Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Financijska teorija i praksa
 
Vol. 19 (1995)

Br. 1/1995
ČLANCI

 • Eugen Pusić: Poslovi uprave
 • Branko Hadjina i Ivo Sever: Optimalno oporezivanje potrošnje i troškovi oporezivanja u Republici Hrvatskoj
 • Dubravka Jurlina-Alibegović: Važnost jačanja financijske discipline u gospodarstvima u tranziciji
 • Ivan Vuković: Financiranje znanstveno istraživačke djelatnosti u europskim zemljama
 • Srđan Kliska: Oporezivanje prihoda od autorskih djela - prikaz propisa
 • Katarina Bandalović: Porez na dobit u novom hrvatskom poreznom sustavu

POJMOVNIK

 • Marina Kesner Škreb: Načela oporezivanja

PRIKAZ

 • Božidar Jelčić: Javne financije i finančno pravo : splošni del / Franc Pernek. Maribor : Pravna fakulteta, 1994.
 • Božidar Jelčić: Teorija javnih financ / Franc Žibert. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1993.

Br. 2/1995
ČLANCI

 • Božidar Jelčić: Porez na dodanu vrijednost s posebnim osvrtom na stope
 • Dubravka Jurlina-Alibegović: Nefiskalni instrumenti za financiranje lokalnih i regionalnih investicija
 • Zoran Bubaš: Municipalne obveznice
 • Ljerka Morović-Pavić: Financiranje u komunalnom gospodarstvu - osvrt na Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Katarina Bandalović: Položaj vjerskih zajednica u Hrvatskoj i nekim zapadnim zemljama

POJMOVNIK

 • Marina Kesner Škreb: Subvencija

PRIKAZ

 • Dubravka Jurlina-Alibegović: Fiscal equalization for state and local government finance / John E. Anderson. Westport ; Connecticut ; London : Praeger, 1994.

Br. 3/1995
ČLANCI

 • Eugen Pusić: Ustrojstvo uprave
 • Vladimir Stipetić i Ivo Vajić: Beno Kotruljević i poduzetništvo na Jadranu u prvoj polovici XV. stoljeća
 • Hrvoje Arbutina: Teorijsko-normativna analiza instituta tuzemnog obveznika poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
 • Nikola Vukić: Zastara potraživanja porezne obveze
 • Marko Krajina: Državne vrijednosnice i/ili vrijednosnice središnje banke pri provođenju operacija na otvorenom tržištu - hrvatska dilema sutrašnjice
 • Sandra Švaljek: Deficit državnog proračuna - načini i svrhe mjerenja

PRIJEVOD

 • Vito Tanzi: Ekonomske promjene i politike koje potiču dugoročni rast

POJMOVNIK

 • Marina Kesner-Škreb: Izbjegavanje i utaja poreza

PRIKAZI

 • Katarina Ott: Postwar economic reconstruction and lessonsfor the east today / Rudiger Dornbusch, Wilhelm Noelling and Rischard Layard, eds. Cambridge ; London : The MIT Press, 1993.
 • Marina Ralašić: Government securities and debt management in the 1990s / Gunter Broker. Paris : OECD, 1993.

Br. 4/1995
ZNAČAJ NESLUŽBENOG GOSPODARSTVA U GOSPODARSKOJ TRANZICIJI

 • Eugen Pusić: Kvaliteta ljudi u upravi
 • Manfred Rose i Rolf Wiswesser: Promjena cjelokupnog poreznog sustava u smjeru neutralnosti u odlučivanju i efikasnosti - iskustva stečena sudjelovanjem u hrvatskoj poreznoj reformi devedesetih godina
 • Predrag Bejaković: Metode mjerenja i fenomen sive ekonomije u Hrvatskoj
 • Daniel Deak: Nastajuće pravo oporezivanja društava kapitala u Mađarskoj u svjetlu usklađivanja poreza u Europskoj uniji

POJMOVNIK

 • Marina Kesner-Škreb: Mirovinsko osiguranje

PRIKAZ

 • Zoran Bubaš: Regulation forrevenue, the political economy of land use exactions / Alan A. Altshuler, Jose A. Gomez-Ibanez, Arnold M. Howitt. Washington, DC. : The Brookings Institution, 1993.

Br. 5/1995
INTERVENCIJA DRŽAVE U POTICANJU GOSPODARSKE AKTIVNOSTI U TRŽIŠNIM PRIVREDAMA


Br. 6/1995
ČLANCI

 • Marijana Pavić: Utjecaj deviznih transakcija na domaća novčana tržišta
 • Josip Stanić: Određivanje naknade prema prijedlogu Zakona o odšteti za oduzetu imovinu: kvantitativno-analitički aspekti
 • Željko Bežovan: Privatne neprofitne organizacije i njihova uloga u privatizaciji javnih službi
 • Zdenka Gogala: Neke značajke i postavke teorije selekcije portfolija
 • Dušanka Franičević-Grubić: Reguliranje pravnih i financijskih odnosa Republike Hrvatske i Europske investicijske banke na temelju sukcesije
 • Vladimir Krtalić: Njemački sustav stambene štednje

POJMOVNIK

 • Marina Kesner-Škreb: Porez na dodanu vrijednost

OSVRTI

 • Božidar Jelčić: Ponovno o stopama poreza na dodanu vrijednost II - odgovor Bruni Schönfelderu

PRIKAZ

 • Bože Mimica: Numizmatička povijest Dubrovnika. Histora ragusina in nummis / Lujo Maregetić. Rijeka ; Zagreb : Arhiv HAZU : Mladinska knjiga, 1994.
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija