Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka promjene visine praga za ulazak u sustav PDV-a (ažurirana studija)

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured

Voditeljica projekta: Danijela Kuliš, Institut za javne financije

Suradnici: Zdravka Barac, Ministarstvo financija
  Marijana Bađun, Institut za javne financije
  Ivica Urban, Institut za javne financije
  Marija Živković

Temeljni je cilj ovog istraživanja bio utvrđivanje učinaka povećanja praga za ulazak u sustav na:

  1. prihode od PDV-a u državnom proračunu;
  2. obavljanje poslova Porezne uprave i troškove ispunjavanje porezne obveze obveznika PDV-a. te
  3. broj poreznih obveznika.

Istraživanje je prvi puta napravljeno 2007. godine, a 2009. je ažurirano i predano naručitelju. Novi podaci nisu bitno promijenili zaključke. U procesu usklađivanju sustava PDV-a sa Direktivom 2006/112/EC koja je danas temeljni dokument harmonizacije sustava PDV-a u Europskoj uniji, Hrvatska će trebati preispitati visinu praga za ulazak u sustav PDV-a. Sadašnji prag u iznosu od 85.000 kn, odnosno oko 11.675 EUR-a viši je od onoga koji je propisan Direktivom. Naime, iako je načelno određena visina praga od 5.000 EUR-a Direktiva je omogućila pod određenim uvjetima utvrđivanje i višeg praga što je vidljivo u svim zemljama članicama.

Određivanja odgovarajuće visine praga zahtijeva analizu troškova i koristi koji proizlaze iz mogućih promjena. Visina praga je u Hrvatskoj u usporedbi s drugim zemljama relativno niska te bi se predložilo povećanje s obzirom da prenizak prag povećava troškove ubiranja poreza i za poreznu upravu i za porezne obveznike, a fiskalni učinci nisu znatni.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija