Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 10 (2001)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

 
Porezni vjesnik, br. 1/2001

 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Pravilnik o porezu na dobit
 • Obrasci uz pravilnike o porezu na dohodak i dobit

STRUČNI ČLANCI

 • Vesna Brdovnik: Obrazloženje uz novi Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dubravka Sekulić Grgić: Porez po odbitku - oporezivanje nerezidenata i način ubiranja poreza ili zadržani porez (witholding tax)
 • Katica Amidžić Peročević: Pravilnik o porezu na dobit (predujmovi)
 • Bruna Kašnjar: Porez po odbitku - primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog   oporezivanja
 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Pitanja i odgovori o porezima

Porezni vjesnik, br. 2/2001

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Zaštitna kamata za 2000. godinu
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih usluga u 2001. godini
 • Željko Dominis: Uvoz osobnih automobila prema novim poreznim propisima i Carinskoj tarifi za 2001. godini
 • Oskar Cukrov: Promišljanja o PDV-u u novim carinsko-pravnim okolnostima (II. dio)
 • Vesna Brdovnik: Prelazak s određivanja dobiti na određivanje dohotka
 • Josip Begonja: Neke novine u Zakonu o područjima posebna državne skrbi
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Oporezivanje naknada za autorska prava prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Željko Kaselj: Reforma prekršajnog prava: vođenje postupka pred upravnim tijelima
 • Alan Miler: OECD - kolektivni dogovor o uklanjanju štetne porezne prakse

Porezni vjesnik, br. 3/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Mirko Budić: Porezna zastara
 • Josip Supić: Dostavljanje poreznih akata
 • Berislav Matković: Provođenje ovrhe pljenidbom novčane tražbine ovršenika
 • Božo Lelas: Dohodak od drugih samostalnih djelatnosti - utvrđivanje dohotka i plaćanje predujmova
 • Damir Ocvirk: Skriveni transferi dobiti
 • Vjekoslav Bratić: Slatke brige predsjednika Busha
 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Pitanja i odgovori o porezima

Porezni vjesnik, br. 4/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Kuliš: Vrste poreza u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske
 • Ivan Lovrić: Neke teškoće u primjeni Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Nada Petrović: Članarina turističkim zajednicama
 • Zdravko Vukšić: Porezni položaj slobodnih zona
 • Anica Šola: Oporezivanje dividendâ prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Aleksandra Antolić: Osvrt na izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
 • Vjekoslav Bratić: Visine stopa poreza na dobit u zemljama OECD-a

Porezni vjesnik, br. 5/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Kaznene prijave u ovršnom postupku prema Općem poreznom zakonu i Zakonu o trgovačkim društvima
 • Anto Tadić: Porezna zastara - utvrđivanje svote za otpis
 • Zdravka Barac: Oporezivanje PDV-om manjkova, kala, rastepa, loma i krađa
 • Ivan Lovrić: Ponovni osvrt na teškoće u tumačenju nekih odredba Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Robert Flass: Suradnja Porezne uprave i Hrvatske gospodarske komore u 2001. godini
 • Anica Šola: Oporezivanje kamata prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Popis područnih ureda Porezne uprave s ispostavama
 • Popis autora i članaka za 2000. godinu

Porezni vjesnik, br. 6/2001

 • Naputak u uskladi obrasca PK
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Supić: Propisi o dostavljanju poreznih podataka
 • Ilija Josić: Primjena Zakona o posebnom porezu na alkohol
 • Nada Petrović: Ustrojstvo i poslovne knjige odvjetnika i javnih bilježnika
 • Željko Bešlić: Obavljanje djelatnosti kladionica
 • Bruna Kašnjar: Oporezivanje naknada za usluge što ih za društvo obavi zastupnik u inozemstvu prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Anica Šola: Oporezivanje dividendâ, kamata i naknada za autorska prava prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porezni vjesnik, br. 7/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Oskar Cukrov: Nastanak obveze i obračun posebnoga poreza u određenim carinskim okolnostima /promišljanja/
 • Zdravka Barac: Izmjene u Pravilniku o PDV-u
 • Josip Supić: Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Ilija Braovac: Oporezivanje prometa plovila
 • Željko Bešlić: Posebne igre na sreću u igračnicama
 • Aleksandra Antolić: Novosti u financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - lokalni porezi

Porezni vjesnik, br. 8/2001

 • Naputak o obvezama u vezi s uvođenjem evidencija o većinskom vlasništvu u trgovačkima i povezanim društvima
 • Uputa o podnošenju i popunjavanju obrasca ID
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Božidar Jelčić: Porezni savjetnik
 • Mirjana Vučinić i Ana Galušić: Opći porezni zakon i Opća uputa o obavljanju inspekcijskog nadzora kod poreznih obveznika
 • Željko Kaselj: Provođenje prekršajnog postupka u Poreznoj upravi ("inkvizicija")
 • Vesna Brdovnik: Novi pravilnik o porezu na dohodak
 • Zdravka Barac: Izmjene u Zakonu o posebnom porezu na alkohol
 • Zdravko Vukšić: Auto-škole kao porezni obveznici

Porezni vjesnik, br. 9/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Uvjeti za provedbu ovrhe
 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a pri privremenom uvozu dobara (leasing) i iznajmljivanju brodova (charter)
 • Ivan Lovrić: Poseban porez na pivo i bezalkoholna pića (razvrstavanje proizvoda)
 • Božo Lelas: Prirez porezu na dohodak
 • Ivana Jakir-Bajo i Ivana Maletić: Računovodstveni aspekti poreza na dohodak kod proračuna i proračunskih korisnika

Porezni vjesnik, br. 10/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Obustava i odgoda ovrhe
 • Josip Supić: Izvješće Poreznoj upravi o većinskom vlasništvu i povezanosti društava
 • Nada Petrović: Povezivanje akata u postupku inspekcijskog nadzora
 • Josip Begonja: Novi propisi o knjiženju u knjigama obveznika porezne poreza na dohodak
 • Oskar Cukrov: Poticanje ulaganja, porezne i carinske povlastice
 • Željko Dominis: Povrat poreza u međunarodnom putničkom i poštanskom prometu
 • Zdravko Vukšić: Porezni položaj kulturnih dobara

Porezni vjesnik, br. 11/2001

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Kuliš: Porezi u Republici Hrvatskoj
 • Slavica Balaško: Evidentiranje, nadzor, naplata i ovrha u županijskih, općinskih ili gradskih poreza
 • Zdravka Barac: Posebni porezi - trošarine u 2001. godini
 • Josip Supić: Porez na dohodak od kapitala
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Oporezivanje naknada za software porezom po odbitku
 • Mirjana Vučinić: Oporezivanje dobiti pri spajanju i pripajanju trgovačkih društava
 • Anica Šola: Dobit stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Robert Flass: Struktura poreznih prihoda u zemljama OCED-a
 • Alan Miler: Ekološki porezi sve značajniji
 • Popis autora i članaka za 2001. godinu 
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića