Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2016-2020
 
Izrada metodologije izračuna poreznog klina i izvješće o poreznom klinu u razdoblju 2014.-18.

Naručitelj: Porezna uprava Republike Hrvatske, Središnji ured

Voditelj istraživanja: dr. sc. Ivica Urban, Institut za javne financije

Istraživači: Slavko Bezeredi, univ. spec. oec., Institut za javne financije
  dr. sc. Vjekoslav Bratić, Institut za javne finanije
  dr. sc. Ivica Urban, Institut za javne financije

Porezni klin pokazatelj je poreznog opterećenja koji se može izračunavati za različite vrste poreza. U praksi se porezni klin najčešće koristi za procjenu poreznog opterećenja na tržištu rada, a izračunava se kao postotni omjer ukupnog poreznog opterećenja i ukupnog troška rada. Porezno opterećenje sastoji se od doprinosa poslodavaca i posloprimaca te poreza na dohodak s prirezom. Ukupni trošak rada obuhvaća bruto plaću (tj. oporezive primitke), neoporezive primitke od plaće i doprinose na plaću. Porezni klin uglavnom se izračunava za tzv. „hipotetske pojedince i obitelji“ (npr. za samca s prosječnom bruto plaćom). Takva analiza korisna je u praćenju učinaka porezne reforme i za usporedbe među zemljama, ali pruža tek pojednostavljenu sliku stvarnih kretanja u poreznom sustavu.

Cilj je istraživanja bio izraditi metodologiju za izračun poreznog klina na temelju podataka o poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji ostvaruju dohodak od rada. Projektna studija sadrži detaljni opis metodologije izračuna poreznog klina (tzv. metodološki priručnik) te izvješće o izračunatom poreznom klinu u razdoblju 2014.-18.

Ovo istraživanje predstavlja iskorak u smislu pionirske analize poreznog klina u RH na temelju stvarnih administrativnih podataka Porezne uprave. Analiza je obuhvatila gotovo sve posloprimce te sva obvezna davanja koja su zakonski na snazi u razdoblju 2014.-18. Ovo razdoblje obilježeno je velikim promjenama u poreznom sustavu, a izračuni poreznog klina pokazat će stvarnu sliku učinaka tih promjena na porezno opterećenje.

Trajanje projekta: studeni 2019. do siječanj 2020.

Projekt je predan naručitelju 4. veljače 2020.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića