Početna » Materijali

Materijali »

Udruga Sjaj objavila je 2006. analizu zakonodavstva i preporuke.

Udruga Romkinja "Bolja budućnost" objavila je rezultate svog recentnog istraživanja..

Vodič socijalnih utjecaja

Veličina: 949.79 KB
Materijal s okruglog stola "Metodologija socijalnih utjecaja" - Split
Materijal s okruglog stola "Metodologija socijalnih utjecaja" - Split.
Materijal s okruglog stola "Metodologija socijalnih utjecaja" - Split, 23.9.2009.
Materijal s okruglog stola "Metodologija socijalnih utjecaja" - Split, 23.9.2009.

Prezentacija A. Pezelj, SSSH

Veličina: 1.02 MB
Materijal s radionice "Metodologija socijalnih utjecaja", Zagreb, 16.9.2009.

Materijal s radionice "Metodologija socijalnih utjecaja", Zagreb, 16.9.2009.

Materijal s radionice "Metodologija socijalnih utjecaja", Osijek, 30.9.2009.