Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 16 (2007)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2007

 • Uputa o izdavanju potvrde Porezne uprave o statusu poreznog obveznika
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Nejašmić, Pajo Bačić: Povrat PDV-a stranim državljanima pri iznosu robe u osobnomu putničkom prometu
 • Nada Petrović: Promjena načela oporezivanja
 • Berislav Matković: Gradski i općinski porezi
 • Porezi i porezna uprava kao bitne odrednice ulagačke klime u jugoistočnoj Europi - prikaz knjige
 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Donesen novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Porezni vjesnik, br. 2/2007

 • Uputa o postupanju u vezi s provedbom Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2006.
 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor računalom
 • Andreja Novak Škarec i Irena Alajbeg: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1. siječnja 2007.

Porezni vjesnik, br. 3/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić: Europska komisija predlaže usklađeniji pristup oporezivanju izravnim porezima
 • Zdravka Barac: Oporezivanje PDV-om pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade
 • Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa i članarine turističkim zajednicama za 2006. i obveze u 2007.
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama
 • Nikola Mijatović: Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji
 • Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji- prikaz knjige

Porezni vjesnik, br. 4/2007

 • Uputa o postupanju sukladno Pravilniku o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Što obveznici poreza na dobit trebaju znati pri popunjavanju konačne prijave PDV-a (Obrazac PDV-K)?
 • Tomo Šnajder: Godišnji obračun i pravo na povrat doprinosa plaćena iznad najviše godišnje osnovice za 2006
 • Berislav Matković: Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku
 • Nevenka Morić: Elektronički nadzor - pristup i značaj

Porezni vjesnik, br. 5/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek i Božo Lelas: Plaće i mirovine u sustavu poreza na dohodak
 • Tomo Šnajder: Najviša godišnja osnovica za obračun i plaćanje doprinosa – primjena tijekom godine
 • Nada Petrović: Poslovi u komisiji
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Izobrazba državnih službenika

Porezni vjesnik, br. 6/2007

 • Program posebnog dijela stručne i praktične izobrazbe vježbenika
 • Uputa o postupanju pri utvrđivanju poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine i poreza na neizgrađeno građevno zemljište
 • Uputa o elektroničkim uslugama Porezne uprave (e-Porezna) na temelju punomoći
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Pomoć neukoj stranci u Poreznoj upravi
 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a na najam prijevoznih sredstava (plovila) i pokretnih dobara
 • Berislav Matković: Županijski porezi
 • Aleksandar Vranko: Inspekcijski nadzor u igračnicama (II)
 • Za dobro i zlo - utjecaj poreza na kretanje civilizacije - prikaz knjige

Porezni vjesnik, br. 7/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Donesen novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • Vesna Gilja & Srebrenka Pečenjak: Utjecaj popusta u cijeni na poreznu osnovicu
 • Zdravka Barac: Oporezivanje PDV-om usluge odvjetnika obavljene stranom predstavništvu
 • Berislav Matković: Izuzeće službene osobe u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s računovodstvenoga i poreznog motrišta

Porezni vjesnik, br. 8/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek & Božo Lelas: Porezna kartica
 • Renata Kalčić: Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. kolovoza 2007. godine
 • Katica Amidžić Peročević: Porez na dobit i kamate
 • Nikola Mijatović: Obrazovanje poreznih službenika u Njemačkoj
 • Zdravko Vukšić, Manda Sarić, Ana Vrdoljak: Upravljanje rizicima u Poreznoj upravi

Porezni vjesnik, br. 9/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI


Porezni vjesnik, br. 10/2007

 • Uputa o naplati javnih prihoda što na zahtjev Carinske uprave obavlja Porezna uprava
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Obnova postupka, ponovni postupak i dopunski postupak
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Analiza opisa posla u državnoj službi
 • Zdravko Vukšić, Manda Sarić, Ana Vrdoljak: Upravljanje rizicima u Poreznoj upravi
 • Nikola Mijatović: Porez na cestovna motorna vozila u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 11/2007

 • Uputa o postupanju u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Uskrata obavijesti u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Oporezivanje dohotka prema osnovi otuđenja nekretnina
 • Zdravko Vukšić: Urednost i vjerodostojnost dokumentacije u poreznom nadzoru
 • Predrag Bejaković: Usporedba doprinosa za socijalna osiguranja u Hrvatskoj i EU

Porezni vjesnik, br. 12/2007

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti
 • Vesna Gilja, Srebrenka Pečenjak: Plsće predstavnika zastupnika Republike Hrvatske kao dioničara u skupštinama dioničkih društava ili društava s ograničenom odgovornošću
 • Aleksander Vranko, Romana Caput-Jogunica: Struktura i izvori financiranja hrvatskog sporta (porezni aspekti)
 • Zdravko Vukšić: Kontrola kvalitete poreznog nadzora
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića