Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 27 (2018)
Br. 1  Br. 2  Br. 3   Br. 4  Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br.10 Br.11 Br.12

Porezni vjesnik, br. 1/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Nastavak Porezne reforme
 • Renata Kalčić i Lidija Cvitić: Promjene u PDV-u od 1.siječnja 2018.
 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Novine u sustavu poreza na dohodak od 1. siječnja 2018.
 • Marijana Herceg, Boris Dominić i Anita Grebenar: Novosti u sustavu poreza na dobit
 • Gordana Lončar: Obveza podnošenja porezne prijave (Obrazac DOH) i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza  na dohodak za 2017.
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Zlatko Fabijančić iBernarda Stipić: Upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila
 • Mario Demirović i Damir Mataga: Osnovna pravila oportunitetnog postupanja poreznih tijela i određivanje novčane kazne u prekršajnom nalogu s posebnim osvrtom na ublažavanje novčane kazne
 • Gordana Marić i Tatjana Romančuk: Fiskalizacija – istek certifikata FISKAL
 • Martina Ciglević i Zvjezdana Kidrić: Pravo na pristup informacijama kao temelj transparentnosti rada javnih tijela

Porezni vjesnik, br. 2/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa obrtnika po godišnjoj prijavi poreza na dohodak
 • Željko Martinović i Dalibor Legac: Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu (Obrazac INO-DOH) i Izjava o odgodi plaćanja poreza /predujma poreza (INO-IZJAVA)
 • Davor Burić i Marijana Radusin Lipošinović: Aktivnosti Porezne uprave vezane za poslovanje online platformi u području iznajmljivača
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017.
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017.
 • Lucija Barić: Porez na dohodak od otuđenja nekretnina
 • Mirjana Jelovečki i Nataša Vidak: Oporezivanje isporuka nekretnina - poslovni procesi kod obrade isprava o stjecanju nekretnina

Porezni vjesnik, br. 3/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Aleksander Vranko: Podnošenje prijave poreza na dobit s aspekta poreznog nadzora
 • Boris Dominić, Anita Grebenar i Marijana Herceg: Porezni tretman vrijednosnih usklađenja obveznika poreza na dobit
 • Gordana Lončar i Dražen Opalić: Prilozi uz godišnju prijavu poreza na dohodak obrtnika
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznicima paušalnog poreza na dohodak
 • Zdravko Vukšić: Troškovi porezne administracije
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Unutarnji čimbenici kapitalne strukture poduzeća

Porezni vjesnik, br. 4/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Nataša Vidak: Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
 • Željko Martinović i Gordana Lončar: Porezni tretman kamata koje rezident RH ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor i druge inspekcije u RH
 • Danijela Rudić i Veronika Radica: Prigovor treće osobe u poreznom ovršnom postupku
 • Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
 • Goranka Ramljak: PDV prijevare u trgovini rabljenim automobilima
 • Mirjana Jelovečki i Nataša Vidak: Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kod stjecanja bez naknade

Porezni vjesnik, br. 5/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Pravovremena dostava informacije javnosti, ispravak netočne informacije i reagiranje u kriznim situacijama u tijelima državne uprave
 • Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek: Porez na dohodak i kriptovalute
 • Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak: Oporezivanje deklaratornih sudskih odluka porezom na promet nekretnina
 • Nikola Mijatović: Kodeks postupanja – porez po odbitku
 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznika koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit
 • Andreja Sertić Tomiček, Dalibor Legac i Željko Martinović: Komparativna analiza odredbi ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Kosova te između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Porezni vjesnik, br. 6/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
 • Dražen Opalić i Gordana Lončar: Privremena porezna rješenja u posebnom postupku i moguće postupanje poreznih obveznika nakon zaprimanja privremenih poreznih rješenja
 • Dražen Smolčić: Nagradne igre
 • Lucija Barić: Oporezivanje prometa nekretnina s obzirom na isprave o stjecanju
 • Marijana Radusin Lipošinović: Korištenje ACL-a u provedbi poreznog nadzora

Porezni vjesnik, br. 7-8/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Primjena PR-a i marketinških alata u svrhu poboljšanja komunikacije s obveznicima, povećanja dobrovoljnog ispunjavanja obveza i unaprjeđenja usluga Porezne uprave
 • Nikica Jerković: Obavljanje poslova u prekovremenom radu službenika i namještenika Porezne uprave
 • Nikolina Pratzer i Ana Vrdoljak: Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Procjena dohotka − indirektne metode bankovnih depozita
 • Zdravko Vukšić: Računovodstveni nadzor Porezne uprave
 • Nikola Mijatović: Porezno pravo Europske unije kao izvor nacionalnog poreznog prava

 


Porezni vjesnik, br. 9/2018.

 

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marko Nenadić: Inovativni pristupi za promicanje dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza i učinkovitiju naplatu poreznog duga – potpora i pomoć dužnicima
 • Ana Zakarija i Ante Čilić: Uspostava administrativne suradnje Europske unije s trećim zemljama u cilju sprječavanja PDV prijevara
 • Lidija Karačić i Jelena Korica: Uvođenje obvezne automatske razmjene informacija o prekograničnim poreznim aranžmanima – izmjena Direktive o administrativnoj suradnji
 • Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman isplata članovima uprave i direktorima
 • Stjepan Kolačević i Baldo Hreljac: Financijski, računovodstveni i porezni aspekti fi nancijskih instrumenata prema MSFI 9


Porezni vjesnik, br. 10/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Lidija Malčević i Marko Nenadić: Analiza rizika u upravljanju poreznim dugom
 • Nikica Jerković: Zabrana prijeboja sukladno Zakonu o radu
 • Nataša Vidak: Porez na dodanu vrijednost – upiti poreznih obveznika
 • Ana Rihter: Kamate u poreznom postupku
 • Veronika Radica i Danijela Rudić: Osvrt na novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 • Veronika Radica: Načelo provedbe ovrhe u poreznom postupku

Porezni vjesnik, br. 11/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz promjena koje donosi paket zakona porezne reforme iz trećeg kruga poreznog rasterećenja
 • Ivica Kusić : Provedba i nadzor primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Martina Kardoš i Sandra Papež: Postupak stjecanja i oduzimanja prava priređivanja igara na sreći na području Republike Hrvatske
 • Zrinka Perić: Porezni položaj umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status
 • Stjepan Gadžo i sur.: Ekonomija dijeljenja i međunarodno porezno planiranje: primjeri Ubera i Airbnba
 • Nikola Mijatović: Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji 2017. godine

Porezni vjesnik, br. 12/2018.

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Iz sudske prakse upravnih sudova i sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
 • Vijesti iz Europske unije

STRUČNI ČLANCI

 • Ivica Kusić: Borba protiv izbjegavanja poreza, poreznih prijevara i utaje poreza
 • Sanda Kapetanović: Statusne promjene i goodwill
 • Paulino Lonza: Postupak oporezivanja nerazmjera primitaka i izdataka fi zičkih osoba i njegova uloga u istragama kaznenih djela
 • Martina Ciglević i Igor Piplović: Oporezivanje digitalne ekonomije
 • Aleksander Vranko: Međunarodna iskustva analize rizika u planiranju i pripremi poreznog nadzora
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

 

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića