Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Priprema Studije izvodljivosti za daljnji razvoj Jugoistočnog europskog centra poduzetničkog učenja (South East European Centre for Entrepreneurial Learning - SEECEL)

Naručitelj: European Investment Bank

Voditelj projekta: Predrag Bejaković, Institut za javne financije

Za postizanje održivog i kvalitetnog gospodarsko-socijalnog rasta u jugoistočnoj Europi regiji, kao i u Europi u cjelini, presudno je ostvariti potporu rastu tvrtki malog i srednjeg sektora. Za konkurentnost tog sektora, ne samo u europskom kontekstu, nego i u globalnom okruženju, nužno su potrebne inovativne nove strategije. Zato je osnovan Jugoistočni europski centar poduzetničkog učenja (South East European Centre for Entrepreneurial Learning - SEECEL).

Centar je vrlo stručan u analizi i predlaganju optimalne politike razvoja malog i srednjeg poduzetništva, imajući na umu mjere i regulatorni okvir EU-a. Za budući razvoj SEECEL-a bilo je potrebno pripremiti studiju izvodljivosti (Feasibility Study). Vizija je SEECEL-a postati međunarodno priznata, pouzdana i učinkovita institucija u području cjeloživotnog poduzetničkog učenja s posebnim naglaskom na suvremene politike i prakse te znanja i stručnost. Snažniji razvoj malog i srednjeg poduzetništva, uz očekivane pozitivne gospodarske učinke ponajviše vezane uz povećanje gospodarskog rasta, omogućava postizanje sličnih pozitivnih socijalnih učinaka – ponajviše vezanih uz smanjenje ukupne nezaposlenosti. To pridonosi poboljšanju socijalne slike društva te većem samopoštovanju i oslanjanju na vlastite snage, što su vrlo važna obilježja za razvoj društva.

Očekuje se da će djelatnost SEECEL-a imati značajne učinke na zapošljavanje mladih ljudi i promjenu društvenih stavova prema poduzetništvu, što bi trebalo omogućiti pozitivni gospodarsko-društveni razvoj.

Izrada Studije izvodljivosti započela je u veljači 2012., a dovršena je u srpnju 2012.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija