Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 9 (2000)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5-6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10

 

Carinski vjesnik, br. 1/2000

 • Tonka Jokić: Slobodne zone i slobodna skladišta
 • Željko Dominis: Carinski postupak u putničkom i poštanskom prometu
 • Stanko Karačić: Uloga posrednika u određivanju transakcijske vrijednosti
 • Oskar Cukrov i Željka Marinović: Promjene u poreznim propisima pri uvozu dobara
 • Promjene u nazivlju Carinske tarife i sniženje nekih stopa carine
 • Josip Tomašić: Stanje propisa u Carinskoj tarifi na početku 2000. godine
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis objavljenih radova u časopisu "Carinski vjesnik" u 1999. godini

Carinski vjesnik, br. 2/2000

 • Josip Tomašić: Objašnjena Harmoniziranog sustava
 • Naputci Carinske uprave u vezi s provedbom novog Carinskog sustava
 • Postupak provoza
 • Postupak carinjenja robe
 • Carinski dopušteno postupanje sa stranom robom pri neizravnom reeksportu
 • Puštanje robe deklarantu prije namirenja carinskog duga
 • Pojednostavljeni postupci deklariranja robe
 • Otvaranje carinskog skladišta i postupak carinskog skladištenja
 • Postupak carinskog skladištenja u skladištu tipa "D"
 • Oslobađanje plaćanja carine za predmete kućanstva i gospodarski inventar koje fizičke osobe preseljavaju u RH
 • Povrat predmeta kućanstva i gospodarskog inventara izvezenih u ratom uvjetovanim okolnostima
 • Postupak s poštanskim pošiljkama
 • Korištenje bankovne garancije
 • Izmjene Ugovora o slobodnoj trgovini Republike Hrvatske i Republike Slovenije
 • Puštanje u slobodan promet robe u putničkom prometu podrijetlom iz republika Slovenije i Makedonije
 • Propisi za provedbu Carinskog zakona i odredbe Tarife upravnih pristojba
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2000

 • Vladimir Batestin: Roba u privremenom smještaju i privremena skladišta
 • Željko Dominis: Privremeni izvoz i uvoz robe u međunarodnom putničkom prometu
 • Željka Marinović: Odredbe zakona o trgovini što vrijede i u Carinskom postupku
 • Vladimir Rems: Opći upravni postupak i novi Carinski zakon
 • Davor Galinec: Utjecaj ugovora o slobodnoj trgovini na robnu razmjenu
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2000

 • Naputci Carinske uprave
 • Postupak vanjske proizvodnje u svrhu popravka privremeno izvezene robe
 • Provedba postupka unutarnje proizvodnje
 • Oslobađanje od plaćanja carine za uzroke neznatne vrijednosti i reklamnog materijala
 • Vladimir Batestin: Obračun i povrat carinskog duga
 • Oskar Cukrov i Željka Marinović: Usporedni prikaz carinskih i poreznih povlastica
 • Marija Čogurić: Rokovi u carinsko-upravnom postupku
 • Oskar Cukrov: privremeni uvoz plovila s djelomičnim i potpunim oslobođenjem plaćanja carine i poreza
 • Josip Tomašić: Primjeri sporova u vezi s razvrstavanjem robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO /WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2000

 • Gospodarski interesi u prvom planu. Razgovor s mr. Katarinom Bakija, ravnateljicom Carinske uprave
 • Boris Šoštarić: Oslobođenja od plaćanja carine
 • Željka Marinović: Trgovinski, carinski, devizni i porezni propisi te propisi o nadzoru kakvoće u putničkom prometu
 • Ljerka Nežić: Gospodarske posljedice krivotvorenja proizvoda i mjere protiv povrede žiga
 • Davor Galinec: Platna bilanca Republike Hrvatske u razdoblju 1993-1999
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
  • Sportski uspjeh osječkih carinika u Belgiji

Carinski vjesnik, br. 6/2000

 • Josip Tomašić: Značajke nove Carinske tarife
 • Vladimir Batestin: Naplata carinskog duga
 • Oskar Cukrov: Uvoz dobara (darovi ili humanitarna pomoć) te povlašteni uvoz
 • Željko Dominis: Primjena Zakona o državnom inspektoratu u carinskom postupku
 • Stanko Karačić: Izmjena Pravilnika o polaganju stručnog ispita za međunarodne otpremnike
 • Darko Mohar: Primjena Harmoniziranog sustava (prikaz seminara)
 • Marinko Kovačić: Ustanova za poticanje izvoza
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO / WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2000

 • Tonka Jokić, Snježana Kovaček i Melita Belavić: Pojednostavnjenje formalnosti u provoznom postupku pri odredišnoj carinarnici
 • Vladimir Rems: Ispunjenje novčanih obveza u postupcima što ih vodi Carinska uprava
 • Oskar Cukrov: Promjene u zakonima o posebnim porezima
 • Pravilnik o homologaciji vozila
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe
 • Dubravka Begović: Obvezujuće mišljenje o raspoređivanju robe u Carinsku tarifu
 • Josip Tomašić: Zaključci Komisije za Carinsku tarifu pri Središnjem uredu Carinske uprave u 1999.
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2000

 • Tonka Jokić: Oslobođenje od plaćanja carine pri ponovnom uvozu prije izvezene robe
 • Marija Čogurić: Naplata kamate za neplaćenje carinskog duga u propisanom roku
 • Dubravka Pekić: Otkrivanje skrivene robe pri uvozu
 • Željko Dominis: Plovila nautičkog turizma u carinskom postupku
 • Davor Čilić: Nairobi konvencija
 • Davor Galinec: Prilagodba carinskoga sustava europskome i svjetskom
 • Josip Tomašić: Oslobođenje od plaćanja carine za robu za ugradnju u mala plovila i platforme
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2000

 • Tonka Jokić: Postupak provoza i uloga glavnog obveznika u provozu
 • Stanko Karačić: Transakcijska vrijednost te utjecaj ograničenja rodbinski i poslovno povezanih stranaka pri određivanju carinske vrijednosti
 • Željko Dominis: Carinski postupak u međunarodnome pomorskom prometu
 • Davor Galinec: Učinak nove Carinske tarife na razinu nominalne i efektivne zaštite po djelatnostima
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2000

 • Naputak o poonjavanju polja 47 JCD-a
 • Naputak o carinskim postupcima s robom za koju se zahtijeva povlašteni trgovinski režim, sukladno članku 2. stavak 2. ZOCT-a
 • Naputak o uporabi šifara u polima 24 i 37 JCD-a
 • Naputak u vezi sa završetkom postupka privremenog uvoza plovila i drugih prijevoznih sredstava i njihovim smještajem na čuvanje u marine i druge prostore
 • Oskar Cukrov i Željka Marinović: Privremeni uvoz određene robe s potpunim oslobođenjem
 • Oskar Cukrov: Neke odredbe i primjeri obračunavanja svote carine i poreza u privremenog uvoza s djelomičnim i potpunim oslobođenjem
 • Franjo Ibrišimović: Neke osobitosti carinskih postupaka
 • Mirela Mikić: Intelektualno vlasništvo pod zaštitom WTO-a
 • Josip Tomašić: Usporedni pregledi carinskih i poreznih povlastica (oslobođenja) i sniženja
 • Josip Tomašić i Jelena Mošić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića