Tražilica
 
 
Konferencije :: Suzbijanje neprijavljenog rada - asimetrija između formalnih i neformalnih institucija :: O konferenciji
 
Za FP7 sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti "The People Programme - IAPP" Europske komisije, konzorcij sastavljen od vodeće ustanove Sveučilišta u Sheffieldu, Velika Britanija (rukovoditelj projekta Colin Williams), Instituta za javne financije i Vitosha Research, Bugarska provodi projekt pod nazivom "Izlazak iz sjene, razvoj kapaciteta i sposobnosti za suzbijanje neprijavljenog rada u Bugarskoj, Hrvatskoj i Makedoniji. Projekt je započeo 1. listopada 2013. i traje 48 mjeseci.

Glavna je svrha projekta na temelju čvrstih empirijskih pokazatelja, pružiti konkretne preporuke za politike i mjere o tome što može biti učinkovito u suzbijanju neprijavljenog rada u promatranim zemljama. Cilj projekta je:

  1. provesti sveobuhvatni pregled politika i mjere koje se provode u suzbijanju neprijavljenog rada;
  2. empirijski evaluirati mjere za lakši prijelaz iz neprijavljenog u prijavljeno gospodarstvo u odabranim ciljanim područjima;
  3. na temelju spoznaja iz prva dva cilja, konačni cilj je preporučiti nove pristupe i mjere (ili pojačati postojeće) za olakšanje prijelaza iz neprijavljenog rada u prijavljeni.

Cilj konferencije je raspraviti i razmotriti najnovije mjere i politike na razvoju kapaciteta i sposobnosti za suzbijanje neprijavljenog rada te istražiti mogućnost prenošenja i primjene najpovoljnijih iskustava u tri obuhvaćene zemlje. Na Konferenciji su sudjelovali istaknuti znanstvenici, donositelji političkih odluka, predstavnici vlasti i drugi nezavisni istraživači koji će raspraviti pitanja neformalnosti i suzbijanja neprijavljenog rada.

Predmet neformalnosti i suzbijanja neprijavljenog rada postali su objekt povećane pozornosti u posljednjih nekoliko godina pogotovo stoga što se više napora ulaže na sprječavanje i/ili na ograničavanje neprijavljenog rada, posebice zato što se nastoji obuhvatiti za oporezivanje i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje sredstva koja su skrivena ili neprijavljena ili nisu u skladu sa zakonima o radu. Polazeći od pretpostavke kako je neslužbeno gospodarstvo jako rašireno (istraživanja navode kako 2/3 stanovništva u svijetu na neki način sudjeluje u njemu) uz istodobnu potrebu da države prikupe potrebne javne prihode u uvjetima gospodarske krize, 28 zemalja članica i Norveška te zemlje kandidatkinje sustavno traže mjere za uključivanje u službeno gospodarstvo neprijavljenog rada.

Države kod razvoja i primjene političkih mjera obično imaju dva moguća pristupa prema neprijavljenom radu: pristup odvraćanja, kojim se otkrivanjem i kažnjavanjem neprijavljenog rada nastoji poboljšati ispunjavanje porezne obveze i putem poticaja, tako što se neprijavljeni rada nastoji uključiti u službeno gospodarstvo i tako unaprijediti ispunjavanje porezne obveze i 'poreznog morala'. Na Konferenciji se raspravljalo o političkim pristupima i mjerama te asimetriji formalnih i neformalnih institucija.

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića