Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 18 (2009)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7-8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2009

 • Sanja Šeničnjak: Elektroničko carinjenje i sigurnosna uloga carine
 • Zdravko Adamović: Koncept sustava zajedničkih mobilnih kontrola
 • Željka Marinović: Oporezivanje i stavljanje u promet cigareta
 • Anja Karamfilov, Željka Marinović, Liliana Palić, Srećko Stajčić: Popunjavanje obrasca za duhanske proizvode
 • Josip Tomašić: Prividna kontradikcija u dodatnoj napomeni 1 uz poglavlje 89
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2009

 • Sani Ljubunčić: Poticanje izravnih ulaganja u Hrvatskoj
 • Vladimir Batestin: Postupak TIR i carinski dug
 • Slavko Andrijević: Pripremanje prekršajnog postupka: novi Prekršajni zakon i Zakon o kaznenom postupku
 • Nikola Mijatović: Nova smjernica o neoporezivom uvozu dobara na područje Europske unije
 • Josip Tomašić: Vrste i važnost napomena
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tjedne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2009

 • Igor Popović: Zajednička Carinska tarifa Europske unije
 • Vladimir Batestin: Prekoračenje roka privremenog uvoza i carinski dug
 • Zdravko Adamović: Sigurnosni sustav carinjenja RASCARGO: uzimanje uzoraka zraka iz vozila za prijevoz komercijalne robe
 • Davor Galinec: Analiza hrvatske robne razmjene u 2008: produbljenje vanjskotrgovinskog deficita unatoč usporavanju razmjene u posljednjem tromjesečju
 • Željka Marinović: Poseban porez na promet luksuznih proizvoda
 • Josip Tomašić: Razlikovanje ultrazvučnih i elektromagnetskih te električnih valova i razvrstavanje robe što se radi na načelima tih valova
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2009

 • Marija Kaštelan-Mrak, Alen Benazić: Vidljivi učinci reforme hrvatske carinske službe: mišljenja otpremnika iz Istarske županije
 • Boris Barbalić: Dodatak I Sporazumu o suradnji u integriranom upravljanju granicom
 • Anja Karamifilov, Željka Kralj, Željka Marinović, Srećko Stajčić: Novosti u oporezivanju cigareta
 • Josip Tomašić: Organizacija rada na razvrstavanju robe u carinsku tarifu u Njemačkoj i obrazovanje kadrova za taj rad
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2009

 • Mario Demirović: Izmjene Carinskog zakona: propisivanje okolnosti u kojima se ne provodi postupak knjiženja i naplate carinskog duga zbog utvrđene pogreške carinske službe
 • Boris Šoštarić: Neke novosti u prekograničnomu putničkom prometu
 • Evica Marković: Uvoz kućnih ljubimaca
 • Davor Galinec: Platna bilanca Hrvatske u 2008: rast deficita tekućeg računa
 • Nikola Mijatović: Od 2010. nova Direktiva Europske unije o trošarinama
 • Josip Tomašić: Organizacija rada na razvrstavanju robe u carinsku tarifu u Njemačkoj i obrazovanje kadrova za taj rad (II)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2009

 • Sanja Šeničnjak, Dajana Javor-Trubić: Postupak posebne uporabe Europske unije i Republike Hrvatske i osobitosti chartera u Republici Hrvatskoj
 • Anica Đurđek, Ksenija Ozimec: Intrastat: novo istraživanje u statističkom sustavu Republike Hrvatske (I)
 • Bosiljko Zlopaša: Projekt ECS: uspostava automatiziranog sustava kontrole izvoza
 • Vesna Focht: Novosti u vezi s uvozno-izvoznim dozvolama
 • Zdravko Adamović, Boris Barbalić: Retrospektiva provedbe integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske u 2008
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje dijelova uređaja za klimatizaciju i kočnica
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 7-8/2009

 • Zorica Kučić Vitaljić: Mogućnosti stjecanja statusa proizvoda s podrijetlom
 • Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji
 • Protokol 4: Definicija pojma “Proizvoda s podrijetlom” i načini pravne suradnje za primjenu odredaba sporazuma između Hrvatske i zajednice
 • Dodatak I: Uvodne napomene uz popis u Dodatku II
 • Dodatak II: Popis prerada ili obrada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 9/2009

 • Mario Demirović: Izmjene i dopune za provedbu Carinskog zakona: postupovne odredbe za provedbu naknadnog knjiženja carinskog duga
 • Davor Galinec: Smanjenje deficita robne razmjene s inozemstvom u prvom polugodištu 2009: zabilježeno smanjenje uvoza veće od pada izvoza
 • Željka Marinović: Novi Zakon o trošarinama
 • Višnja Marković: Sustav za razmjenu trošarinskih podataka
 • Josip Tomašić: Sumnjivi (rizični) podbrojevi: kamo razvrstavati robu pogrešno deklariranu u sumnjive podbrojeve
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 10/2009

 • Branka Tuđen: Povezane osobe, transferne cijene i carinska vrijednost
 • Slavko Andrijević: Dvojbe u primjeni Prekršajnog zakona i drugih relevantnih propisa koji sadrže prekršajne odredbe s aspekta postupanja carinske službe
 • Ivana Javor: Nadzor unošenja i iznošenja gotovine preko granice
 • Stipe Senta: Prihod njemačke carine s osvrtom na Bilancu 2008
 • Željka Marinović: Novosti u oporezivanju osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova
 • Josip Tomašić: Sumnjivi (rizični) podbrojevi: kamo razvrstavati robu pogrešno deklariranu u sumnjive podbrojeve (drugi dio)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 11/2009

 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2010.
 • Željko DOminis: Kako spriječiti moguće zloporabe plovila uvezenih ili isporučenih za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti
 • Boris Šoštarić: Promjene u propisima o oslobođenjima u putničkom prometu s inozemstvom
 • Zdravko Adamović: Pretraga osobnih vozila
 • Slavko Andrijević: Glavna rasprava i odluka u carinsko-prekršajnim postupcima
 • Višnja Marković: Provedba Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda
 • Trendovi u ekološkim porezima
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa
  • Popis radova objavljenih u časopisu "Carinski vjesnik" u 2009. godini
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija