Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Leksikon javnih financija :: A
 
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z  


administrativna klasifikacija rashoda (Administrative classification) - državni rashodi prikazani po pojedinim proračunskim korisnicima (ministarstvima, agencijama i sl.)


aktivna jamstva
aktivna jamstva (Active guarantee) - stanje ukupno izdanih jamstava iz tekuće i prethodnih godina koja državi nisu dospjela nas naplatu


amortizacija ili otpis
amortizacija ili otpis (Depreciation) - umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine koja s vremenom ili korištenjem postaje fizički ili ekonomski potrošena


analiza troškova i koristi
analiza troškova i koristi (Cost-benefit analysis) – skup postupaka zasnovanih na ekonomici blagostanja koji olakšavaju donošenje odluka o javnim rashodima


analiza troškovne djelotvornosti
analiza troškovne djelotvornosti (Cost-effectiveness analysis) - uspoređivanje troškova različitih opcija koje donose slične koristi kako bi se odredilo koja je najjeftinija


asimetrična informacija
asimetrična informacija (Asymmetric information) - situacija u kojoj jedna strana u ekonomskoj transakciji ima bolje informacije o dobru ili usluzi kojom se trguje nego druga strana


 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija