnik stana uživa stanujući u svom stanu


prirez porezu na dohodak
prirez porezu na dohodak (Income tax surcharge) - dodatni porez koji se plaća na porez na dohodak, a služi za financiranje jedinica lokalne samouprave


procijenjena vrijednost
procijenjena vrijednost (Assessed value) - vrijednost koju u porezne svrhe zakonodavac odredi za imovinu


progresivni porezni sustav
progresivni porezni sustav (Progressive tax) - porezni sustav u kojemu prosječna porezna stopa pojedinca raste s povećanjem dohotka


proporcionalni porezni sustav
proporcionalni porezni sustav (Proportional tax) - sustav u kojemu je prosječna porezna stopa pojedinca jednaka za svaku razinu dohotka


proračun
proračun (Budget) - plan prihoda i rashoda za neko vremensko razdoblje


proračunski deficit
proračunski deficit (Budget deficit) - višak rashoda nad prihodima proračuna u u određenom vremenskom razdoblju


proračunski suficit
proračunski suficit (Budget surplus) - višak prihoda nad rashodima proračuna u određenom vremenskom razdoblju


prosječna porezna stopa
prosječna porezna stopa (Average tax rate) - udio plaćenih poreza u poreznoj osnovici


 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića