Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 15 (2006)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

Porezni vjesnik, br. 1/2006

 • Uputa o postupanju pri promjeni metode utvrđivanja porezne osnovice – prijelaz s poreza na dohodak na porez na dobit
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Izmjene u pravilniku o porezu na dodanu vrijednost
 • Božo Lelas, Ksenija Cipek: Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza
 • Zdravko Vukšić: Oporezivanje nerezidenata u slobodnim zonama porezom na dobit
 • Andreja Novak Škarec: Oporezivanje partnerstva – transparent association
 • Zoran Janičev: Program tehničkih aktivnosti IOTA-e u 2006
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Porezni studij

Porezni vjesnik, br. 2/2006

 • Uputa o obveznom osiguranju i obvezama doprinosa za osiguranje pomoraca članova posade broda hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi
 • Uputa o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Tajana Berdik, Andreja Novak Škarec: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1. siječnja 2006.
 • Zdravka Barac: Obračunavanje i plaćanje PDV–a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad
 • Berislav Matković: Evidencije o utrošku brašna u proizvodnji pekarskih proizvoda
 • Ivanka Szabo–Živković: Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane pića i napitaka
 • Nada Petrović: Obračun naknada, doprinosa i članarina za 2005. i obveze u 2006. godini
 • Uputa o obveznom osiguranju i obvezama doprinosa za osiguranje pomoraca članova posade broda hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi
 • Zdravko Vukšić: Dostava akata poreznog nadzora
 • Predrag Bejaković: Prikaz knjige: O korupciji i ispunjavanju poreznih obveza

Porezni vjesnik, br. 3/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Porezne olakšice: osvrt na porezno priznate premije osiguranja i osobni odbitak
 • Anto Bajo, Lucija Barić: Visoka učilišta i znanstveni instituti u sustavu oporezivanja
 • Nikola Mijatović: Porez na drugi stan u Njemačkoj
 • Predrag Bejaković: O iskustvima i značenju Udruženja poreznih obveznika
 • Danijela Medak Fell: Prikaz: International Academic Forum on Flat Tax Rate

Porezni vjesnik, br. 4/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezna izjava i prokazni popis imovine u poreznomu ovršnom postupku
 • Nada Petrović: Porezni i računovodstveni aspekt trgovačke djelatnosti (I)
 • Zdravko Vukšić: Osobni troąkovi (su)vlasnika - izuzimanja
 • Gordana Krošnjar: Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
 • Gordana Marić: Dostavljanje elektroničkih PDV-obrazaca - ePDV
 • Aleksander Vranko: Povijest poreznih analiza u Hrvatskoj od 1900. do Prvog svjetskog rata

Porezni vjesnik, br. 5/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Naknade za službena putovanja u sustavu poreza na dohodak - oslobođenje od plaćanja poreza i utvrđivanje drugog dohotka
 • Nada Petrović: Porezni i računovotstveni aspekt trgovačke djelatnosti (II)
 • Zdravka Barac: Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima kad izlažu na sajmovima u Hrvatskoj
 • Dubravka Sekulić Grgić: Europsko zakonodavstvo o izravnim porezima

Porezni vjesnik, br. 6/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Šimo Ivanetić: Nadzor poreznog obveznika u stečaju
 • Berislav Matković: Porezni tretman manjka
 • Tomo Šnajder: Radni i socijalni status pomoraca
 • Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije

Porezni vjesnik, br. 7/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih usluga u 2006. godini
 • Ksenija Cipek: Porez na dohodak – neoporezive naknade, nagrade, potpore i ostali primici
 • Berislav Matković: Bjanko-zadužnica prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
 • Irena Anić: Odgađanje ovrhe u poreznom postupku
 • Zdravko Vukšić: Računovodstvo i porezno motrište u vezi s ulaganjem na tuđoj imovini

Porezni vjesnik, br. 8/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zakon o računovodstvu s motrišta kaznene i prekršajne odgovornosti
 • Katica Amidžić Peročević: Posljednje izmjene Zakona o porezu na dobit usklađuju fiskalnu s pravnom stečevinom EU
 • Nada Petrović: Obračunska plaćanja
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih agencijskih usluga PDV-om u 2006.
 • Hrvoje Šimović: Prikaz knjige «Financijske teme i dileme»

Porezni vjesnik, br. 9/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Stečaj nad imovinom obrtnika (neke dvojbe u praksi)
 • Šimo Ivanetić: Brisovno očitovanje
 • Berislav Matković: Porez na kuće za odmor (osvrt na sudsku praksu – primjenu Zakona)
 • Nada Petrović: Likvidacija trgovačkog društva
 • Zdravko Vukšić: Izrada i gradnja dugotrajne imovine u vlastitoj izvedbi
 • Prilog: Etički kodeks državnih službenika», priredili Mate Jurić i Ljiljana Jagatić

Porezni vjesnik, br. 10/2006

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Porezno rješenje
 • Irena Anić: Sudionici ovrhe u poreznom pravu
 • Zdravko Vukšić: Trajanje poreznog nadzora
 • Nada Petrović: Oporezivanje ugostiteljske djelatnost

Porezni vjesnik, br. 11/2006

 • Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Porezne uprave za 2006.
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Ksenija Cipek: Stipendije u sustavu poreza na dohodak
 • Katica Amidžić Peročević: Vrijednosna usklađenja potraživanja i otpis potraživanja u porezu na dobit
 • Damir Ocvirk: Oporezivanje dobitka u Finskoj
 • Nada Petrović: Računovodstveni i porezni aspekt tečajnih razlika
 • Marijana Vuraić Kudeljan: Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina
 • Nikola Mijatović: Porez na nekretnine u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 12/2006

 • Dubravka Sekulić Grgić: Aktualnosti u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji za područje poreza
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a na božićne i novogodišnje aranžmane i izlete
 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Porezne olakšice u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit
 • Katica Amidžić Peročević: Stalne i privremene razlike za koje se ispravlja osnovicu poreza na dobit
 • Popis radova objavljenih u časopisu „Porezni vjesnik“ u 2006. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija