Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 17 (2008)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Prijava poreza na dohodak za 2007.
 • Josip Supić: Elektroničko podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
 • Vesna Gilja, Srebrenka Pečenjak: Premije osiguranja od odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora s poreznog motrišta
 • Tomo Šnajder: Pomorci u socijalnim i poreznom sustavu Republike Hrvatske

Porezni vjesnik, br. 2/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Nejašmić: Aktualni poslovi prema novom Zakonu o računovodstvu u 2007. i 2008.
 • Zdravko Vukšić: Teret dokazivanja u poreznom nadzoru
 • Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa i članarine turističkim zajednicama za 2007. te obveze u 2008.
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama
 • Nikola Mijatović: Usklađivanje oporezivanja svota mirovinskog osiguranja pod okriljem Europske unije


Porezni vjesnik, br. 3/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Maja Bartolić: Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Nada Petrović: Dokazna snaga knjigovodstva pri utvrđivanju porezne osnovice
 • Berislav Matković: Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose
 • Predrag Bejaković: Novije tendencije razvoja poreza na dohodak u svijetu


Porezni vjesnik, br. 4/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić: Izmjena članka 73c Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Berislav Matković: Popis robe u trgovini na malo
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Nastanak obveze plaćanja poreza na promet nekretnina u postupku sudskoga i javnobilježničkog osiguranja prijenosom vlasništva na nekretnini
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor povezanih poreznih obveznika
 • Nikola Mijatović: Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit pod okriljem Europske unije


Porezni vjesnik, br. 5/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Program Europske zajednice za porezne uprave
 • Berislav Matković: Ovršne i vjerodostojne isprave u postupku prisilne naplate poreza, obveznih doprinosa i ostalih javnih davanja
 • Mirjana Račevska: Povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2008
 • Josip Nejašmić: Privremeno ograničenje poduzetničke slobode i vlasničkih prava zbog poreznih prekršaja
 • Mario Hak: Nove tendencije razvoja informacijskih sustava u Poreznoj upravi


Porezni vjesnik, br. 6/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zlatko Fabijančić i Marijana Vuraić Kudeljan: Osobni identifikacijski broj
 • Goran Križanac: Doprinosi prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2007
 • Berislav Matković: Pravni aspekt poreznog nadzora
 • Zdravko Vukšić: Sastavljanje zapisnika o poreznom nadzoru


Porezni vjesnik, br. 7/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Neoporezivi primici u sustavu poreza na dohodak
 • Dražen Opalić: Obračun doprinosa prema najvišoj godišnjoj osnovici
 • Nada Tucaković, Mislav Vergles: Nadzor transfernih cijena
 • Šimo Ivanetić: Plaćanje troškova u poreznom postupku


Porezni vjesnik, br. 8/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Direktiva o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata
 • Tomo Šnajder: Novi Zakon o doprinosima
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Trgovačka društva kao obveznici plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Ana Žgalin: Osiguranje novčane tražbine Ministarstva financija - Porezne uprave zasnivanjem založnog prava na nekretninama


Porezni vjesnik, br. 9/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Rokovi u poreznom postupku
 • Dražen Opalić, Jasna Prepeljanić: Aplikacija uvida u podatke o poslodavcima
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama - pojmovnik (IV)
 • Mario Hak: Porezni položaj turističkih seljačkih domaćinstava s osvrtom na evidencije o nabavi i utrošku reprodukcijskog materijala
 • Predrag Bejaković: Prikaz knjige: Kako da javne financije zaista budu javne?


Porezni vjesnik, br. 10/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od osiguranja
 • Berislav Matković: Plaćanje poreza na nasljedstvo i darove
 • Tomo Šnajder: Minimalna plaća i najniža mjesečna osnovica
 • Tomo Šnajder: Novosti u Zakonu o doprinosima
 • Aleksandar Vranko: Poslovi otkrivanja porezno kaznenih djela radi uklanjanja korupcije
 • Nikola Mijatović: Internet i porezi
 • Tomo Šnajder: Minimalna plaća i najniža mjesečna osnovica
 • Prikaz knjige Gospodarski razvoj i djelotvornost javnog sektora

Porezni vjesnik, br. 11/2008

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tomo Šnajder: Doprinosi iz plaće i ostalih primitaka prema novom Zakonu u 2009
 • Berislav Matković: Porezne olakšice, poticaji i državne potpore u vezi s plaćanjem poreza na dobit
 • Nada Petrović: Oporezivanje sredstava za osobni prijevoz
 • Marica Houška: Komentar OECd-ova Modela ugovora - aktualne dopune u 2008
 • Predrag Bejaković: Prikaz knjige Novi pogledi na dulji radni vijek u Hrvatskoj i Sloveniji


Porezni vjesnik, br. 12/2008

 • UputaPitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2008.
 • Josip Tomašić: Roba za zdravstvene potrebe za koju je propisana stopa PDV-a 0%
 • Tomo Šnajder: Zakon o doprinosima - osobe koje se prvi put zapošljavaju
 • Nada Petrović: Promjena načina oporezivanja
 • Berislav Matković: Porezna oslobođenja i pravo na povrat pri plaćanju posebnih poreza (trošarina)
 • Josip Nejašmić: Računovodstvo i oporezivanje od početka 2008. godine i dalje
 • Mirjana Jerković: Odlučivanje o lokalnim proračunima - između sna i jave - prikaz knjige
 • Martina Fabris: Popis objavljenih radova u časopisu Porezni vjesnik u 2008. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića