Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Identificiranje strateških prioriteta i formuliranje strategije razvitka Porezne uprave Republike Hrvatske

Naručitelj: interni projekt Instituta

Voditelj projekta: Vjekoslav Bratić, Institut za javne financije

Suradnici: Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet, Split
  Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet, Zagreb

U okviru procesa harmonizacije ukupnog zakonodavstva i administrativnih postupaka u RH standardima EU, potrebno je izgraditi i odgovarajući kapacitet državnih institucija i tijela javne uprave, koja će dotične propise i provoditi u praksi. U navedenom kontekstu, treba promatrati i zahtjeve za modernizacijom Porezne uprave Ministarstva financija RH, čije se djelovanje mora unaprijediti prema benchmarku EU («Fiscal Blueprints» od 2005. godine), kao preporuci strateškog razvitka za porezne uprave zemalja-kandidata, odnosno novih članica EU.

S obzirom na opsežnost europskih benchmarka, ali i divergentnost prakse prilagođavanje poreznih uprava novih članica EU, potrebno je podrobno analizirati prioritete i izdvojiti najvažnije pravce daljnjeg strateškog djelovanja u razvitku i izgradnji kapaciteta Porezne uprave. Na temelju takvog istraživanja, kao preduvjet za aktivno uključivanje Porezne uprave u procese harmonizacije sa zahtjevima EU, ali i primjerima najbolje svjetske prakse, bit će nužno izraditi i relevantni strateški dokument, kompatibilan sa općim strateškim okvirom za razvitak RH, ali i specifičnim strategijama, od kojih se posebno izdvajaju strateške odrednice razvitka Ministarstva financija RH. Predmetni projekt korespondira i s dobrom praksom izrade strateških dokumenata Svjetske banke, te se i kod izbora vanjskih suradnika vodilo računa o njihovoj kompetentnosti u navedenom području.

Osnovni ciljevi ovog projekta obuhvaćaju:

Analizu i prikaz strateške situacije, koja će se obraditi primjenom klasičnih situacijskih analiza, koje se odnose na procjenu eksternog i internog okruženja, kao i identificiranje ključnih dionika (stakeholdera) i njihovih očekivanja relevantnih za izgradnju kapaciteta i modernizaciju djelovanja Porezne uprave.

Analizu, determiniranje i evaluaciju zahtjeva strateškog razvoja Porezne uprave, koji proizlaze iz procesa pridruživanja EU i harmonizacije s najboljom svjetskom praksom.

Identifikaciju ključnih strateških prioriteta usklađenih s postojećim procesima izgradnje kapaciteta i modernizacije djelovanja, te interesima najvažnijih dionika (stakeholdera) Porezne uprave.

Formuliranje strategije razvoja Porezne uprave, usklađene sa strateškim dokumentima RH, a posebice sa temeljnim smjernicama strategije Ministarstva financija RH, te izradu odgovarajućeg strateškog dokumenta.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića