Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 28 (2019)

 

Br. 1  Br. 2   Br. 3   Br. 4    Br. 5    Br. 6 Br. 7-8   Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12 

Porezni vjesnik, br. 1/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u Općem poreznom zakonu
 • Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Novosti u Zakonu o porezu na dobit
 • Gordana Lončar: Novosti u Zakonu o porezu na dohodak
 • Jasna Prepeljanić: Novosti u Zakonu o doprinosima
 • Marija Marić: Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
 • Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Lidija Karačić i Jelena Korica: Novosti u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza i Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Porezna rezidentnost i novosti u poreznoj reformi
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Stalna poslovna jedinica nerezidenta u poreznoj reformi

Porezni vjesnik, br. 2/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Cvitić i Ines Tomić: Novosti u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Koji sve porezni obveznici imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2018., a na koje će se primijeniti poseban postupak?
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa obrtnika po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2018. godinu
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Osnovni postupci u priznavanju i mjerenju prihoda te očekivani učinci primjene MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
 • Danijela Šrepfler i Marijana Radusin Lipošinović: Djelovanje OECD-ove radne skupine WP6 za oporezivanje multinacionalnih trgovačkih društava
 • Zvjezdana Kidrić: Edukacija djece i mladih u području poreza

Porezni vjesnik, br. 3/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sandra Pezo: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
 • Jasna Prepeljanić: Novosti u Pravilniku o doprinosima
 • Marijana Radusin Lipošinović i Danijela Šrepfler: Sklapanje prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
 • Aleksander Vranko: Osnove provođenja poreznog nadzora proizvodnog sektora – međunarodna iskustva
 • Ivica Kusić: Suzbijanje poreznih prijevara primjenom računovodstvenih načela i standarda u poreznom nadzoru i poreznim istragama
 • Sandra Furlan i Helena Huljev: Edukacija o etici službenika Porezne uprave kao dio Strategije suzbijanja korupcije
 • Nikola Mijatović: Izvješće Europske komisije o pregledu i ocjeni statistike i informacija o automatskoj razmjeni na području direktnih poreza

Porezni vjesnik, br. 4/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marjan Filković i Ilija Braovac: Institut zastare u poreznom pravu
 • Ana Rihter: Obnova postupka
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznicima paušalnog poreza na dohodak za 2018. godinu
 • Ana Blekić i Jelena Puhek: Ključni faktori uspješne digitalne transformacije
 • Predrag Bejaković: Postoji li opravdanje za uvođenje proporcionalnog poreza?
 • Nikola Mijatović: Porezne reforme na razini Europske unije

Porezni vjesnik, br. 5/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sanda Kapetanović: Preporuke Europskog parlamenta nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja i utaji poreza
 • Ana Zakarija: PDV prijevare defi nirane kao kazneno djelo
 • Marko Nenadić: Prisutnost poreznih uprava Europske unije na društvenim mrežama
 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Porezni tretman primitaka ostvarenih po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi te plaćanje obveznih doprinosa
 • Zrinka Perić: Uvjeti za korištenje osobnog odbitka za uzdržavanje članova uže obitelji i djece
 • Zdravko Vukšić: Uporaba pečata u poreznom nadzoru

Porezni vjesnik, br. 6/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Lončar: Izdavanje privremenih poreznih rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
 • Nataša Vidak: Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Obračun mirovine iz švicarskog II. mirovinskog stupa
 • Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
 • Predrag Bejaković: Povijest i suvremeni trendovi u oporezivanju nekretnina
 • Marija Marić i Bernardica Stipić: Županijski porezi
 • Ana Zakarija: Suzbijanje zlouporabe carinskog postupka 42 razmjenom podataka između poreznih i carinskih administracija

Porezni vjesnik, br. 7-8/2019.

 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u provedbi Općeg poreznog zakona
 • Marica Houška i Dina Lončarić: Obvezujuća mišljenja u hrvatskoj praksi i praksi država članica Europske unije
 • Ana Slavulj Pavletić: Vrijednosni kuponi oporezivi porezom na dodanu vrijednost
 • Gordana Lončar: Oporezivanje stipendija i mogućnost korištenja porezne olakšice za dijete koje ostvaruje stipendiju
 • Renata Vuletić i Milanka Tremski: Porezna istraga u porezom postupku
 • Ružica Rekaš: Procjena porezne osnovice u poreznom nadzoru
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Obustava ovrhe
 • Frano Barišić i Ana Blekić: Prednosti implementacije tehnologije blockchain u informacijsko-komunikacijske sustave poreznih uprava
 • Marija Marić i Bernardica Stipić: Gradski ili općinski porezi
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: OECD i akcijski plan za suzbijanje erozije porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti (BEPS)

Porezni vjesnik, br. 9/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • Zrinka Perić: Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
 • Snježana Matijašec: Prikaz izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima
 • Ivica Kusić i Mate Akrap: Ustroj i značajni poslovi ispostava Porezne uprave
 • Veljko Palašek i Davor Burić: Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije – pregled rada Eurofisca i projekti pokrenuti u Poreznoj upravi RH
 • Ana Zakarija: Suradnja poreznih uprava država članica s drugim tijelima na razini Europske unije
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Vrijednosno usklađenje marke (brenda) kao dugotrajne nematerijalne imovine s računovodstvenog i poreznog motrišta

Porezni vjesnik, br. 10/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Porezni tretman otpremnina i pravo na isplatu istih
 • Ruža Rekaš i Nada Tucaković: Utvrđivanje zlouporabe prava u poreznom postupku
 • Tanja Rašić Krajnović: Pravo na odbitak pretporeza
 • Snježana Matijašec: Zakon o sustavu državne uprave
 • Frano Barišić i Ana Blekić: Primjeri prakse u implementaciji tehnologije blockchain u informacijsko-komunikacijske sustave poreznih uprava i registre državnih uprava 
 • Lidija Karačić: Aktualni porezni dosjei u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 
 • Dalibor Legac i Željko Martinović: Sudjelovanje Republike Hrvatske u OECD-ovom Akcijskom planu za suzbijanje erozije porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti (BEPS) 

Porezni vjesnik, br. 11/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Snježana Matijašec: Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave 
 • Gordana Lončar: Porezni tretman primitaka po osnovi službenih putovanja koje isplaćuju neprofitne organizacije fi zičkim osobama koje nisu u radnom odnosu u neprofitnoj organizaciji
 • Zrinka Perić: Oporezivanje plaća pomoraca – članova posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • Ksenija Cipek: Porez na dodanu vrijednost: izazovi oporezivanja e-trgovine u Europskoj uniji 
 • Davor Burić i Vesna Gilja: Funkcije i značajke e-forenzike u poreznom nadzoru

Porezni vjesnik, br. 12/2019.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 

 

 

 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Ksenija Cipek: »Brzi popravci« do uspostave konačnog sustava poreza na dodanu vrijednost 
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Primjena MSFI-ja 16 – Najmovi s računovodstvenog aspekta i aspekta poreza na dobit
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Prodaja nekretnine u ovršnom postupku
 • Andreja Sertić Tomiček: Multilateralni instrument – osnovne značajke
 • Ana Zakarija i Renata Vuletić: Struktura Eurofisca i pravila postupanja

 

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića