Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2001-2005
 
Investicijski vodič za strane ulagače

Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung

Voditelj projekta: Goran Vukšić, Institut za javne financije


Cilj izrade vodiča je pripremiti informacijski materijal za strane ulagače zainteresirane za ulaganje u Hrvatsku. Nedovoljna promotivna aktivnost u privlačenju stranih ulagača jedan je od razloga zašto Hrvatska dosada nije uspjela privući značajnija «greenfield» ulaganja od kojih se mogu očekivati i snažniji pozitivni efekti na domaće gospodarstvo. U javnoj ekonomsko-političkoj diskusiji sve se češće čuju argumenti zašto bi promotivnu aktivnost pri privlačenju inozemnih investitora trebalo intenzivirati, a čini se da i neke institucionalne mjere idu u tom smjeru.

Jedan od prvih koraka u takvoj aktivnosti je priprema informacijskog materijala iz kojeg bi zainteresirani ulagači mogli dobiti prve relevantne informacije kao što su struktura hrvatskog gospodarstva i najperspektivnije i konkurentnije industrijske grane, osnovne informacije o hrvatskom poreznom sustavu i sistemu poticaja i olakšica, administrativni postupak osnivanja poduzeća, osnovne informacije o deviznom poslovanju i carinskim propisima, podaci o dostupnosti i troškovima radne snage, infrastruktura, potencijalne proizvodne lokacije, kontakti u bitnim državnim i regionalnim institucijama itd. Ovakav vodič posebno je značajan pri privlačenju malih i srednjih poduzeća koja nemaju velike analitičke odjele koji im mogu prikupiti sve bitne informacije o potencijalnim proizvodnim lokacijama.

SADRŽAJ / STRUKTURA VODIČA
1) Uvod

Uvodno bismo opisali prednosti Hrvatske kao proizvodne lokacije za strane ulagače s primjerima uspješnih i konkurentnih industrijskih grana. O konkurentnosti pojedinih sektora hrvatskog gospodarstva konzultirali bismo se sa Središnjim državnim uredom za strategiju razvoja. Isto tako, uzeli bismo u obzir i stratešku orijentaciju državne agencije za poticanje izvoza i ulaganja.

2) Porezni sustav i poticaji

U ovom poglavlju dali bi kratak pregled relevantnih dijelova hrvatskog poreznog sustava. S obzirom da u hrvatskoj nema diskriminacije u poreznom tretmanu stranih i domaćih ulagača, dali bismo samo osnovne informacije s referencom na druge publikacije koje detaljno opisuju porezni sustav. Nešto više pažnje bismo posvetili onim dijelovima poreznog sustava za koje se vezuju poticaji npr. prema zakonu o poticanju ulaganja, poticaji za zapošljavanje, područja od posebne državne skrbi itd.

3) Drugi relevantni zakoni i administrativni postupci

Ovdje bismo kratko opisali pravni tretman stranih ulagača, hrvatski sistem sudova, postupak osnivanja poduzeća u Hrvatskoj, osnovnu carinsku regulativu, devizno poslovanje, vlasništvo stranaca nad nekretninama, intelektualno vlasništvo, osnove radnog zakonodavstva, postupke oko izdavanja radnih dozvola za strance itd.

4) Radna snaga

U ovom poglavlju bi saželi informacije o dostupnosti radne snage - zaposleni prema: obrazovnoj razini, strukturi (prema gospodarskoj aktivnosti) i prema starosnoj dobi. Isto za nezaposlene. Nadalje, prikazali bi podatke o troškovima radne snage prema edukacijskoj razini i gospodarskoj aktivnosti, te o obrazovnim institucijama – sveučilištima i najbrojnijim školama s brojem upisanih učenika i studenata zadnjih godina prema području studija tj. struci i/ili brojem onih koji završavaju studij ili školu svake godine prema području studija tj. struci.   

5) Infrastruktura

Ovaj dio bi opisao postojeću prometnu infrastrukturu: ceste, autoceste, željeznica, luke, zračne luke; poslovne parkove i zone (popis, lokacije, opremljenost, okvirne cijene); istraživačke centre i institute (na sveučilištima, instituti, tehnološki parkovi); te dostupnost, kapacitete i troškove struje, plina, vode, otpada i telekomunikacija.

6) Institucije i kontakti

Ovo poglavlje bi sadržavalo pregled relevantnih državnih i regionalnih institucija. 

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija