Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 19 (2010)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2010

 • Uputa za provedbu Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zlatko Fabijančić, Renata Kalčić: Novosti u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • Tomo Šnajder: Prijeboj refundirane plaće i/ili isplaćene naknade plaće i duga za doprinose
 • Mario Hak: Oporezivanje pravnih sljednika
 • Irena Klemenčić: Ekološke naknade u Republici Hrvatskoj

Porezni vjesnik, br. 2/2010

 • Uputa o prijavi u Registar i brisanju iz Registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010.
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Uloga mišljenja u poreznom postupku
 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 2009. i obveze u 2010.
 • Štefica Crvenković, Stanko Zorica: Plaćanje, povrati više i preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza i drugih javnih davanja za čije je utvrđivanje i naplatu nadležna Porezna uprava
 • Marija Milošević: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s poreznog motrišta
 • Irena Klemenčić: Javnobilježničke naknade
 • Nikola Mijatović: Nova Uredba o provođenju europske Smjernice 112/06 o PDV-u

Porezni vjesnik, br. 3/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić, Jelena Korica: Procjene učinaka promjena poreznih politika uz pomoć porezno mikro-simulacijskih modela
 • Sanda Kapetanović: Prividni pravni poslovi
 • Ana-Mari Zudenigo Steinbauer: Pljenidba tražbina ovršenika
 • Marijana Vuraić-Kudeljan, Ivana Perić: Prijava nastanka porezne obveze poreza na promet nekretnina
 • Irena Klemenčić: Rudarske naknade

Porezni vjesnik, br. 4/2010

 • Uputa za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2009.
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Porezna suradnja država članica EU temeljem Direktive o oporezivanju dohotka od štednje (2003/48/EEZ)
 • Zdravko Vukšić: Nadzor gotovinskih transakcija prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Povećanje i smanjenje porezne osnovice pri oporezivanju dobiti
 • Irena Klemenčić: Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Porezni vjesnik, br. 5/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tajana Vrban: Važnost sklapanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Dubravka Sekulić Grgić, Lidija Karačić: Zaštita financijskih interesa Europske unije borbom protiv poreznih prijevara
 • Renata Kalčić, Maja Kolobarić: Financijske usluge i porez na dodanu vrijednost
 • Ilija Josić: Povrat poreza na dodanu vrijednost inozemnim poduzetnicima
 • Goran Križanac, Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa za 2009. s osnove druge djelatnosti - za paušaliste
 • Irena Klemenčić: Naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

Porezni vjesnik, br. 6/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezna tajna prema Općem poreznom zakonu
 • Tomo Šnajder: Doprinosi za osiguranike koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti
 • Sanda Kapetanović: Izuzimanja i skrivene isplate dobiti - inačice oporezivanja
 • Nada Petrović: Porezni akti i podnesci stranaka u poreznom nadzoru
 • Zdravko Vukšić: Slobodna (diskrecijska) ocjena u poreznom nadzoru
 • Irena Klemenčić: Energetske naknade

Porezni vjesnik, br. 7-8/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Dubravka Sekulić Grgić: Završeni pregovori s Europskom unijom za poglavlje 16-Porezi
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Što donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezima dohodak   
 • Ksenija Cipek i Marijana Herceg: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
 • Ilija Jošić: Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
 • Marica Houška: Status investicijskih fondova u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Tomo Šnajder i Jasna Prepeljanić: Doprinosi za obvezna osiguranja – analiza učinaka i statistika naplate
 • Irena Klemenčić: Naknade za posebne kategorije otpada

Porezni vjesnik, br. 9/2010

 • Upute o jedinstvenome postupanju pri naplati upravnih pristojba
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - osvrt
 • Renata Kalčić, Ana Pavletić: Zdravstvene i obrazovne usluge u sustavu PDV-a
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke i poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
 • Mario Hak: Porezni položaj javnih bilježnika
 • Goran Kižanac, Jasna Prepeljanić: Obveza doprinosa za 2009. s osnove druge djelatnosti- obveznici poreza na dobit
 • Ante Rončević: Radio-televizijska pristojba

Porezni vjesnik, br. 10/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Nada Petrović: Sudjelovanje poreznih obveznika i drugih osoba u utvrđivanju činjenica u poreznom nadzoru
 • Tomo Šnajder: Doprinosi u prihodima državnog proračuna
 • Helena Blažić: Snižena stopa poreza na dobit za mala i srednja poduzeća
 • Sunčica Sović Digna: Sudjelovanje Porezne uprave Republike Hrvatske u aktivnostima IOTA-e
 • Zdravko Vukšić: Uporaba ISO-standarda u nadzoru poreza na dobit
 • Irena Klemenčić: Naknade Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Porezni vjesnik, br. 11/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Renata Kalčić i Ana Pavletić: Porez na dodanu vrijednost i usluge u kulturi
 • Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek i Maja Bartolić: Promjene u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Nada Petrović: Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije trgovačkog društva
 • Srebrenka Pečenjak: Usluge unutar grupe i transferne cijene
 • Irena Klemenčić: Školarine na privatnim visokim učilištima

Porezni vjesnik, br. 12/2010

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Marica Houška: Novosti u tiskovinama OECD-a u 2010.
 • Zdravko Vukšić: Otkrivanje fiktivnih poslova pri poreznom nadzoru
 • Marija Milošević: Porezni aspekt stalnih sudskih procjenitelja
 • Sanda Kapetanović: Porezni jaz u Švedskoj
 • Jadranka Brlić: Obavljanje platnih usluga prema novome Zakonu o platnom prometu
 • Predrag Bejaković: Uloga ekoloških poreza i drugih poticaja na smanjenje zagađivanja
 • Irena Klemenčić: O cijenama parkiranja
 • Martina Fabris: Popis radova objavljenih u časopisu Porezni vjesnik" u 2010. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija