Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 21 (2012)
Br. 1  Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5  Br. 6  Br. 7 Br. 8  Br. 9 Br. 10 Br. 11

Carinski vjesnik, br. 1/2012

TEMA BROJA

 • Mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Novosti u carinskim postupcima u 2012. godini

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Višnja Marković: EMCS projekt: pregled osnovnih informacija

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Željka Marinović:Trošarinska  izvješća
 • Željka Marinović: Izvješća o posebnim porezima za 2011. godinu

CARINSKA PRAKSA

 • Mr. sc. Irena Šćulac: Tantijeme i licencijske pristojbe koje se plaćaju trećim osobama: novi Komentar 25.1 Tehničkog odbora za carinsku vrijednost

VANJSKI SURADNICI

 • Vesna Polančec, Darinka Grgurić i Lidija Lastavec: Intrastat: analiza provedenog pilot-istraživanja

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2012

TEMA BROJA

 • Boris Šoštarić: Neka specifična carinska oslobođenja

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović: Zajednička agrarna politika Europske unije: dodatne carine u sektoru peradi
 • Višnja Marković:  EMCS e-learning modul

CARINSKA PRAKSA

 • Željka Marinović: Temeljne odrednice i praktični primjeri oporezivanja alkohola i alkoholnih pića
 • Biserka Marčac-Škrtić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: hranaza posebne prehrambene potrebe

VANJSKI SURADNICI

 • Dr. sc. Davor Galinec: Trendovi robne razmjene Republike Hrvatskeu 2011. godini

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2012

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Zdravko Tisak: Zajednička agrarna politika Europske unije: licencne kvote
 • Ivana Javor: Suzbijanje krijumčarenja cigareta: Akcijski plan Europske unije

CARINSKA PRAKSA

 • Lidija Lastavec: Uvođenje Intrastat istraživanja u statistički sustav Republike Hrvatske
 • Željka Marinović: Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol
 • Marino Sučić: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: fermentirana pića

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2012

TEMA BROJA

 • Bosiljko Zlopaša: Primjena Konvencije o zajedničkom provoznom postupku u Republici Hrvatskoj

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Željka Kralj i Tina Peter: Tarifni propisi Europske unije: autonomne tarifne suspenzije
 • Vlasta Špoljarić: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u Carinskoj upravi Republike Hrvatske
 • Višnja Marković: Daljnje aktivnosti projekta Mjerenje rezultata

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Mario Demirović: Promjene u sustavu prodaje stranih prijevoznih sredstava i neka pitanja carinskog postupanja s prijevoznim sredstvima smještenima pod carinski nadzor

CARINSKA PRAKSA

 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: razni proizvodi   

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2012

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Vlasta Špoljarići Marina Knežević: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj (II)
 • Jasna Vojvodić i Sanja Kudrna Draženović: Direktiva vijeća 2008/118/EEZ i njezin utjecaj na daljnje usklađivanje nacionalnog trošarinskog zakonodavstva

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Boris Šoštarić: Sudbina carinskih oslobođenja nakon pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju

CARINSKA PRAKSA

 • Mr. sc. Irena Šćulac: Vrijednost uvezene tehničke dokumentacije vezane uz dizajn i razvoj industrijskog postrojenja: Savjetodavno mišljenje 22.1 Tehničkog odbora za carinsku vrijednost
 • Ivana Javor i Igor Jakupić: Montrealski protokol i njegova primjena u Hrvatskoj
 • Marino Sučić i ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u carinsku tarifu: bicikli i slični proizvodi

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori  
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2012

TEMA BROJA

 • Barbara Gašpar i Ružica Krišto: Izmijenjeni Protokol III Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske: definicija pojma »proizvod  s podrijetlom«

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Vlasta Špoljarić i Marina knežević: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u Carinskoj upravi Republike Hrvatske (III)
 • Dubravka Begović: Zajednička trgovinska politika antidampinške i kompenzacijske carine

CARINSKA PRAKSA

 • Melita Buljan: Ovlašteni primatelj
 • Biserka Marčac-Škrtić i Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: oprema za kupaonice

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice 

Carinski vjesnik, br. 7/2012

TEMA BROJA

 • Mario Demirović: Neka bitna pitanja ostvarivanja i zaštite prava stranaka u postupcima pred Carinskom upravom

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begovići Zdravko Tisak: Carinske kvote kojima se upravlja metodom prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija

CARINSKA PRAKSA

 • Bosiljko Zlopaša: Posebnosti carinskih procedura pri kretanju roba koridorom  Neum nakon prvog srpnja 2013.
 • Sanja Despotović: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: proizvodi s kolostrumom

VANJSKI SURADNICI

 • Davor Galinec: Analiza robne razmjene s inozemstvom u prvom polugodištu 2012.: povećanje deficita u uvjetima smanjenog izvoza brodograđevnog sektora i jačanja  tečaja dolara

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2012

TEMA BROJA

 • Višnja Marković: Uvođenje EMCS sustava u Republiku Hrvatsku

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Tihana Vostrel Šafran: Uspostava sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije u informacijskom sustavu Carinske uprave Republike Hrvatske (IV)
 • Samanta Mazzi: Posebnosti vezane uz uvođenje i primjenu EORI sustava u Republici Hrvatskoj

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Branka Tuđen: Carinska, statistička i porezna vrijednost robe kod uvoza
 • Boris Šoštarić: Uvozna oslobođenja kod inozemnih donacija neprofitnim pravnim osobama

CARINSKA PRAKSA

 • Ivan Duić: Osvrt na prva tri mjeseca primjene zajedničkog provoznog postupka
 • Mario Sučić: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: spremnici

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2012

TEMA BROJA

 • Melita Buljan: Pojednostavnjeni postupci pri izvozu nakon početka primjene NCTS-a i zajedničkog provoznog postupka

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Dubravka Begović: Zajednička trgovinska politika: još o antidampinškim carinama
 • Andrea Baković: Osnovni poslovni procesi EMCS sustava

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Nenad Horvat i Dragutin Kosmat: Sigurnost informacijskog sustava u Carinskoj upravi i regulativa

CARINSKA PRAKSA

 • Zlatica Tomašević: Unaprjeđenje novog kompjutoriziranog provoznog sustav
 • Zdravko Adamović: Oporezivanje piva trošarinom
 • Ivica Crnogaj: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: kade, tuš kabine i hidromasažni uređaji

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksa
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2012

TEMA BROJA

 • Dubravka Begović: Carinska tarifa za 2013. godinu

ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE

 • Višnja Marković: Sudionici u sustavu za nadzor kretanja trošarinskih proizvoda
 • Samanta Mazzi i Albert Đurđević: Institut ovlaštenog gospodarskog subjekta
 • Nenad Horvat: E-carina: dostupnost usluga

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Sanja Kudrna Draženović: Novosti u području trošarina: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
 • Tomislav Mirosavljević: Metodologija propisivanja i tumačenja trošarinskih prekršaja

CARINSKA PRAKSA

 • Željka Marinović: Godišnja izvješća o posebnim porezima i trošarinama za 2012. godinu
 • Dragutin Kosmat: Prijetnje informacijskom sustavu s osvrtom na informacijski sustav Carinske uprave Republike Hrvatske

PITANJA I ODGOVORI, SUDSKA PRAKSA, TEČAJNE LISTE

 • Pitanja i odgovori 
 • Sudska praksainske osnovice
 • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 11/2012

 • Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92
 • Carinski zakonik zajednice

 

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija