Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 1995-2000
 
Progresivnost poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 1999. godine

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava

Voditeljica projekta: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije

Suradnici: Hrvoje Arbutina, Pravni fakultet, Zagreb
  Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije
  Danijela Kuliš, Institut za javne financije
  Sanja Madžarević-Šujster, Svjetska banka, Ured u Hrvatskoj

Cilj istraživanja bio je utvrditi razinu i kretanje progresivnosti poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 1999. godine. Progresivnost poreza na dohodak mjerena je prosječnom poreznom stopom, odnosno poreznom elastičnošću. Progresivan je onaj sustav poreza na dohodak kod kojeg prosječna porezna stopa s porastom dohotka raste, odnosno onaj sustav kod kojeg je porezna elastičnost veća od jedinice. Rezultati istraživanja ukazuju da prosječno opterećenje porezom i prirezom na dohodak u promatranom razdoblju opada. U 1999. godini ono za sve porezne obveznike iznosi samo 9,46%, što je malo, jer su tada zakonske stope poreza na dohodak iznosile 20% i 35% , a stope prireza na dohodak između 6% i 18%. Mjerenje je pokazalo kako je sustav poreza na dohodak vrlo progresivan za sve porezne obveznike. U razdoblju od 1995. do 1999. godine koeficijent ukupne elastičnosti poreza na dohodak prosječno iznosi 1,94. Progresivnost u cijelom promatranom razdoblju, osim u 1998. godini, raste. Progresivnost je rasla zbog:

  • povećanja osnovnog osobnog odbitka s 300 kuna u 1994. na 1250 kuna u 2000. godini
  • snižavanja donje granične porezne stupe s 25% na 20% u 1997. godini, te
  • progresivnog porasta koeficijenata osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji početkom 1999. godine.

Uvođenje doprinosa u analizu povećava porezno opterećenje, ali smanjuje progresivnost sustava jer doprinosi gotovo proporcionalno opterećuju dohodak. Svako društvo o progresivnosti poreznog sustava odlučuje u političkom procesu. No, veća pravednost (tj. veća progresivnost) znači ujedno i manju učinkovitost poreznog sustava.

Projekt je izrađen je u Institutu za javne financije u prosincu 2000. uz financijsku pomoć Porezne uprave - Središnjeg ureda Ministarstva financija Republike Hrvatske.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija