Tražilica
 
 
Konferencije :: Skrivena javna potrosnja - budućnost poreznih izdataka? :: Program konferencije
 
9:45 - 10:00 Registracija sudionika

10:00 - 10:15 Uvod: Vjekoslav Bratić

(Ne)efikasnost poreznih izdataka u oporezivanju dobiti u Hrvatskoj [cjeloviti tekst] [prezentacija]

10:15 - 11:00 Teorijski okvir poreznih izdataka
(moderatorica Helena Blažić, Ekonomski fakultet Rijeka)

Predrag Bejaković: Odrednice pravednosti, učinkovitosti i administrativne složenosti poreznih izdataka [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Maja Klun: Tax Expenditure Analysis of Slovenian Income Taxes [cjeloviti tekst]

Predrag Bejaković, Vjekoslav Bratić, Josip Franić: Modeli poreznih izdataka u odabranim zemljama [cjeloviti tekst] [prezentacija]

11:00 - 11:10 Rasprava

11:10 - 11:30 Pauza

11:30 - 12:30 Porezni izdaci u oporezivanju dohotka i dobiti
(moderatorica Mihaela Bronić, Institut za javne financije)

Ivica Urban: Olakšice u sustavu poreza na dohodak i nejednakost [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Hrvoje Šimović: Utjecaj izdataka u oporezivanju dohotka na horizontalnu pravednost [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Helena Blažić i Saša Drezgić: Komparativna analiza olakšica poreza na dohodak u Europskoj uniji i regiji [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Nika Sokol Šimurina i Tomislava Burgler: Specifičnosti sustava oporezivanja dobiti poduzeća u Republici Hrvatskoj i njihov utjecaj na poreznu konkurentnost [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Lejla Lazović Pita i Sanjin Pita: Poreski izdaci u sistemu poreza na dobit – primjer Bosne i Hercegovine [cjeloviti tekst]

12:30 - 12:40 Rasprava

12:40 - 13:40 Specifični oblici poreznih izdataka
(moderator Hrvoje Šimović, Ekonomski fakultet Zagreb)

Sandra Švaljek: R&D tax incentives in Croatia: beneficiaries and their benefits [cjeloviti tekst]

Petar Sopek: Porezni izdaci i efikasnost poreza na dodanu vrijednost Hrvatske [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Sabina Hodžić: Stimulacija poreznih poticaja za istraživanje i razvoj [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Marija Zuber: Olakšice, oslobođenja i iznimke od obveze plaćanja socijalnih doprinosa [cjeloviti tekst] [prezentacija]

13:40 - 13:50 Rasprava

13:50 - 15:00 Ručak

15:00 - 16:00 Pravni aspekti poreznih izdataka
(moderatorica Irena Klemenčić, Institut za javne financije)

Tereza Rogić Lugarić i Jasna Bogovac: Pravni status poreznih izdataka: stanje i perspektive [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Hrvoje Arbutina: Porezni izdaci u kontekstu presuda Europskog suda – aspekti oporezivanja dohotka i dobiti [cjeloviti tekst]

Nataša Žunić Kovačević: Porezni izdaci u sustavima imovinskih poreza – o poredbenopravnim rješenjima te hrvatska rješenja de lege lata i de lege ferenda [cjeloviti tekst] [prezentacija]

Ilija Braovac: Nedorečenosti poreznih oslobođenja u sustavu poreza na promet nekretnina u Hrvatskoj [cjeloviti tekst] [prezentacija]

16:00 -16:10 Rasprava

16:10 Zaključak konferencije

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija