Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Carinski vjesnik je stručni časopis koji izlazi od 1992. godine. Objavljuje članke o carinskim sustavima Republike Hrvatske i Europske unije, o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu,  trošarinama, o carinskoj praksi, propise, naputke Carinske uprave, pitanja i odgovore te sudsku praksu. Časopis izlazi periodično, najmanje deset brojeva tijekom godine.

Uredništvo: (+385 1) 4886 446

ISSN 1330-0911

Godišnja pretplata 768,40 kn On-line narudžba 

  

Br. 1  Br. 2  Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6  Br. 7 Br. 8 Br. 9  Br. 10 Br. 11

Carinski vjesnik, br. 1/2017.

TEMA BROJA

 • Bosiljko Zlopaša: Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije u 2017. godini

CARINSKI PROPISI

 • Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (I): Pravni i operativni kontekst, tretman odobrenja i jamstava i opće uredenje

CARINSKA PRAKSA

 • Zdravko Adamović: Male destilerije: uvodenje novog instituta u hrvatsko trošarinsko zakonodavstvo
 • Helena Mlinarić: Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2016. godinu
 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi za ublažavanje boli

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 2/2017.

TEMA BROJA

 • Mario Demirović: Novele trošarinskih propisa kao dio cjelovite porezne reforme

CARINSKI PROPISI

 • Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (II): Borba protiv prijevara i problemi u praksi
 • Samanta Mazzi: Pogodnosti ovlaštenog gospodarskog subjekta propisane Carinskim zakonikom Unije s naglaskom na pojednostavn jenjima

CARINSKA PRAKSA

 • Irena Šćulac i Branka Tuđen: Carinska vrijednost trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala
 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 3/2017.

TEMA BROJA

 • Ljubica Galić: Jedinstvena odobrenja za posebne postupke

CARINSKI PROPISI

 • Alen Benazić: Evaluacija uredenja držanja i kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u Europskoj uniji (III): Kretanje specifičnih proizvoda i povezanost carinskih i trošarinskih postupaka
 • Marina Vladika: Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozilaposebnim porezom

CARINSKA PRAKSA

 • Samanta Mazzi: Praćenje i ponovna procjena statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi od plastičnih masa

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 4/2017.

TEMA BROJA

 • Željka Marinović, Sanja Kudrna Draženović i Vesna Bratko: Trošarinsko oporezivanje duhanskih proizvoda: grijani duhanski proizvod, e-tekućina i novi duhanski proizvodi

CARINSKI PROPISI

 • Zvonimir Marinović: Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i pravo Europske unije

CARINSKA PRAKSA

 • Zdravko Adamović: Tržište vina u Republici Hrvatskoj: statistički pokazatelji proizvodnje i prometa vina u 2015. i 2016. s osvrtom na Europsku uniju
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

VANJSKI SURADNICI

 • Ladislava Čelar: Uskladeno zakonodavstvo Europske unije u području proizvoda
 • Davor Galinec: Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske u 2016. godini: usporavanje izvoza i porast deficita
 • Saša Subotić: »Olakšavanje trgovine i transporta 2016.« − Programsko izvješće o educiranju gospodarstvenika

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 5/2017.

TEMA BROJA

 • Alen Benazić: Oblici prijevara u carinskom postupku 42

PROPISI

 • Bosiljko Zlopaša: Nove olakšice pri kretanju domaćih roba preko neumskog koridora
 • Lilijana Palić: Odredenje područja na kojima djeluju područni carinski uredi i carinski uredi

CARINSKA PRAKSA

 • Helena Mlinarić: Mali proizvodači vina: posebnosti kretanja vina na jedinstvenom europskom tržištu, u skladu s trošarinskim zakonodavstvom
 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: grickalice za pse

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Kretanja u platnoj bilanci Republike Hrvatske u 2016. godini: suficit tekućeg računa gotovo prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 6/2017.

TEMA BROJA

 • Mario Demirović: Bitne značajke sustava osiguranja plaćanja trošarinskog duga

PROPISI

 • Željka Marinović: Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića

CARINSKA PRAKSA

 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 7/2017.

TEMA BROJA

 • Ljubica Galić: Prijenos prava i obveza u okviru odobrenja za posebne postupke

PROPISI

 • Melita Buljan: Novine u obračunu i primjeni postupka unutarnje proizvodnje
 • Mihaela Kleković: Novosti u pojednostavnjenim postupcima deklariranja sukladno Carinskom zakoniku Unije

CARINSKA PRAKSA

 • Branka Tuđen: Izjava dobavljača i izmjene Provedbene uredbe 2015/2447 od 14. lipnja 2017.
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: brtve

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 8/2017.

TEMA BROJA

 • Alen Benazić: Porezna zastara s aspekta Carinske uprave

PROPISI

 • Berislav Cerovečki i Zdravko Adamović: Pregled aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Direktive Vijeća 92/83/EEZ o uskladivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

CARINSKA PRAKSA

 • Željka Marinović: Trošarina na etilni alkohol i poslovanje male destilerije
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: proizvodi od krumpira

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 9/2017.

TEMA BROJA

 • Zvonimir Marinović i Nevenka Babić: Analiza učinaka izmjena Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

PROPISI

 • Mario Demirović: Načelo razmjernosti u kontekstu regulacije i primjene trošarinskih i poreznih propisa
 • Miljenko Hajnić: Provjera robe i predmeta u carinskim postupcima putem Schengenskog informacijskog sustava SIS II

CARINSKA PRAKSA

 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: plastični spremnici

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Unatoč poboljšanoj pokrivenosti uvoza izvozom povećan je vanjskotrgovinski deficit u 2017.

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 10/2017.

TEMA BROJA

 • Zdravko Adamović i Sanja Horvat: Analiza prihoda od trošarina i prihoda od posebnog poreza s osvrtom na efekt sezonalnosti

PROPISI

 • Irena Šćulac: Franšiza i novo Savjetodavno mišljenje (4.17) Odbora za carinsku vrijednost Svjetske carinske organizacije
 • Vesna Kumpar-Tasevski: Plavi dizel Σ razlozi označavanja i uvjeti stavljanja u promet

CARINSKA PRAKSA

 • Branka Tuđen: Nepovlašteno podrijetlo robe
 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razna vozila

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista

Carinski vjesnik, br. 11/2017.

TEMA BROJA

 • Mario Demirović i Damir Mataga: Načelo oportuniteta (svrhovitosti) prekršajnog progona u postupanju carinske službe

PROPISI

 • Zvonimir Marinović: Pojam prebivališta u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila i sudska praksa Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
 • Marina Vladika i Lilijana Palić: Oporezivanje kave posebnim porezom
 • Dajana Javor-Trubić i Damir Mataga: Novi Zakon o koncesijama s naglaskom na novine u području provedbe nadzora

CARINSKA PRAKSA

 • Ljubica Galić: Puštanje u slobodan promet medicinskih proizvoda
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajna lista
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija