Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 17 (2008)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2008

 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima
 • Vesna Focht: Nova Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
 • Davor Galinec: Analiza platne bilance Hrvatske 1999-2006: povezanost rasta deficita tekućeg računa i inozemnog duga
 • Nikola Mijatović: Europski sustav za kontrolu prijevoza trošarinske robe
 • Josip Tomašić: Roba jednakih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (III)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2008

 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima (II)
 • Ivana Javor: CITES i Europska unija
 • Andrea Baković, Višnja Marković: PHARE 2005 - projekt EMCS
 • Davor Galinec: Robna razmjena Hrvatske u 2007: rekordan vanjskotrgovinski deficit
 • Josip Tomašić: Roba jednakih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (IV)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (I)
 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti carinske službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima (III)
 • Boris Barbalić: Pomorski kontejnerski prijevoz robe
 • Ljiljana Lepotinec: Pravni učinak obvezujućih mišljenja
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (II)
 • Mario Demirović: Uloga i ovlasti carinske službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva prema posebnim propisima (IV)
 • Jadranka Brlić: Odredbe Prekršajnog zakona važne za inspekcijski nadzor
 • Oskar Cukrov: Pravo povrata plaćenog poreza temeljem nekih zakona o posebnim porezima, porezni obveznici i neki drugi stavovi o porezima
 • Dubravka Begović: TARIC i tarifni propisi Europske unije
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (III)
 • Ivana Javor: Prekogranični kriminal i zaštita okoliša
 • Željko Kokorić: Prekogranični promet otpadom
 • Željka Marinović: Trošarinsko zakonodavstvo Europske unije
 • Josip Tomašić: Roba istih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (V)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (IV)
 • Sanja Šeničnjak: Prilagodba pravnoj stečevini u području carina kroz aktualne izmjene carinskih propisa
 • Sanja Šeničnjak: Odobravanje odgode plaćanja duga u okolnostima skraćenja roka za plaćanje
 • Bosiljko Zlopaša: Utvrđivanje mogućeg duga u postupku provoza
 • Zdravko Adamović: Sigurnost i rizici pri plombiranju vozila
 • Lidija Švaljek: Upute za privremeni uvoz stručne opreme za potrebe Olimpijskih igara u Pekingu
 • Josip Tomašić: Roba istih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (VI)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (V)
 • Mario Demirović: Inkvizitornost i akuzatornost u kontekstu pokretanja i vođenja carinsko-prekršajnog postupka
 • Bosiljko Zlopaša: Najnovije izmjene u postupku izvoza
 • Antonija Kursar-Hajnić: Osnovna trošarinska direktiva 92/12
 • Davor Galinec: Rekordan deficit tekućeg računa platne bilance u 2007. godini: je li održiv i koliko?
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje vina u Carinsku tarifu (VI)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2008

 • Olivera Lončarić-Horvat: Carinski sustav Europske unije (VI)
 • Vesna Focht: Izmjene i dopune Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom
 • Snježana Ivančić: Izvoz i uvoz robe vojne namjene i njihovih ubojnih sredstava
 • Ivana Javor: Suzbijanje krijumčarenja i krivotvorenja cigareta: suradnja Europske komisije i proizvođača duhanskih proizvoda
 • Danijel Golub: Antikorupcijski program Carinske uprave
 • Zdravko Adamović: Poticaji za privlačenje stranih investicija i carinske povlastice
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje kovinskih cijevi u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2008

 • Vesna Focht: Odredbe Zakona o trgovini koje se odnose na obavljanje trgovine s inozemstvom
 • Tonka Jokić: Gospodarska djelatnost u slobodnim zonama sukladno novim izmjenama Zakona
 • Slavica Pezer Blečić: Platni promet s inozemstvom za korisnike slobodnih zona
 • Davor Galinec: Trendovi robne razmjene s inozemstvom u prvoj polovici 2008. godine
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje kovinskih cijevi u Carinsku tarifu (II)
 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2008

 • Branka Tuđen: Sumnja carinske službe u vjerodostojnost deklarirane carinske vrijednosti: prava i obveze uvoznika/carine
 • Jadranka Brlić: Primjena novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Boris Barbalić: Postupanje carinskih službenika pri pregledu prijevoznih sredstava za prijevoz opasnih tvari
 • Slavko Andrijević: Što treba znati, kako raditi i što učiniti prije pokretanja prekršajnog postupka?
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje kovinskih cijevi u Carinsku tarifu (III)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 11/2008

 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2009. godinu
 • Bosiljko Zlopaša, Željko Devčić: Uključivanje postupka TIR u NCTS sustav Europske unije: obveze naših prijevoznika
 • Vladimir Batestin: Privremeni uvoz plovila i praksa
 • Željko Andrijanić: Upravljanje rizicima u poslovnim procesima
 • Nikola Mijatović, Petra Jurčević: Najavljene izmjene smjernica Europske unije o trošarini na duhanske proizvode
 • Josip Tomašić: Razlika između funkcije i namjene kao kriterija klasifikacije robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis radova objavljenih u časopisu “Carinski vjesnik” u 2008. godini
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića