Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Identificiranje strateških prioriteta i formuliranje strategije razvitka Porezne uprave Republike Hrvatske

Naručitelj: interni projekt Instituta

Voditelj projekta: Vjekoslav Bratić, Institut za javne financije

Suradnici: Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet, Split
  Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet, Zagreb

U okviru procesa harmonizacije ukupnog zakonodavstva i administrativnih postupaka u RH standardima EU, potrebno je izgraditi i odgovarajući kapacitet državnih institucija i tijela javne uprave, koja će dotične propise i provoditi u praksi. U navedenom kontekstu, treba promatrati i zahtjeve za modernizacijom Porezne uprave Ministarstva financija RH, čije se djelovanje mora unaprijediti prema benchmarku EU («Fiscal Blueprints» od 2005. godine), kao preporuci strateškog razvitka za porezne uprave zemalja-kandidata, odnosno novih članica EU.

S obzirom na opsežnost europskih benchmarka, ali i divergentnost prakse prilagođavanje poreznih uprava novih članica EU, potrebno je podrobno analizirati prioritete i izdvojiti najvažnije pravce daljnjeg strateškog djelovanja u razvitku i izgradnji kapaciteta Porezne uprave. Na temelju takvog istraživanja, kao preduvjet za aktivno uključivanje Porezne uprave u procese harmonizacije sa zahtjevima EU, ali i primjerima najbolje svjetske prakse, bit će nužno izraditi i relevantni strateški dokument, kompatibilan sa općim strateškim okvirom za razvitak RH, ali i specifičnim strategijama, od kojih se posebno izdvajaju strateške odrednice razvitka Ministarstva financija RH. Predmetni projekt korespondira i s dobrom praksom izrade strateških dokumenata Svjetske banke, te se i kod izbora vanjskih suradnika vodilo računa o njihovoj kompetentnosti u navedenom području.

Osnovni ciljevi ovog projekta obuhvaćaju:

Analizu i prikaz strateške situacije, koja će se obraditi primjenom klasičnih situacijskih analiza, koje se odnose na procjenu eksternog i internog okruženja, kao i identificiranje ključnih dionika (stakeholdera) i njihovih očekivanja relevantnih za izgradnju kapaciteta i modernizaciju djelovanja Porezne uprave.

Analizu, determiniranje i evaluaciju zahtjeva strateškog razvoja Porezne uprave, koji proizlaze iz procesa pridruživanja EU i harmonizacije s najboljom svjetskom praksom.

Identifikaciju ključnih strateških prioriteta usklađenih s postojećim procesima izgradnje kapaciteta i modernizacije djelovanja, te interesima najvažnijih dionika (stakeholdera) Porezne uprave.

Formuliranje strategije razvoja Porezne uprave, usklađene sa strateškim dokumentima RH, a posebice sa temeljnim smjernicama strategije Ministarstva financija RH, te izradu odgovarajućeg strateškog dokumenta.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija