Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Studija troškova i isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj

Naručitelj: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Voditelj projekta:  Predrag Bejaković, Institut za javne financije
Suradnici: Petar Sopek, Privredna banka Zagreb
  Ivan Škoc, INA Zagreb
  Ivica Urban, Institut za javne financije

Projekt Studija troškova i isplativnosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj, izrađen je za potrebe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom provode se programi profesionalne rehabilitacije i doškolovanja, putem kojih sudionici stječu određena znanja, stručnosti i vještine kako bi bile konkurentnije prilikom traženja posla. Programi profesionalne rehabilitacije provode se u svim zemljama članicama EU i u Hrvatskoj, ali je razmjerno malo istraživanja o njihovim učincima.

U ovom se projektu, među ostalim, provodi izračun različitih mogućnosti isplativosti troškova profesionalne (radne) rehabilitacije osoba s invaliditetom. Ostvarenje prava na rad na osobe s invaliditetom utječe višestruko: pruža im mogućnost emancipacije dokazivanjem vlastitih participativnih sposobnosti, pripomaže u poboljšanju financijskog i socijalnog statusa, a konačno njihov rad i aktivnost utječu na društvo. Profesionalna rehabilitacija značajno pomaže osobama s invaliditetom pri stabilnoj integraciji u svijet rada i ostvarivanja dohotka. Javna ulaganja u profesionalnu rehabilitaciju mogu postići značajne materijalne i nematerijalne koristi, pri čemu je presudno da polaznici imaju stalnu vezu s tržištem rada. Tada, ujedno, postoje i značajne društvene koristi ponajviše u obliku smanjenja izdvajanja za raznovrsna prava u sustavima za zapošljavanje i socijalnu skrb, a zaposlene osobe s invaliditetom plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i porez na dohodak. Mjere se mogu realizirati kroz, primjerice, dodatne pomoći i naknade za osobe s invaliditetom, čak i za vrijeme dok su te osobe u radnom odnosu, sufinanciranje određenog dijela isplate plaća kroz smanjivanje uplaćivanja doprinosa iz plaće ili dodatnih povećanja osobnih odbitaka, uvođenje pogodnosti za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom kroz smanjivanje doprinosa na plaću, dodatne subvencije i slično.

Svakako je potrebno pomno razvijati buduće politike zapošljavanja osoba s invaliditetom i praćenje njihove efikasnosti i efektivnosti kroz vrijeme, za što može služiti analitički okvir obrađen i korišten u izračunima u ovome Projektu.

Projekt je započet u svibnju 2012., a naručitelju je predan u rujnu 2012.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija