Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka promjene visine praga za ulazak u sustav PDV-a

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured

Voditeljica projekta: Danijela Kuliš, Institut za javne financije

Suradnici: Zdravka Barac, Ministarstvo financija
  Marijana Bađun, Institut za javne financije
  Ivica Urban, Institut za javne financije
  Marija Živković

U procesu usklađivanju sustava PDV-a sa Direktivom 2006/112/EC koja je danas temeljni dokument harmonizacije sustava PDV-a u EU Hrvatska će trebati preispitati visinu praga za ulazak u sustav PDV-a. Sadašnji prag u iznosu od 85.000 kn, odnosno oko 11.675 EUR-a viši je od onoga koji je propisan Direktivom. Naime, iako je načelno određena visina praga od 5.000 EUR-a Direktiva je omogućila pod određenim uvjetima utvrđivanje i višeg praga što je vidljivo u svim zemljama članicama.

Određivanja odgovarajuće visine praga zahtijeva analizu troškova i koristi koji proizlaze iz mogućih promjena. Visina praga je u Hrvatskoj u usporedbi s drugim zemljama relativno niska te bi se predložilo povećanje s obzirom da prenizak prag povećava troškove ubiranja poreza i za poreznu upravu i za porezne obveznike, a fiskalni učinci nisu znatni.

Temeljni je cilj ovog rada je utvrđivanje učinaka povećanja praga za ulazak u sustav na:

  1. prihode od PDV-a u državnom proračunu;
  2. obavljanje poslova Porezne uprave i troškove ispunjavanje porezne obveze obveznika PDV-a te
  3. broj poreznih obveznika.
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića