Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Leksikon javnih financija :: O
 
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z  

obračunsko načelo
obračunsko načelo (Accrual principle) - evidentiranje proračunskih transakcija u vrijeme kada su (obveze/potraživanja) nastale, a ne samo kada su plaćene


obveznica
obveznica (Bond) - vrijednosnica s pismenom obveznom izdavatelja da će vlasniku obveznice redovito isplaćivati jednake iznos (kamatu, rentu), a nakon roka dospijeća i čitav nominalni iznos duga


odbici
odbici (Deductions) - određeni troškovi koji se mogu odbiti u izračunu oporezive osnovice nekog poreza


odbitak od poreza
odbitak od poreza (Tax credit) - smanjenje porezne obveze (za razliku od smanjenja oporezive osnovice)


okomita pravednost
okomita pravednost (Vertical equity) - načelo prema kojem pojedinci veće platežne moći plaćaju veći porez


operativni deficit
operativni deficit (Operational deficit) - razlika u prihodima i rashodima poslovanja bez promjena u dugoročnoj nefinancijskoj imovini


opća država
opća država (General government) - središnja država (državni proračun i izvanproračunski korisnici) uvećana za proračune lokalnih jedinica i lokalnih izvanproračunskih korisnika


osobni odbitak
osobni odbitak (Personal allowance) - iznos dohotka koji nije oporeziv jer se sa stajališta pravednosti smatra da ne treba oporezivati dohodak koji služi za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Može se odobravati za poreznog obveznika i njegove uzdržavane članove.


 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija