Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
ACCESS - Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Projekt će osigurati osnovu za opsežnu reformu nacionalne politike koja će doprinijeti pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju uklanjanjem financijskih prepreka. Rezultat projekta bit će okvir politike s konkretnim prijedlozima novog sustava financiranja visokog obrazovanja i sustava podrške studentima u Hrvatskoj. Ti se prijedlozi mogu pretvoriti u izmjene i dopune zakona i propisa.

Ograničena količina podataka dostupnih u Hrvatskoj upućuje na zaključak kako su osobe koje dolaze iz siromašnijeg okruženja slabije zastupljene u visokom obrazovanju te kako trenutačni sustavi financiranja visokog obrazovanja i potpora studentima ne omogućuju odgovarajuće mehanizme za pravedan pristup visokom obrazovanju. U tom su kontekstu financijske prepreke ključno pitanja: u Hrvatskoj je došlo do porasta školarina, kao i broja studenata koji ih plaćaju, bez jasnih kriterija za određivanje visine školarina i javno financiranje sveučilišta. Rijetki su slučajevi oslobođenja plaćanja školarina temeljem socijalnog statusa studenata.

Štoviše, porast studentskih troškova nije bio popraćen revizijom sustava potpora studenata, koji unatoč značajnoj razini izdataka, ne pomaže onim studentima kojima je to najpotrebnije. Kombinacija tih rizika može dovesti do nejednakosti u pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj.

Kako bi se osiguralo da će okvir predložene politike biti učinkovit u omogućavanju pravednog pristupa kao i održiv, projekt će slijediti osnovne principe stvaranja politike temeljem dokaza:

Prikupljanje podataka: trima anketama/istraživanjima prikupit će se podaci o socio-ekonomskoj strukturi i financijskim potrebama studentske populacije te će se procijeniti provedivost različitih modela financiranja visokog školstva i potpore studentima u Hrvatskoj.

Podučavanje dionika: predstavnici sveučilišta, državnih institucija, studentskih vijeća, institute i nevladinih udruga upoznat će se s različitim modelima politika financiranja visokog obrazovanja i studentske potpore u šest različitih zemalja Europske.

Preporuke stručnjaka: hrvatski i strani stručnjaci pripremit će nacrt preporuka za razvoj sustava financiranja visokog obrazovanja i potpore studentima prilagođene hrvatskim potrebama i mogućnostima.

Nacrt politike sveučilišta i stručnjaka: temeljem preporuka, odgovorne osobe sveučilišta zajedno s dionicima identificirati će i napraviti nacrt okvira politike.

Konzultacije dionika: konzultacije će se održati na sveučilištima i obuhvatit će sveučilišno osoblje, studente i ostale dionike. Raspravit će se predloženi okvir politike.

Održivost: osoblje sa sveučilišta i iz državnih institucija bit će zadužene i obučene za provedbu politike financiranja visokog obrazovanja i potpore studentima. Osnovat će se nacionalna koordinacijska skupina za nadzor održivosti projektnih ciljeva nakon završetka projekta.

Predstavnici svih ključnih dionika u projektnom konzorciju, značaj nacionalnih i međunarodnih stručnjaka i predanost koju je pokazalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u potpori prijedloga i sufinanciranju projekta su jamstvo uspješne implementacije i održivosti rezultata projekta.

Za više informacija o Projektu slijedite link.

Trajanje projekta: siječanj 2010. - siječanj 2013.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića