Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Utjecaj krize na zaposlenost i karakteristike zaposlenosti u Hrvatskoj

Naručitelj projekta: Zaklada Friedrich Ebert

Voditelj projekta: dr. sc. Goran Vukšić


Aktualna ekonomska kriza dovela je mnoga privatna poduzeća, ali i poduzeća u državnom vlasništvu i druge javne institucije, u situaciju da moraju rezati troškove. Mnoga od njih su smanjila zaposlenost i/ili plaće zaposlenika. Uz ove negativne posljedice, često diskutirane u javnosti, moguće su promjene i drugih karakteristika zaposlenosti kao što su zaposlenost s punim i nepunim radnim vremenom, zaposlenost na neodređeno i određeno vrijeme, broj pripravnika i vježbenika, broj sati rada (ukupni, izvršeni, neplaćeni, prekovremeni), itd. Ove promjene mogu biti različite za razne grupe zaposlenika, ovisno o spolu, starosti i stupnju obrazovanja. Također, moguće su i razlike ovisne o vrsti vlasništva (privatno ili državno vlasništvo) ili intenzitetu krize u pojedinim gospodarskim djelatnostima.

Cilj je ovog istraživanja bio analizirati kretanja zaposlenosti i gore navedenih karakteristika zaposlenosti, koristeći sektorske podatke za Hrvatsku između 2009. i 2012. godine.

Trajanje projekta: lipanj - studeni 2013.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija