Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2001-2005
 
Komparativni prikaz položaja športa u sustavu oporezivanja u Hrvatskoj i nekim europskim zemljama

Naručitelj: Hrvatski olimpijski odbor

Voditeljica projekta: Danijela Kuliš, Institut za javne financije

Suradnici: Zdravka Barac, Ministarstvo financija
  Predrag Bejaković, Institut za javne financije
  Vesna Brdovnik, Ministarstvo financija
  Dubravka Sekulić, Ministarstvo financija

Šport, odnosno športske djelatnosti postali su u posljednjem desetljeću snažna gospodarska grana ne samo u gospodarstvima pojedinih zemalja nego i u međunarodnim razmjerima. Značaj športa može se zahvaliti ogromnom kapitalu koji se ulaže ili već postoji u ovoj djelatnosti. To uključuje novčane iznose i transakcije uložene u poslovanje bez obzira iz kojih izvora (privatnih ili javnih), brojne kapitalne objekte namijenjene obavljanju ovih djelatnosti, sponzorstva, donacije, različite fondacije (privatne i državne), nagrade i naknade športašima, transfere, sredstva lutrije i različitih nagradnih igara. Osim gospodarskog aspekta ne može se zanemariti niti brojnost i raznovrsnost svih sudionika (fizičkih i pravnih osoba) uključenih u šport širom svijeta.

Športaši su najvjerojatnije, uz umjetnike, najmobilnija kategorija radno aktivnog stanovništva koja istodobno obavlja svoju djelatnost u nekoliko država, čak i na nekoliko kontinenata. Njihova primanja su brojna, ali i iz različitih izvora. Stoga ne čudi da je pozornost poreznih uprava širom svijeta usmjerena na praćenje, ali i na metode i načine oporezivanja ovog izdašnog poreznog izvora. Pri tome je neophodna koordinacija i usklađivanje oporezivanja između država kako bi se zadovoljila temeljna načela oporezivanja kao što su pravednost, jednakost, jednostavnost i učinkovitost. Stoga porezni propisi moraju biti jasni i precizni kako bi se izbjeglo različito provođenje i postupanje koje bi još više otežalo i tako složenu materiju oporezivanja športaša i športskih djelatnosti.

S poreznog gledišta sustav oporezivanja športskih pravnih osoba (klubovi, društva, udruge, savezi, zajednice), ali i fizičkih osoba koje obavljaju športsku djelatnost unutar jedne zemlje jednak je poreznom položaju ostalih osoba jednakog pravnog statusa. Problem se pojavljuje pri oporezivanju športaša koji žive, borave ili rade u različitim državama, zbog njihove mobilnosti i definiranja njihove rezidentnosti, odnosno nadležnosti države koja će oporezivati njihove primitke, postojanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između država, ostvarivanja primitaka iz različitih izvora te definiranja oporezivih i neoporezivih primitaka. Stoga se u sljedećem poglavlju prikazuje sustav izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načini rješavanja oporezivanja među državama te pregled država (u Prilogu) s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovore o njegovu izbjegavanju.

Određivanje rezidentnosti športskih osoba povezano je i s problem izbjegavanja poreza (legalnog i nelegalnog) pri čemu veliki broj vrhunskih športaša prijavljuje svoje boravište i prebivalište u zemljama s manjim ili nikakvim poreznim opterećenjem (tax havens). Njihove matične zemlje ili zemlje u kojima su do tada bili rezidenti nastoje različitim pravno-poreznim mjerama ograničiti ovu mogućnost jer su svjesne gubitka potencijalnih ogromnih poreznih prihoda. Ako se i radi o promjeni rezidentnosti koja je u skladu sa zakonima, porezne uprave svejedno budno prate ispunjavaju li se zakonom propisani uvjeti. U slučaju neispunjavanja zakonskih uvjeta moguće je i unatrag zahtijevati plaćanje poreza, zateznih kamata, ali i visokih kazni.

Cilj projekta bio je prikazati i usporediti oporezivanje u Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama te istražiti postoje li u inozemnim sustavima neka posebna porezna rješenja koja bi se mogla primijeniti i u Hrvatskoj i pridonijeti poboljšanju porezne učinkovitosti, ali i zadovoljstvu poreznih obveznika.

Projekt je predan naručitelju u travnju 2003. godine

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija