Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 9 (2000)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10-11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Zaštitna kamata za 1999. godinu
 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oporezivanje usluga inozemnih banaka i tvrtki PDV-om u Hrvatskoj
 • Josip Nejašmić: Postupanje sa zahtjevima drugih državnih tijela glede prisilne naplate javnih prihoda
 • Slavica Balaško: Porez na potrošnju

Porezni vjesnik, br. 2/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Uputa za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza (trošarine) na kavu
 • Josip Nejašmić: Godišnja porezna izvješća neprofitnih organizacija
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Pojam rezidenta
 • Anto Bajo: Struktura fiskalne prilagodbe : ključ njezina dugoročnog uspjeha
 • Alan Miler: Oporezivanje i carine - pogled unaprijed

Porezni vjesnik, br. 3/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Božo Smirčić: Porezno priznati izdaci i oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti
 • Anica Šola: Seminar OECD-a: "Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja"
 • Damir Ocvirk: Oporezivanje dobiti za 1999. i izmjene u MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja
 • Predrag Bejaković: Tax Avoidance and Rule of Law

Porezni vjesnik, br. 4/2000

 • Pitanja o odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Kuliš: Vrste poreza u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske
 • Zdravka Barac: Porezna oslobođenja i nulta stopa u sustavu PDV-a
 • Zvonko Sedmak: Porezne obveze pri uvozu i prodaji (isporuci) naftnih derivata
 • Božo Lelas: Načelo oporezivanja dohotka prema gospodarskoj snazi
 • Ivana Jakir i Ivana Maletić: Proračunski korisnici u sustavu oporezivanja dobiti

Porezni vjesnik, br. 5/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u
 • Oskar Cukrov: Promišljanja o PDV-u u novim carinsko-pravnim okolnostima
 • Zvonko Sedmak: Porezno opterećenje naftnih derivata (Hrvatska - Europa)
 • Željko Dominis: Primjena Zakona o posebnom porezu na promet luksuznih proizvoda u carinskom postupku te putničkome i poštanskom prometu
 • Josip Nejašmić: Porezni poslovi i porezna tajn

Porezni vjesnik, br. 6/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zrinka Akrap: Promjene u oporezivanju posebnim porezima
 • Tomo Šnajder: Poslovi Porezne uprave pri ubiranju doprinosa za financiranje izvanproračunskih fondova
 • Stanko Zorica i Štefica Crvenković: Plaćanje poreznih obveza i povrati više plaćenih ili preknjiženje pogrešnih pogrešnih uplata o kojima analitičke evidencije vodi Porezna uprava
 • Katica Amidžić Peročević: Primjena Primjena Zakona o PDV-u pri unosu dobara u društvo i prijenosu gospodarske cjeline
 • Josip Nejašmić: Opća pravila postupka nadzora poreza na dobit
 • Hana Polackova: Potencijalne obveze države - prijetnja fiskalnoj stabilnosti


Porezni vjesnik, br. 7/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Naputak o organizaciji i vođenju poslova naplate doprinosa
 • Nadzor stavljanja u promet i zakonita obilježavanja duhanskih proizvoda
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Božo Lelas: Plaće u 2000. godini i neke novine u njihovu oporezivanju
 • Katica Amidžić Peročević: Primjena Zakona o PDV-u pri statusnim promjenama, likvidaciji i stečaju
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih usluga
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Pojam stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Predrag Bejaković: "Podzemne" ekonomije u tranzicijskim zemljama : prikaz knjige


Porezni vjesnik, br. 8/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Damir Ocvirk: Neki porezni aspekti u novoutemeljenu financijskom "Izvještaju o svim promjenama glavnice"
 • Ivana Jakir i Ivana Maletić: Proračunski korisnici u sustavu PDV-a
 • Alan Miler: Ustrojstvo poreznih sustava u Europskoj uniji
 • Predrag Bejaković: Javne financije, Javne financije u Hrvatskoj : prikazi knjiga


Porezni vjesnik, br. 9/2000

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Porez na dodanu vrijednost u građevinskoj djelatnosti
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Izvješće o osnivanju Savjeta za porezni sustav
 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a, poreza na promet nekretnina, poreza na imovinu i poreza na dohodak u prometu nekretnina
 • Božo Smirčić: Što sve umanjuje osnovicu za oporezivanje dobiti?
 • Stanko Zorica i Štefica Crkvenović: Izvješćivanje o obvezama, naplatama, povratima i preknjiženjima doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te zapošljavanje
 • Vjekoslav Bratić: Mala gospodarstva u svijetu globalizacije i uloga multilateralnih investicijskih fondova
 • Predrag Bejaković: Stanje u reformi mirovinskog sustava Hrvatske


Porezni vjesnik, br. 10-11/2000

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Vesna Brdovnik: Prikaz izmjena u Zakonu o porezu na dohodak
 • Božo Lelas: Oporezivanje plaća u 2001. godini
 • Ilija Josić: Detaširani uposlenici u sustavu mirovinskog osiguranja
 • Dubravka Sekulić Grgić: Novi Zakon o porezu na dobit
 • Božo Lelas: Izmjene u Zakonu o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
 • Katica Amidžić Peročević: Zakon o poreznom savjetništvu
 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a, poreza na promet nekretnina, poreza na imovinu i poreza na dohodak u prometu nekretnina (II)
 • Josip Supić: Naplata općinskih i gradskih poreza
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Izmjene OECD-ova modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Danijela Kuliš: I nakon smrti ostaje porezna obveza - oporezivanje ostavine i nasljedstva
 • Vjekoslav Bratić: Venture kapital i osnivanje high-tech kompanija u SAD
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija