Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Financijska teorija i praksa
 
Vol. 21 (1997)

Br. 1-2/1997
NESLUŽBENO GOSPODARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • Božo Prka: Predgovor
 • Ivo Bićanić i Katarina Ott: Uvod
 • Sažetak projekta
 • Ivo Bićanić: Veličina neslužbenog gospodarstva i očekivane promjene
 • Katarina Ott: Gospodarska politika i neslužbeno gospodarstvo
 • Vojmir Franičević: Temeljne značajke neslužbenog gospodarstva
 • Predrag Bejaković: Makroekonomsko mjerenje neslužbenog gospodarstva
 • Predrag Bejaković: Procjena veličine neslužbenog gospodarstva u izabranim zemljama
 • Aleksandar Štulhofer: Sociokulturni aspekti neslužbenog gospodarstva - Između oportunizma i nepovjerenja
 • Sanja Madžarević, Davor Mikulić: Mjerenje neslužbenog gospodarstva sustavom nacionalnih računa
 • Ljubinko Jankov: Monetaristički pristup neslužbenom gospodarstvu
 • Sanja Crnković-Pozaić: Neslužbeno gospodarstvo mjereno radnom snagom
 • Branka Reljac: Neslužbeno gospodarstvo u međunarodnoj trgovini
 • Saša Madžarević, Davor Mikulić: Procjena neslužbenog gospodarstva u poljoprivredi, industriji i trgovini
 • Neven Ivandić, Ante Radnić: Neslužbeno gospodarstvo u turizmu i ugostiteljstvu
 • Sanja Madžarević: Porezna evazija
 • Nevenka Čučković: Neslužbeno gospodarstvo i proces privatizacije
 • Aleksandar Štulhofer: Politička ekonomija neslužbenog gospodarstva - Sociokulturna dimenzija i porezna evazija
 • Vojmir Franičević: Politička ekonomija neslužbenog gospodarstva - Država i regulacija
 • Marina Kesner-Škreb: Neslužbeno gospodarstvo i razvoj
 • Vesna Skorupan: Pravni aspekti neslužbenog gospodarstva

POJMOVNIK

 • Marina Kesner Škreb: Neslužbeno ili sivo gospodarstvo

KVIZ

 • Predrag Bejaković: Mali kviz o neslužbenom gospodarstvu

Br. 3/1997
ČLANCI

 • Barbara Jelčić, Božidar Jelčić: Što oporezivati - dohodak ili potrošnju?
 • Hrvoje Arbutina: Pitanje definicije pojma dvostruko oporezivanje
 • Darko Oračić: Progresivno oporezivanje dohotka i parcijalne ponude rada
 • Vinko Barić: Ekonomski položaj obrazovanja u Republici Hrvatskoj

OSVRTI

 • Predrag Bejaković: Nije dovoljno samo smanjiti poreze i provesti deregulaciju - Sažetak rasprave o projektu Neslužbeno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj

POJMOVNIK

 • Predrag Bejaković: Pranje novca

PRIKAZI

 • Jure Šimović: Javne financije / Barbara Jelčić. Zagreb: Informator, 1997
 • Predrag Bejaković: Osnove prava okoliša / Olivera Lončarić-Horvat... (et.al.). Zagreb: Organizator, 1997.
 • Marijana Pavić: Macroeconomic stabilization in transition economies / Mario I. Blejer and Marko Škreb, eds. Cambridge: University Press, 1997.
 • Ivan Vuković: Osnove ekonomije / Đuro Benić. Zagreb: Školska knjiga, 1996.

Br. 4/1997
ČLANCI

 • Barbara Jelčić, Božidar Jelčić: Harmonizacija u oporezivanju
 • Franz Žibert: Proces učinkovitog zadovoljavanja javnih dobara
 • Mirjana Pejić-Bach: Kvantifikacija rizika investiranja u obveznice
 • Ante Žigman: Kretanje realnog efektivnog tečaja kune temeljem jediničnog troška rada u Hrvatskoj

POJMOVNIK

 • Marina Kesner-Škreb: Stope poreza na dohodak

PRIKAZI

 • Olivera Lončarić-Horvat: Finančno pravo in javne financije / Franz Pernek. MAribor: Pravna fakulteta v Mariboru, 1997.
 • Marina Ralašić: World Development Report 1997: The State in Changing World. New York: International Bank of Reconstruction and Development: The World Bank, Oxford University Press, Inc., 1997.
 • Željka Kordej-DeVilla: Public Economiecs and the Environment in an Imperfect World / Lans Bevenberg, Sijbren Cnossen. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1997.
 • Marijana Pavić: World Economic Outlook, May 1997. Washington, DC: International Monetary Fund, 1997.
 • Zoran Bubaš: Taxing Ourselves: a Citizen's Guide to the Great Debate Over Tax Reform / Joel Slemrod, John Bakija. Cambridge: The MIT Press, 1996.

Br. 5-6/1997
ZNAČAJ NESLUŽBENOG GOSPODARSTVA U TRANZICIJI

 • Edgar L. Feige: Neslužbena gospodarstva u tranziciji - nepoštivanje propisa i institucionalne promjene
 • Svetlana Glinkina: Osobitosti neslužbenoga gospodarstva tijekom tranzicije
 • Daniel Daianu, Lucian Albu: Institucije, napetost i neslužbeno gospodarstvo
 • Maria Lacko: Međunarodna usporedba sivih gospodarstava Višegradskih zemalja - Mjerenje potrošnjom električne energije domaćinstava
 • Maria Lacko: Jesu li točni podaci o potrošnji električne energije - Povećana potrošnja električne energije i neslužbeno gospodarstvo u postsocijalističkim zemljama
 • Endre Sik: Prostorni raspored neslužbenih tržnica i neslužbenih stranih trgovaca u suvremenoj Mađarskoj
 • Malgorzata Kalaska, Janusz Witkowski: Neprijavljeni rad
 • Ivo Bićanić, Katarina Ott: Neslužbeno gospodarstvo u Hrvatskoj - uzroci, veličina i posljedice
 • Marta Muco: Učinak neslužbenog financijskog sektora na albansku krizu 1996-1997. god.
 • Krassen Stanchev, Lucheazar Bogdanov: Specifičnosti bugarskoga neslužbenog gospodarstva
 • Lyubov Ledomska: Korupcija i razvoj - primjer Ukrajine
 • Roger Bowles: Porezna politika, porezna utaja i korupcija u tranzicijskim gospodarstvima
 • Cedric Sandford: Politike smanjivanja porezne evazije
 • Pawel Glikman: Načini i posljedice legalizacije sivog gospodarstva


POJMOVNIK

 • Josip Kregar: Korupcija
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija