Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka povrata pretporeza inozemnim poduzetnicima prijevoznicima putnicima u cestovnom prometu

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava

Voditeljica projekta: Danijela Kuliš, Institut za javne financije


Analiza učinaka povrata pretporeza inozemnim poduzetnicima prijevoznicima putnika u cestovnom prometu

U postupku usklađivanja hrvatskog sustava poreza na dodanu vrijednost koji je u velikoj mjeri usklađen sa Šestom direktivom uočena su određena rješenja koja odstupaju od odredbi Šeste direktive. Jedno od područja neusklađenosti odnosi se na ograničenu primjenu instituta povrata PDV-a inozemnim poduzetnicima.

U hrvatskom Zakonu o PDV-u institut povrata poreza ograničen je i odnosi se samo na inozemne poduzetnike koji sudjeluju na sajmovima u Hrvatskoj. Ostali inozemni poduzetnici među koje svrstavamo i prijevoznike ne mogu ostvariti povrat PDV-a.

Kako će pri usklađivanju hrvatskog sustava oporezivanja PDV-om biti potrebno proširiti mogućnost povrata poreza i na inozemne poduzetnike prijevoznike nužno je procijeniti financijske učinke na državni proračuna, ali i tehničke promjene koje se odnose na rad i organizaciju poslovanja porezne uprave.

Primarni cilj ovog istraživanja je procjena mogućeg iznosa povrata poreza i broja inozemnih poduzetnika koji bi ispunjavali uvjete za povrat poreza prema Osmoj i Trinaestoj direktivi. U analizi su obuhvaćeni inozemni prijevoznici putnika u autobusnom prometu. Sekundarni cilj istraživanja je procjena ekonomskih učinaka povrata poreza na prihode od PDV-a i na organizaciju rada Porezne uprave. 

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija