Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Registar državnih potpora u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2005. do 2008. godine

Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Voditeljica projekta: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije

Suradnici: Ivona Badovinac, Ministarstvo financija
  Ivana Jović, Privredna banka Zagreb
  Goran Vukšić, Institut za javne financije

Cilj je Registra državnih potpora u razdoblju 2005-2007. godine prikupiti relevantne podatke o državnim potporama koje dodjeljuju tijela državne vlasti u Hrvatskoj kako bi se sagledao njihov fiskalni učinak te stekao uvid o pojedinačnim primateljima potpora. Registar omogućava da se na jednom mjestu sagledaju što detaljniji podaci o primateljima potpora, te da se omogući brzo i efikasno pretraživanje temeljem raznih kriterija (sektorski, teritorijalni, prema cilju koji potpora mora ostvariti, te prema instrumentu kojim je potpora dodijeljena).

Prikazuju se podaci po slijedećim davateljima potpora: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo financija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Fond za razvoj i zapošljavanje i Porezna uprava. U Registru se mogu pronaći detaljni podaci za svakog pojedinačnog primatelja potpore koja je bila dodijeljena od strane određenog davatelja. Podaci prikazani u Registru obrađeni su u pripadajućoj Analizi.

Projekt je izrađen u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske i predan naručitelju 14. siječnja 2009. godine.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija