Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Ekonomski i fiskalni učinci poslovanja Wüstenrot stambene štedionice

Naručitelji:  Wustenrot stambena štedionica d.d.

Voditelj projekta: dr. sc. Vjekoslav Bratić, Institut za javne financije

Suradnik: dipl. ing. Petar Sopek


Temeljni je cilj projekta bio prikazati ključne elemente i trendove poslovanja Wüstenrot stambene štedionice d.d. i analizirati troškove i koristi iz perspektive proračuna Republike Hrvatske. U tu se svrhu napravila procjena ekonomskih (porast BDP-a) i fiskalnih učinaka (porast prihoda proračuna) njezina poslovanja sljedećim kanalima:

  • direktnim - iz poslovanja stambene štedionice;
  • indirektnim - iz poslovanja građevinskog sektora generiranog kreditiranjem stambene štedionice te štednjom bez podizanja kredita te
  • induciranim kanalima – uslijed potrošnje dijela dohotka zaposlenih u Wüstenrot stambenoj štedionici, ali i zaposlenih u građevinarstvu koji su ostvarili svoj dohodak indirektnim putem zbog poslovanja ove štedionice, a što uključuje i potrošnju na dobra i usluge u širem kontekstu, primjerice poticanje poslovanja raznih industrija koje sudjeluju u proizvodnom lancu prije djelatnosti građevinarstva. Ovi se učinci zbog svoje iznimne kompleksnosti uglavnom procjenjuju metodom multiplikatora.

Uzevši sve navedeno u obzir, projektom se ponudila konačna ocjena utjecaja Wüstenrot stambene štedionice d.d. na ekonomske i fiskalne tijekove, u prvom redu sa strane države, što je na koncu rezultiralo i određenim zaključcima. Cjeloviti tekst moguće je preuzeti ovdje.

Trajanje projekta: 15. kolovoz 2013. - 15. rujan 2013.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija