Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2001-2005
 
Komparativni prikaz položaja športa u sustavu oporezivanja u Hrvatskoj i nekim europskim zemljama

Naručitelj: Hrvatski olimpijski odbor

Voditeljica projekta: Danijela Kuliš, Institut za javne financije

Suradnici: Zdravka Barac, Ministarstvo financija
  Predrag Bejaković, Institut za javne financije
  Vesna Brdovnik, Ministarstvo financija
  Dubravka Sekulić, Ministarstvo financija

Šport, odnosno športske djelatnosti postali su u posljednjem desetljeću snažna gospodarska grana ne samo u gospodarstvima pojedinih zemalja nego i u međunarodnim razmjerima. Značaj športa može se zahvaliti ogromnom kapitalu koji se ulaže ili već postoji u ovoj djelatnosti. To uključuje novčane iznose i transakcije uložene u poslovanje bez obzira iz kojih izvora (privatnih ili javnih), brojne kapitalne objekte namijenjene obavljanju ovih djelatnosti, sponzorstva, donacije, različite fondacije (privatne i državne), nagrade i naknade športašima, transfere, sredstva lutrije i različitih nagradnih igara. Osim gospodarskog aspekta ne može se zanemariti niti brojnost i raznovrsnost svih sudionika (fizičkih i pravnih osoba) uključenih u šport širom svijeta.

Športaši su najvjerojatnije, uz umjetnike, najmobilnija kategorija radno aktivnog stanovništva koja istodobno obavlja svoju djelatnost u nekoliko država, čak i na nekoliko kontinenata. Njihova primanja su brojna, ali i iz različitih izvora. Stoga ne čudi da je pozornost poreznih uprava širom svijeta usmjerena na praćenje, ali i na metode i načine oporezivanja ovog izdašnog poreznog izvora. Pri tome je neophodna koordinacija i usklađivanje oporezivanja između država kako bi se zadovoljila temeljna načela oporezivanja kao što su pravednost, jednakost, jednostavnost i učinkovitost. Stoga porezni propisi moraju biti jasni i precizni kako bi se izbjeglo različito provođenje i postupanje koje bi još više otežalo i tako složenu materiju oporezivanja športaša i športskih djelatnosti.

S poreznog gledišta sustav oporezivanja športskih pravnih osoba (klubovi, društva, udruge, savezi, zajednice), ali i fizičkih osoba koje obavljaju športsku djelatnost unutar jedne zemlje jednak je poreznom položaju ostalih osoba jednakog pravnog statusa. Problem se pojavljuje pri oporezivanju športaša koji žive, borave ili rade u različitim državama, zbog njihove mobilnosti i definiranja njihove rezidentnosti, odnosno nadležnosti države koja će oporezivati njihove primitke, postojanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između država, ostvarivanja primitaka iz različitih izvora te definiranja oporezivih i neoporezivih primitaka. Stoga se u sljedećem poglavlju prikazuje sustav izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načini rješavanja oporezivanja među državama te pregled država (u Prilogu) s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovore o njegovu izbjegavanju.

Određivanje rezidentnosti športskih osoba povezano je i s problem izbjegavanja poreza (legalnog i nelegalnog) pri čemu veliki broj vrhunskih športaša prijavljuje svoje boravište i prebivalište u zemljama s manjim ili nikakvim poreznim opterećenjem (tax havens). Njihove matične zemlje ili zemlje u kojima su do tada bili rezidenti nastoje različitim pravno-poreznim mjerama ograničiti ovu mogućnost jer su svjesne gubitka potencijalnih ogromnih poreznih prihoda. Ako se i radi o promjeni rezidentnosti koja je u skladu sa zakonima, porezne uprave svejedno budno prate ispunjavaju li se zakonom propisani uvjeti. U slučaju neispunjavanja zakonskih uvjeta moguće je i unatrag zahtijevati plaćanje poreza, zateznih kamata, ali i visokih kazni.

Cilj projekta bio je prikazati i usporediti oporezivanje u Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama te istražiti postoje li u inozemnim sustavima neka posebna porezna rješenja koja bi se mogla primijeniti i u Hrvatskoj i pridonijeti poboljšanju porezne učinkovitosti, ali i zadovoljstvu poreznih obveznika.

Projekt je predan naručitelju u travnju 2003. godine

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića