Tražilica
 
 
Istraživanja :: HRZZ projekti
 
Prezentacija rezultata: Transparentnost proračuna hrvatskih lokalnih jedinica u razdoblju studeni 2018. – ožujak 2019. 
 
Mjesto i datum: Kuća Europe, Zagreb, 3. srpnja 2019.
 
Izlagači:
Ivana Jakir-Bajo, Pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka Ministarstva financija
Darko Nekić, državna tajnica Ministarstva uprave
Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije 
Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca
Željko Baradić, načelnik općine Stankovci
Katarina Ott, Institut za javne financije
Mihaela Bronić, Institut za javne financije
 
Tema: Prezentacija rezultata novog ciklusa istraživanja u sklopu projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije – Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.
 
Sadržaj
Predstavljena je razina proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina) u razdoblju studeni 2018. – ožujak 2019. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica – se popravlja. U ovome ciklusu – od mogućih 5 – iznosi prosječno 3,9. Županije su odlične (prosjek 4,9), gradovi su vrlo dobri (prosjek 4,3), a općine još uvijek zaostaju (prosjek 3,8). Ipak, usprkos sve boljim prosjecima i dalje su prisutne prevelike razlike, posebice među općinama, a brojni će gradovi i veliki dio općina morati još puno truda uložiti da zadovolje zakonske obveze i preporuke Ministarstva financija. Premda sama objava proračunskih dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, valja je i propisivati i poticati jer predstavlja početak puta ka višim razinama transparentnosti, neophodnim za participaciju građana u proračunskom procesu. 
 
Institut je dodijelio posebna priznanja najbolje ocijenjenim lokalnim jedinicama.

Rezultati analize za sve županije, gradove i općine prikazani su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2018. – ožujak 2019., a detaljnije se mogu pretraživati i na interaktivnoj karti.


Radionica: Open local budget index workshop

Mjesto i datum: Public Sector Economics 2018 Conference, Zagreb, 26. listopada 2018.

Izlagači:
Mihaela Bronić, Institut za javne financije
Maja Klun, Fakultet za upravu, Sveučilište u Ljubljani
Branko Stanić, Institut za javne financije

Tema: Rasprava o rezultatima treće godine provođenja projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sadržaj:
Predstavljeni su rezultati treće godine istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica mjerene brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim službenim mrežnim stranicama od studenog 2017. do ožujka 2018. Na radionici su prezentirana dva rada „Analysis of Local budget transparency index in the last three years: The case of Slovenia“ i „The determinants of local government budget transparency: A spatial regression analysis of Croatian cities and municipalities“. U raspravi su, između ostalih sudionika Public Sector Economics 2018 konferencije, sudjelovali i voditeljica projekta Katarina Ott te Paolo de Renzio (inozemni konzultant - član projektnog tima). Raspravljalo se o izmjerenoj razini proračunske transparentnosti hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica te o mogućim načinima utvrđivanja odrednica te transparentnosti.
 

Prezentacija rezultata: Transparentnost proračuna hrvatskih lokalnih jedinica u razdoblju studeni 2017. – ožujak 2018.

Mjesto i datum: Kuća Europe, Zagreb, 2. srpnja 2018.

Izlagači:
Ivana Jakir-Bajo, Pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka Ministarstva financija
Katica Prpić, državna tajnica Ministarstva uprave
Tatjana Matošević, pročelnica Odjela za proračun i financije Istarske županije
Vojko Obersnel, gradonačelnik grada Rijeke
Mato Čičak, načelnik općine Rugvica
Katarina Ott, Institut za javne financije
Mihaela Bronić, Institut za javne financije

Tema: Prezentacija rezultata novog ciklusa istraživanja u sklopu projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije – Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sadržaj:
Predstavljena je razina proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina) u razdoblju studeni 2017. – ožujak 2018. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica – se popravlja. U ovome ciklusu – od mogućih 5 – iznosi prosječno 3,5. Županije su odlične (prosjek 4,9), gradovi su vrlo dobri (prosjek 4), a općine još uvijek zaostaju (prosjek 3,3). Ipak, usprkos sve boljim prosjecima i dalje su prisutne prevelike razlike, posebice među općinama, a brojni će gradovi i veliki dio općina morati još puno truda uložiti da zadovolje zakonske obveze i preporuke Ministarstva financija. Premda sama objava proračunskih dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, valja je i propisivati i poticati jer predstavlja početak puta ka višim razinama transparentnosti, neophodnim za participaciju građana u proračunskom procesu.

Institut je dodijelio posebna priznanja najbolje ocijenjenim lokalnim jedinicama.
Rezultati analize za sve županije, gradove i općine prikazani su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. – ožujak 2018., a detaljnije se mogu pretraživati i na interaktivnoj karti.


Radionica: Transparentnost i odrednice transparentnosti proračuna hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica

Mjesto i datum: Institut za javne financije, 27. listopada 2017.

Izlagači:
Mihaela Bronić, Institut za javne financije
Maja Klun, Fakultet za upravu, Sveučilište  u Ljubljani
Velibor Mačkić Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Katarina Ott, Institut za javne financije
Branko Stanić, Institut za javne financije
Marija Višić, studentica, PMF-matematika, Sveučilište u Zagrebu

Tema:
Rasprava o rezultatima druge godine provođenja projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sadržaj:
Predstavljeni su rezultati druge godine istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica mjerene brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim službenim mrežnim stranicama od studenog 2016. do ožujka 2017. Riječ je o pet ključnih dokumenata: godišnjem izvršenju za 2015., polugodišnjem izvršenju za 2016., te prijedlogu proračuna, izglasanom proračunu i proračunu za građane za 2017. Raspravljalo se o izmjerenoj razini proračunske transparentnosti hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica te o načinima utvrđivanja odrednica te transparentnosti.


Prezentacija rezultata: Transparentnost proračuna hrvatskih lokalnih jedinica u razdoblju studeni 2016. – ožujak 2017.

Mjesto i datum: Kuća Europe, Zagreb, 4. srpnja 2017.

Izlagači:
Manica Hauptman, ekonomska savjetnica Predstavništva Europske komisije u RH
Zdravko Marić, ministar financija
Lovro Kuščević, ministar uprave
Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije
Zlatko Brlek, gradonačelnik grada Klanjca
Štefica Sirutka, načelnica općine Đelekovec
Anamarija Musa, povjerenica za informiranje
Katarina Ott, Institut za javne financije
Mihaela Bronić, Institut za javne financije

Tema: Prezentacija rezultata novog ciklusa istraživanja u sklopu projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije – Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sadržaj
Predstavljena je razina proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina) u razdoblju studeni 2016. – ožujak 2017. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica – se popravlja. U ovome ciklusu – od mogućih 5 – iznosi prosječno 3,1. Županije su već vrlo transparentne (prosjek 4,6), gradovi su dosta dobri (prosjek 3,7), no općine još uvijek zaostaju (prosjek 2,8). Usprkos relativno dobrim prosjecima, i dalje je, nažalost, preveliki broj izrazito netransparentnih lokalnih jedinica, pa tako četiri grada (Gospić, Imotski, Valpovo i Vrgorac) i čak 39 općina nisu objavili niti jedan traženi proračunski dokument. Kao i prethodnih godina, među najtransparentnijima ima i lokalnih jedinica s malim brojem stanovnika (npr. Ribnik i Dekanovec) i s niskim prihodima po stanovniku (npr. Jarmina i Đelekovec), a među najnetransparentnijima ima i onih s vrlo visokim ukupnim prihodima po stanovniku (npr. Sutivan, Šolta, Dugopolje i Bol).

Institut je dodijelio posebna priznanja najbolje ocijenjenim lokalnim jedinicama.
Rezultati analize za sve županije, gradove i općine prikazani su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2016. – ožujak 2017., a detaljnije se mogu pretraživati i na interaktivnoj karti.


Radionica: Transparentnost i odrednice transparentnosti proračuna hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica

Mjesto i datum: Institut za javne financije, 11. listopada 2016.

Izlagači:
Katarina Ott, Institut za javne financije
Mihaela Bronić, Institut za javne financije
Maja Klun, Fakultet za upravu, Sveučilište Ljubljana
Velibor Mačkić, Ekonomski fakultet, Sveučilište Zagreb

Tema: Rasprava o rezultatima prve godine provođenja projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sadržaj:

Predstavljeni su rezultati prve godine istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica mjerene brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim službenim mrežnim stranicama od studenog 2015. do ožujka 2016. Riječ je o pet ključnih dokumenata: godišnjem izvršenju za 2014., polugodišnjem izvršenju za 2015., te prijedlogu proračuna, izglasanom proračunu i proračunu za građane za 2016. Raspravljalo se o trenutnoj razini proračunske transparentnosti hrvatskih i slovenskih lokalnih jedinica te o načinima utvrđivanja odrednica te transparentnosti.


Prezentacija rezultata: Transparentnost proračuna hrvatskih lokalnih jedinica  u razdoblju studeni 2015. – ožujak 2016.  

Mjesto i datum: Novinarski dom, Zagreb, 5. srpnja 2016.

Izlagači:
Zdravko Marić, ministar financija
Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave
Milan Kolić, župan Ličko-senjske županije
Gordana Lipšinić, gradonačelnica grda Ozlja
Goran Reljić, načelnik općine Kistanje
Anamarija Musa, povjerenica za informacije
Katarina Ott, Institut za javne financije
Mihaela Bronić, Institut za javne financije

Tema: Prezentacija rezultata prve godine provođenja projekta „Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije - Indeks otvorenosti lokalnih proračuna“ (IP-2014-09-3008) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sadržaj
Predstavljena je razina proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina) u razdoblju studeni 2015. – ožujak 2016.  Premda se transparentnost proračuna lokalnih jedinica iz godine u godinu poboljšava – s prosječnih 1,75 u prethodnom, na 2,35 u ovom ciklusu istraživanja – stanje je i dalje nezadovoljavajuće. Najtransparentnije su županije (prosjek 4,3), pri čemu je čak 11 županija objavilo svih pet ključnih proračunskih dokumenata. Transparentnost gradova (prosjek 3,05) je niža od županijske, a samo je 25 od 128 gradova objavilo svih pet dokumenata. Transparentnost općina je uistinu loša (prosjek 2,04), a samo 8 od 428 općina je objavilo svih pet dokumenata ─ Bizovac, Kistanje, Konavle, Kostrena, Lovran, Orehovica, Radoboj i Sveti Križ Začretje.

Institut je dodijelio posebna priznanja najbolje ocijenjenim lokalnim jedinicama.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici. Detaljna analiza istraživanja objavljena je u Newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2015. – ožujak 2016.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića