Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 12 (2003)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Zakon o izmjenama i dopunama OPZ-a
 • Berislav Matković: Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku
 • Vesna Brdovnik: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • Vesna Brdovnik: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 2002. i obveze u 2003.
 • Zrinka Vrhovski: Porezno savjetništvo u Republici Hrvatskoj
 • Popis objavljenih radova u časopisu "Porezni vjesnik" u 2002. godini

Porezni vjesnik, br. 2/2003

 • Uputa o utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Katica Amidžić-Peročević: Oporezivanje inventurnih razlika
 • Zdravka Barac: Obračunavanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko-osiguranja
 • Srebrenka Pečenjak: Porez na dobit po odbitku
 • Zdravko Vukšić: Timski rad u poreznom nadzoru velikih obveznika
 • Zoran Janičev: I Porezna uprava RH u članstvu IOTA-e
 • Mihaela Pitarević: Forum o fiskalnoj decentralizaciji
 • Nikola Mijatović: Postanite porezni savjetnik!

Porezni vjesnik, br. 3/2003

 • Uputa o utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Plaćanje poreza i kamata
 • Katica Amidžić-Peročević: Podsjetnik za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2002.
 • Mirjana Vučinić: Prihodi i rashodi od kapitala i utjecaj na oporezivanje dobiti
 • Ivan Lovrić: Porezni aspekti u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Obrazovanje službenika Porezne uprave
 • Vjekoslav Bratić: Pero Jurković: Javne financije - prikaz knjige

Porezni vjesnik, br. 4/2003

 • Naputak o podnošenju porezne prijave za kuće za odmor, neizgrađena građevna zemljišta, neobrađena obradiva poljoprivredna zemljišta i neiskorištene poduzetničke vještine
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Izmjene u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost u vezi s unutarnjom proizvodnjom
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Porezni poticaji za istraživanje i razvoj u nekim državama uz osvrt na rješenja u RH
 • Tomo Šnajder: Doprinosi za obvezna osiguranja
 • Josip Nejašmić: Oporeziv i neoporeziv trgovački gotovinski promet - plaćanje gotovinom u 2003. godini
 • Srebrenka Pečenjak, Mirjana Vučinić: Uračunavanje poreza plaćenih u inozemstvu

Porezni vjesnik, br. 5/2003

 • Uputa o obračunu PDV-a na usluge iznajmljivanja soba i apartmana posredstvom agencija
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Ovršni postupak u poreznom pravu i pojam ovrhe
 • Josip Nejašmić: Utjecaj izmjena i dopuna poreza na dohodak na isplate primitka u gotovini
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s računovodstvenog i poreznog motrišta
 • Nikola Mijatović: Porez na nasljedstva i darove u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 6/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zaključivanje ugovora o nagodbi radi plaćanja obveza prema državi
 • Josip Nejašmić: Pravni, ekonomski i porezni položaj crkve (vjerskih zajednica)
 • Vesna Brdovnik, Lidija Bijelonjić: Paušalno oporezivanje dohotka
 • Božidar Jelčić: Promjene u oporezivanju nasljedstva i darova
 • Damir Ocvirk: Porezno priznat trošak nabave službene odjeće javnog bilježnika
 • Ilija Braovac: Kratak prikaz rada Savjeta za porezni sustav


Porezni vjesnik, br. 7/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Dostavljanje poreznog akta
 • Nada Petrović: Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa
 • Mira Dimitrić: Kvalitativna analiza troškova ispunjavanja porezne obveze u Republici Hrvatskoj - za poduzeća
 • Josip Nejašmić: Pravni, ekonomski i porezni položaj crkve (vjerskih zajednica) II
 • Nikola Mijatović: Financijsko pravo i financijska znanost - prikaz knjige


Porezni vjesnik, br. 8/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Pojam i značajke porezno-dužničkog odnosa
 • Zvonko Sedmak: Ispunjavanje porezne obveze
 • Ivana Maletić, Ivana Jakir Bajo: Proračuni i proračunski korisnici u sustavu PDV-a
 • Mira Dimitrić: Troškoviispunjavanja porezne obveze - usporedba poduzeća s obrtnicima i slobodnim zanimanjima
 • Ilija Braovac: Prijedlozi za doradu propisa o doprinosu za obvezna osiguranja
 • Nada Petrović: Oporezivanje zaklada i fundacija

Porezni vjesnik, br. 9/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a u nenaplaćenih izvoznih isporuka
 • Josip Nejašmić: Zapisnik kao osnova porezno-upravnom nadzoru (primjer PDV-a)
 • Damir Ocvirk: Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
 • Zdravko Vukšić: Poslovi Porezne uprave pri obračunu i naplati spomeničke rente
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenković: Utvrđivanje, naplata i evidencija doprinosa za obvezna osiguranja
 • Aleksandar Vranko: Japanski porezni sustav
 • Predrag Bejaković: Financiranje visokog školstva i znanosti - prikaz knjige


Porezni vjesnik, br. 10/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Utvrđivanje porezne obveze
 • Tomo Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
 • Josip Nejašmić, Milivoj Friganović: Oporezivanje dohotka liječnika opće medicine (ugovorne privatna praksa)
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Izmjene Zakona o porezu na dobit - novi oblici poreznih poticaja istraživanju i razvoju
 • Nada Petrović: Troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu
 • Josip Begonja: Obračun PDV-a u pslovanju putničkih agencija


Porezni vjesnik, br. 11/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Porezno određenje prehrane djelatnika
 • Božo Lelas, Marijana Vuraić: Način ubiranja spomeničke rente što je se plaća na ukupan prihod
 • Berislav Matković: Zadužnica kao sredstvo osiguranja plaćanja
 • Josip Nejašmić: Plaćanje gotovinom i na žiro-račun te ispostavljanje računa nakon usklađenje s propisima Europske unije
 • Propisi za pripremu stručnog ispita za službenike financijske struke u tijelima državne uprave
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića