Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 12 (2003)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Porezni vjesnik, br. 1/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Zakon o izmjenama i dopunama OPZ-a
 • Berislav Matković: Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku
 • Vesna Brdovnik: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • Vesna Brdovnik: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Nada Petrović: Obračun doprinosa i članarina za 2002. i obveze u 2003.
 • Zrinka Vrhovski: Porezno savjetništvo u Republici Hrvatskoj
 • Popis objavljenih radova u časopisu "Porezni vjesnik" u 2002. godini

Porezni vjesnik, br. 2/2003

 • Uputa o utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Katica Amidžić-Peročević: Oporezivanje inventurnih razlika
 • Zdravka Barac: Obračunavanje poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko-osiguranja
 • Srebrenka Pečenjak: Porez na dobit po odbitku
 • Zdravko Vukšić: Timski rad u poreznom nadzoru velikih obveznika
 • Zoran Janičev: I Porezna uprava RH u članstvu IOTA-e
 • Mihaela Pitarević: Forum o fiskalnoj decentralizaciji
 • Nikola Mijatović: Postanite porezni savjetnik!

Porezni vjesnik, br. 3/2003

 • Uputa o utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Plaćanje poreza i kamata
 • Katica Amidžić-Peročević: Podsjetnik za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2002.
 • Mirjana Vučinić: Prihodi i rashodi od kapitala i utjecaj na oporezivanje dobiti
 • Ivan Lovrić: Porezni aspekti u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
 • Gordana Jelinek-Krošnjar: Obrazovanje službenika Porezne uprave
 • Vjekoslav Bratić: Pero Jurković: Javne financije - prikaz knjige

Porezni vjesnik, br. 4/2003

 • Naputak o podnošenju porezne prijave za kuće za odmor, neizgrađena građevna zemljišta, neobrađena obradiva poljoprivredna zemljišta i neiskorištene poduzetničke vještine
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Izmjene u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost u vezi s unutarnjom proizvodnjom
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Porezni poticaji za istraživanje i razvoj u nekim državama uz osvrt na rješenja u RH
 • Tomo Šnajder: Doprinosi za obvezna osiguranja
 • Josip Nejašmić: Oporeziv i neoporeziv trgovački gotovinski promet - plaćanje gotovinom u 2003. godini
 • Srebrenka Pečenjak, Mirjana Vučinić: Uračunavanje poreza plaćenih u inozemstvu

Porezni vjesnik, br. 5/2003

 • Uputa o obračunu PDV-a na usluge iznajmljivanja soba i apartmana posredstvom agencija
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Lucija Barić: Ovršni postupak u poreznom pravu i pojam ovrhe
 • Josip Nejašmić: Utjecaj izmjena i dopuna poreza na dohodak na isplate primitka u gotovini
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora s računovodstvenog i poreznog motrišta
 • Nikola Mijatović: Porez na nasljedstva i darove u Njemačkoj

Porezni vjesnik, br. 6/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Zaključivanje ugovora o nagodbi radi plaćanja obveza prema državi
 • Josip Nejašmić: Pravni, ekonomski i porezni položaj crkve (vjerskih zajednica)
 • Vesna Brdovnik, Lidija Bijelonjić: Paušalno oporezivanje dohotka
 • Božidar Jelčić: Promjene u oporezivanju nasljedstva i darova
 • Damir Ocvirk: Porezno priznat trošak nabave službene odjeće javnog bilježnika
 • Ilija Braovac: Kratak prikaz rada Savjeta za porezni sustav


Porezni vjesnik, br. 7/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Dostavljanje poreznog akta
 • Nada Petrović: Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa
 • Mira Dimitrić: Kvalitativna analiza troškova ispunjavanja porezne obveze u Republici Hrvatskoj - za poduzeća
 • Josip Nejašmić: Pravni, ekonomski i porezni položaj crkve (vjerskih zajednica) II
 • Nikola Mijatović: Financijsko pravo i financijska znanost - prikaz knjige


Porezni vjesnik, br. 8/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Pojam i značajke porezno-dužničkog odnosa
 • Zvonko Sedmak: Ispunjavanje porezne obveze
 • Ivana Maletić, Ivana Jakir Bajo: Proračuni i proračunski korisnici u sustavu PDV-a
 • Mira Dimitrić: Troškoviispunjavanja porezne obveze - usporedba poduzeća s obrtnicima i slobodnim zanimanjima
 • Ilija Braovac: Prijedlozi za doradu propisa o doprinosu za obvezna osiguranja
 • Nada Petrović: Oporezivanje zaklada i fundacija

Porezni vjesnik, br. 9/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a u nenaplaćenih izvoznih isporuka
 • Josip Nejašmić: Zapisnik kao osnova porezno-upravnom nadzoru (primjer PDV-a)
 • Damir Ocvirk: Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
 • Zdravko Vukšić: Poslovi Porezne uprave pri obračunu i naplati spomeničke rente
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenković: Utvrđivanje, naplata i evidencija doprinosa za obvezna osiguranja
 • Aleksandar Vranko: Japanski porezni sustav
 • Predrag Bejaković: Financiranje visokog školstva i znanosti - prikaz knjige


Porezni vjesnik, br. 10/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Utvrđivanje porezne obveze
 • Tomo Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
 • Josip Nejašmić, Milivoj Friganović: Oporezivanje dohotka liječnika opće medicine (ugovorne privatna praksa)
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Izmjene Zakona o porezu na dobit - novi oblici poreznih poticaja istraživanju i razvoju
 • Nada Petrović: Troškovi službenog puta u zemlji i inozemstvu
 • Josip Begonja: Obračun PDV-a u pslovanju putničkih agencija


Porezni vjesnik, br. 11/2003

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravko Vukšić: Porezno određenje prehrane djelatnika
 • Božo Lelas, Marijana Vuraić: Način ubiranja spomeničke rente što je se plaća na ukupan prihod
 • Berislav Matković: Zadužnica kao sredstvo osiguranja plaćanja
 • Josip Nejašmić: Plaćanje gotovinom i na žiro-račun te ispostavljanje računa nakon usklađenje s propisima Europske unije
 • Propisi za pripremu stručnog ispita za službenike financijske struke u tijelima državne uprave
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija