Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Porezni vjesnik
 
Vol. 10 (2001)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11 Br. 12

 

 
Porezni vjesnik, br. 1/2001

 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Pravilnik o porezu na dobit
 • Obrasci uz pravilnike o porezu na dohodak i dobit

STRUČNI ČLANCI

 • Vesna Brdovnik: Obrazloženje uz novi Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dubravka Sekulić Grgić: Porez po odbitku - oporezivanje nerezidenata i način ubiranja poreza ili zadržani porez (witholding tax)
 • Katica Amidžić Peročević: Pravilnik o porezu na dobit (predujmovi)
 • Bruna Kašnjar: Porez po odbitku - primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog   oporezivanja
 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Pitanja i odgovori o porezima

Porezni vjesnik, br. 2/2001

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Zaštitna kamata za 2000. godinu
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih usluga u 2001. godini
 • Željko Dominis: Uvoz osobnih automobila prema novim poreznim propisima i Carinskoj tarifi za 2001. godini
 • Oskar Cukrov: Promišljanja o PDV-u u novim carinsko-pravnim okolnostima (II. dio)
 • Vesna Brdovnik: Prelazak s određivanja dobiti na određivanje dohotka
 • Josip Begonja: Neke novine u Zakonu o područjima posebna državne skrbi
 • Bruna Kašnjar i Anica Šola: Oporezivanje naknada za autorska prava prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Željko Kaselj: Reforma prekršajnog prava: vođenje postupka pred upravnim tijelima
 • Alan Miler: OECD - kolektivni dogovor o uklanjanju štetne porezne prakse

Porezni vjesnik, br. 3/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Mirko Budić: Porezna zastara
 • Josip Supić: Dostavljanje poreznih akata
 • Berislav Matković: Provođenje ovrhe pljenidbom novčane tražbine ovršenika
 • Božo Lelas: Dohodak od drugih samostalnih djelatnosti - utvrđivanje dohotka i plaćanje predujmova
 • Damir Ocvirk: Skriveni transferi dobiti
 • Vjekoslav Bratić: Slatke brige predsjednika Busha
 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Pitanja i odgovori o porezima

Porezni vjesnik, br. 4/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Kuliš: Vrste poreza u fiskalnom sustavu Republike Hrvatske
 • Ivan Lovrić: Neke teškoće u primjeni Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Nada Petrović: Članarina turističkim zajednicama
 • Zdravko Vukšić: Porezni položaj slobodnih zona
 • Anica Šola: Oporezivanje dividendâ prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Aleksandra Antolić: Osvrt na izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
 • Vjekoslav Bratić: Visine stopa poreza na dobit u zemljama OECD-a

Porezni vjesnik, br. 5/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Kaznene prijave u ovršnom postupku prema Općem poreznom zakonu i Zakonu o trgovačkim društvima
 • Anto Tadić: Porezna zastara - utvrđivanje svote za otpis
 • Zdravka Barac: Oporezivanje PDV-om manjkova, kala, rastepa, loma i krađa
 • Ivan Lovrić: Ponovni osvrt na teškoće u tumačenju nekih odredba Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Robert Flass: Suradnja Porezne uprave i Hrvatske gospodarske komore u 2001. godini
 • Anica Šola: Oporezivanje kamata prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Popis područnih ureda Porezne uprave s ispostavama
 • Popis autora i članaka za 2000. godinu

Porezni vjesnik, br. 6/2001

 • Naputak u uskladi obrasca PK
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Josip Supić: Propisi o dostavljanju poreznih podataka
 • Ilija Josić: Primjena Zakona o posebnom porezu na alkohol
 • Nada Petrović: Ustrojstvo i poslovne knjige odvjetnika i javnih bilježnika
 • Željko Bešlić: Obavljanje djelatnosti kladionica
 • Bruna Kašnjar: Oporezivanje naknada za usluge što ih za društvo obavi zastupnik u inozemstvu prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Anica Šola: Oporezivanje dividendâ, kamata i naknada za autorska prava prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Porezni vjesnik, br. 7/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Oskar Cukrov: Nastanak obveze i obračun posebnoga poreza u određenim carinskim okolnostima /promišljanja/
 • Zdravka Barac: Izmjene u Pravilniku o PDV-u
 • Josip Supić: Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Ilija Braovac: Oporezivanje prometa plovila
 • Željko Bešlić: Posebne igre na sreću u igračnicama
 • Aleksandra Antolić: Novosti u financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - lokalni porezi

Porezni vjesnik, br. 8/2001

 • Naputak o obvezama u vezi s uvođenjem evidencija o većinskom vlasništvu u trgovačkima i povezanim društvima
 • Uputa o podnošenju i popunjavanju obrasca ID
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Božidar Jelčić: Porezni savjetnik
 • Mirjana Vučinić i Ana Galušić: Opći porezni zakon i Opća uputa o obavljanju inspekcijskog nadzora kod poreznih obveznika
 • Željko Kaselj: Provođenje prekršajnog postupka u Poreznoj upravi ("inkvizicija")
 • Vesna Brdovnik: Novi pravilnik o porezu na dohodak
 • Zdravka Barac: Izmjene u Zakonu o posebnom porezu na alkohol
 • Zdravko Vukšić: Auto-škole kao porezni obveznici

Porezni vjesnik, br. 9/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Uvjeti za provedbu ovrhe
 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a pri privremenom uvozu dobara (leasing) i iznajmljivanju brodova (charter)
 • Ivan Lovrić: Poseban porez na pivo i bezalkoholna pića (razvrstavanje proizvoda)
 • Božo Lelas: Prirez porezu na dohodak
 • Ivana Jakir-Bajo i Ivana Maletić: Računovodstveni aspekti poreza na dohodak kod proračuna i proračunskih korisnika

Porezni vjesnik, br. 10/2001

 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Berislav Matković: Obustava i odgoda ovrhe
 • Josip Supić: Izvješće Poreznoj upravi o većinskom vlasništvu i povezanosti društava
 • Nada Petrović: Povezivanje akata u postupku inspekcijskog nadzora
 • Josip Begonja: Novi propisi o knjiženju u knjigama obveznika porezne poreza na dohodak
 • Oskar Cukrov: Poticanje ulaganja, porezne i carinske povlastice
 • Željko Dominis: Povrat poreza u međunarodnom putničkom i poštanskom prometu
 • Zdravko Vukšić: Porezni položaj kulturnih dobara

Porezni vjesnik, br. 11/2001

 • Upute Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Pitanja i odgovori o porezima
 • Sudska praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske

STRUČNI ČLANCI

 • Danijela Kuliš: Porezi u Republici Hrvatskoj
 • Slavica Balaško: Evidentiranje, nadzor, naplata i ovrha u županijskih, općinskih ili gradskih poreza
 • Zdravka Barac: Posebni porezi - trošarine u 2001. godini
 • Josip Supić: Porez na dohodak od kapitala
 • Dubravka Sekulić-Grgić: Oporezivanje naknada za software porezom po odbitku
 • Mirjana Vučinić: Oporezivanje dobiti pri spajanju i pripajanju trgovačkih društava
 • Anica Šola: Dobit stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Robert Flass: Struktura poreznih prihoda u zemljama OCED-a
 • Alan Miler: Ekološki porezi sve značajniji
 • Popis autora i članaka za 2001. godinu 
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija